Rederi: A/S Thor Dahl (1920)

Tilbake til søk
Eier A/S Thor Dahl
Etablert
Sted/By Sandefjord
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Badehusgade 1-3, Sandefjord
Telegramadresse Thoren
Formål

Hval- og selfangst og skipsfart, skipshandel

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

         Navnet Thor Dahl skriver seg fra svigerfar til Lars Christensen, skipshandler Thor Dahl.. Født i Sandefjord 28/05-1862. Sønn av skolelærer Thor Helgesen Dahl. Vokste opp i Storgaten 5 i Sandefjord. Gikk i god skole fra guttedagene, da hans far også drev et ekspedisjonsfirma i Sandefjord. Han hjalp sin far med ombringelse av fakturaer og post til kundene, samt at han hentet forsendelser fra postbåten på havna. Vinterstid var det mye is i indre havn, slik at postbåten BJØRN FARMAND ikke kunne nå bryggen, men la til på iskanten ute ved Framnæsodden. Da kunne man se Thor Dahl med sin spark dra utover isen for å hente dagens leveranse. For dette fikk han noen kroner, som han førte nøye regnskap med. Allerede i 10 års alderen hadde han jobb i en manufakturhandel etter skoletid. Senere ble han ansatt hos P. C. Pedersen som hadde trelastforretning og byens største kolonialvareforretning, som handelsbetjent. Der var han i 9 år frem til den dagen han startet sin egen forretning. Han mistet sin mor allerede i 1864. Siden han var sønn av læreren, begynte han på skolen allerede i 4 års alderen. Faren døde i 1873.

         Han gikk i lære i flere av byens forretninger, og lærte fort handelens mysterium. Allerede i 1887 begynte han sin karriere. 01/10-1887 åpnet grosserer Thor Dahl sin «Skibs- & Husholdningshandel» i Sandefjord, nærmere bestemt i Walby-gården ved Torvet. Thor Dahl grunnla dermed det firma som senere skulle bære hans navn og bli viden kjent, ikke bare gjennom «Skibs- & Husholdningshandel», men som man fikk merke, gjennom firmaets dominerende engasjement i hvalfangst og rederivirksomhet. Thor Dahl hadde sine prinsipper. Et av dem var et som han selv hevdet: «En ung mann skal være beskjeden, men ikke uten tiltak. Han skal ikke være i veien, men han skal være på pletten, slik at omgivelsene har følelsen av at: her er jeg, er det noen som har bruk for meg?»
I 1902 forsøkte Thor Dahl seg også som selfanger. Sammen med A. Markussen og A. Støkken kjøpte han selfangerne CAPELLA og VEGA. CAPELLA brant opp på sin første tur for de nye rederne 31. mars 1902, og VEGA ble alt i 1903 solgt til en irsk selfangstreder, og samme sommer ble den knust i isen i Baffins-bukten. Thor Dahls deltagelse i selfangsten ble således av mindre betydning
I 1903 ble A/S Ørnen stiftet. I protokollen er det anført: «Aktieselskapet «Ørnen» stiftes med en foreløpig Aktiekapital af Kr. 85.000 – Otti Fem Tusinde Kroner – med det Formaal at drive Hvalfangst med Hvalbaad «Ørnen iaar ved Finnmarken med eventuel Assistance af Slæbebaad. Hvis et Dampskib indkjøbes til Indredning til et flytende kogeri med Fangst ved Bjørnøen, Spitsbergen eller andetsteds bliver Aktiekapitalen den dobbelte nemlig Kr. 170.000»
         Styret bestod av Chr. Christensen, Kamfjord og Thor Dahl. Selskapet ble registrert 22/01-1903. Dette var det første gang i norsk hvalfangsthistorie at man dannet et selskap med sikte på kjøp av et flytende kokeri.

         I 1910 giftet Thor Dahls datter Ingerid seg med en av sønnene til Chr. Christensen, Lars Christensen(II). Det var kanskje ikke så rart, da familien Christensen og Dahl var omgangsvenner. I 1913 ble firmaet Thor Dahl omgjort fra personelig firma til aksjeselskap. Thor Dahl døde 15/04-1920 etter en tids sykdom. Lars Christensen hadde allerede i mars måned samme år, blant annet for å unngå at selskapet ble solgt ut av familien, personlig kjøpt Bryde & Dahls Hvalfangerselskap ved offentlig auksjon for 1.200.000 kroner.

Den 31/12-1920 ble Thor Dahls svigersønner konsul Lars Christensen og dr.Kristian Wiese valgt til styremedlemmer i A/S Thor Dahl. Sistnevnte trådte tilbake i 1926.
         I 1930 overtok Lars Christensen gjennom sitt selskap Bryde og Dahl aksjemajoriteten i Hvalfangerselskapet Frango A/S, Sandefjord.
Navnet A/S Thor Dahl ble vidreutviklet av Lars Christensen som tok godt vare på det omdannet det til ikke bare hvalfangst men også tank og tørrlast og diponenter for tre av Sandefjords store hvalfangstselskaper.

        Lars Christensen var dansk konsul og kommandør av St. Olav, samt innehaver av utenlandske ordener og den norske Gunnerus-medalje. Under den annen verdenskrig var Christensen knyttet til den norske ambassade i Washington som finansråd. Han ytet flere store bidrag til kulturelle og humanitære formål og skrev bl.a. «Such is the Antarctic» (1935) og «Min siste ekspedisjon til Antarktis 1936–37» (1938).
        Så kom krigen. Lars Christensen var i USA under hele krigen hvor han var knyttet til Den norske ambassade i Washington som finansråd. Han jobbet intenst for at Norge fortsatt skulle betale sine renter og avdrag på sine statslån og overholde sine forpliktelser, basert på hva handelsflåten kunne seile inn av valuta. Så under hele krigen ble renter og avdrag på statslån, samt Oslo kommunes lån innbetalt.
        Han har den vesentligste del av æren for opprettelsen av et norsk sjømanns hotell i New York, han var formann i Nortraships hvalkomite, medlem av Sjøfartsdirektørens råd, av regjeringens såkalte «Relief Committee». Han deltok som rådgiver for den norske delegasjon ved De forente nasjoners grunnleggende møte i San Francisco. Om hans virke uttaler FN's første generalsekretær, Trygve Lie: «Hans og hans hustrus hjem, enten de var i New York, Washington eller San Francisco, var alltid åpent for nordmenn som under krigen hadde måttet søke tilflukt i U.S.A. Personlig hadde jeg gleden av å kunne lytte til Lars Christensen i de år jeg var De forente nasjoners generalsekretær. Hans kloke ord, også om politiske spørsmål, var meg til stor nytte». Lars Christensen betalte selv alle sine utgifter til opphold og reiser under krigen i U.S.A. I 1941 skjenket han Den norske sjømannsmisjonen et større hus i San Pedro til bruk som sjømannskirke. Han uttalte ved innvielsen ønsket om at det etsted i kirken måtte bli anbrakt de ord han selv hadde som motto for sitt livsvirke: Ora et labora (Brød og arbeid).
        Etter krigen var 60% av A/S Thor Dahls flåte tapt. Det ble satt i gang et stort arbeid for å bygge opp bedriften igjen. Nye markeder med frakt av varer og tjenester ble opprettet over hele verden. Da Lars Christensen døde i 1965 etterlot han seg et firma i vekst. Arvtager var hans eldste sønn Lars Christensen jr, født i 1916.


         

 • A/S Thor Dahl

  A/S Thor Dahl
 • A/S Thor Dahl

  A/S Thor Dahl
 • A/S Thor Dahl

  A/S Thor Dahl
 • A/S Thor Dahl

  A/S Thor Dahl

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
ELLEN CATHRINE 1846 1846 2 SS/SKN Lars Christensen (I) (1814-1856) og Chr. Christensen (Michelsen) (1786-1851)
AUGUSTA 1853 1853 1 SS/BRK Lars Christensen (I) (1814-1856)
LOUISE 1855 1855 2 SS/BRK Lars Christensen (I) (1814-1856)
KRONPRINDS CARL 1856 1856 1 SS/FRG Søren Lorentz Christensen (I) 1810-1862
LOUISE 1850 1863 0 DS/BRK Enkefru Otilie Christensen
MARIE 1855 1866 0 SS/BRK Enkefru Otilie Christensen
OCEAN 1875 1875 2 SS/BRG Chr. Christensen (II)
CASTOR 1886 1893 2 DS A/S Oceana (Chr. Christensen)
ØRNEN 1877 1893 4 DS/BRK A/S Oceana (Chr. Christensen)
HVALEN 1882 1899 1 DS/HVB Thor Dahl
BETA 1883 1900 1 DS/HVB Interessentskapet «Alfa» & «Beta»
FLORENS STELLA 1870 1900 1 SS/BRK Thor Dahl, Jean B. Linaae og Chr. Castberg
CAPELLA 1872 1902 3 SS/DS Selfangeraktieselskapet Capella
VEGA 1873/01 1902 1 SS/BRK Selfangeraktieselskapet Vega
TELEGRAF 1900 1903 2 DS/FLK Albert Grøn
SAGA 1871 1906 1 SS Thor Dahl
ERIN'S ISLE 1877 1907 1 SS/BRK Chr. Christensen (II)
EDDA 1908/10 1908 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
SNORRE 1908 1908 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
VARDEN 1898 1908 3 DS A/S Sandefjord-Tjømøs Dampskibsselskab
HECLA 1875 1909 4 SS Thor Dahl
HAVØRN 1910/08 1910 4 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
NEB 1910/09 1910 2 DS/HVB A/S Nor og A/S Ørnen (Chr.Christensen), Sandefjord
LAUGEN 1891 1910 1 DS A/S Sandefjord-Tjømøs Dampskibsselskab
MARIE 1881 1910 0 AUX Thor Dahl
TANGEN 1881 1910 0 SS/SKN Thor Dahl
TIOGA 1890 1910 2 DS/FLK Sociedad Ballenera Christensen y Cia
AGUILA 1888 1911 1 DS/FLK Hvalfangerselskapet A/S Pacific
DON LUIS 1911 1911 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Pacific
HAVFRUEN 1885/08 1910 2 SS/JBG A/S Kosmos
INGEBORG 1911 1911 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
LLOYDSEN 1911 1911 2 DS A/S Kosmos
TULLA 1911 1911 2 DS/HVB A/S Kosmos
VESTA 1853 1911 0 SS/SKN Thor Dahl
FYR 1911 1911 4 DS/HVB Sociedad Ballenera Christensen y Cia
PISAGUA 1892 1912 2 SS/BRK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
DIMON 1881 1912 1 DS/HVB A/S Verdande (Thor Dahl)
KODIAK 1912 1912 1 DS/HVB Alaska Whaling Company
UNIMAK 1912 1912 1 DS/HVB Alaska Whaling Company
KOLTER 1885 1912 1 DS/HVB A/S Verdande (Thor Dahl)
KAMFJORD 1899 1915 1 DS D/S A/S Kamfjord
HAVØRN II (I) 1912/05 1920 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
THOR JUNIOR (I) 1912/04 1920 4 DS/HVB Lars Christensen & Kr. Wiese
MAAR I 1908 1921 2 DS/HVB Søren L. Christensen (II)
FALK 1891/02 1921 9 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
ODD III 1911/04 1921 1 DS/HVB A/S Odd (Chr. Christensen jr)
PROFESSOR GRUVEL 1882 1921 1 DS/FLK A/S Congo
BJØRN I 1907/02 1921 1 DS/HVB A/S Congo
ULV I 1908/04 1921 1 DS/HVB A/S Congo
ODD 1912/06 1921 1 DS/HVB A/S Odd (Chr. Christensen jr)
THOR SENIOR 1911 1922 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
DOVER 1919 1920 1 MS/Skbg A/S Congo
TORILD 1923/10 1923 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TORGNY 1923/08 1923 7 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THOR MINOR 1888 1923 2 DT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR VI 1908/05 1923 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
VARG I 1910/09 1923 2 DS/HVB A/S Congo
TORGNY 1923/08 1924 2 Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
NEB 1924/10 1924 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
THOR JUNIOR (II) 1924/07 1924 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR MAJOR (II) 1924/09 1924 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR SENIOR 1924/07 1924 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
REV 1 1907/11 1924 1 DS/HVB A/S Congo & Gabon
THOR 7 1892/11 1924 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
GRIB 1925/09 1925 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HAVØRN III 1925/07 1925 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
THORØY 1893/12 1925 3 DS Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TORDØNN 1925 1925 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SPLINT 1912/04 1925 1 DS/HVB A/S Congo
GVAS II 1926/09 1926 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
OURAL 1887/08 1926 1 DT Interessentselskapet Oural
ODD I 1912/07 1926 2 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
TORGNY 1923/08 1926 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
NORVEGIA 1919 1927 10 DS Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
WHALE 1897/8 1927 1 DS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
FYND 1911 1927 1 DS/HVB Norwegian Bay Whaling Co A/S
ODD II 1923/10 1927 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHAMMER (I) 1914/09 1928 30 DS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TORODD 1902/05 1928 6 DS/FLK A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORFINN 1929/04 1929 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TORLYN 1929 1929 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
CONGO 1897/07 1929 3 DS/FLK A/S Congo
THORDR 1929 1929 10 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORARINN 1929/04 1929 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGAUT 1929/05 1929 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TOERN 1929/6 1929 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
ØRNEN III 1930/10 1930 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSHOLM (I) 1930/10 1930 3 MT Skips-A/S Thorsholm
THORSHAVN 1930/11 1930 9 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
FORLANDET 1921/11 1930 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SOLGLIMT (I) 1900/05 1930 11 DS/FLK A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SEKSERN 1930/10 1930 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FRANGO 1917/05 1930 6 DS/FLK Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
BAMSE I 1924/09 1930 1 DS/HVB A/S Congo
THORVARD 1930 1930 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TREERN 1929/07 1930 0 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ENERN (i) 1929/07 1930 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FIRERN 1929 1930 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
RUSKEN 1912/6 1930 0 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORLAND 1903 1931 4 DS Thorland Limited, London
OTER I 1929/04 1931(?) 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
FEMERN (II) 1932/05 1932 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SYDOSTLANDET 1932/09 1932 1 DS/HVB A/S Thor Dahl
THORFJELL 1934/10 1934 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
NEBB 1930/09 1934 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
GRIBB 1930/10 1934 3 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
BEVER 1930/10 1934 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSHOV (I) 1935/11 1935 8 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHEIMER 1935/11 1935 1 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGRIM (I) 1936/10 1936 2 DS/HVB Frango Corporation
POL V 1925 1936 1 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THORBRYN (I) 1936/06 1936 2 DS/HVB Frango Corporation
POL I 1926 1926 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
FALK 1937/09 1937 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSHOLM (II) 1937/05 1937 2 MT Skips-A/S Thorsholm
THORSHØVDI (I) 1937/09 1937 16 MT A/S Odd (A/S Thor Dahl)
KLO (III) 1937/08 1937 9 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
OTTERN 1937/11 1937 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SCEBELI 1937/02 1937 5 MS Skips-A/S Thorsholm
SYVERN 1937 1937 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHAVET (I) 1938 1938 4 MT Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THOR I (II) 1938/11 1938 14 MS Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THORSTRAND (I) 1938/04 1938 81 MS Skips-A/S Thorsholm
THORGAUT (II) 1939/08 1939 4 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TIERN 1939/11 1939/08 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORIS (I) 1936/07 1939 5 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THORGRIM (I)(ex CLIFFORD) 1936/10 1939 1 Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
GAUPE 1941/03 1941 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSCAPE 1941/12 1940 1 MS Frango Corporation
NIERN 1941/06 1941 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORDØNN 1941/07 1947 8 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
HAUK 1941/12 1941 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORGLIMT (I) 1942/07 1942 3 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSTREIF 1942 1949 1 A/S Thor Dahl
THORARINN (II) 1945/09 1945/09 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORDR (II) 1945/10 1945/10 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORNES 1939 1946 5 MS A/S Thor Dahl
THORSHAVET (II) 1947 1947 23 MS/FLK Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORBRYN 1947/09 1947 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORGRIM (III) 1947/10 1947 1 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THORBRANN 1947/09 1947 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
FIRERN (II) 1943/11 1947 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TREERN 1941/01 1947 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
CONDOR 1948/10 1948 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSHEIMER (II) 1948/12 1948 11 MT Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
SYVERN (II) 1948/11 1948 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHALL (I) 1948 1948 8 MS Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGEIR 1941/07 1948 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSHØVDI (II) 1948 1948 26 MS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSCAPE (I) 1941 1948 1 MS Skips-A/S Thorsholm
THORSLEP 1941 1949 8 MS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORØRN 1941/05 1949 9 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
ODD XI 1949/10 1949 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ODD XII 1949/10 1949 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORGRY 1949 1949 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSTRAND (II) 1949/04 1949 4 MS Skips-A/S Thorsholm
THORSISLE (I) 1949 1949 15 MS Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THORSØY (I) 1949/08 1949 5 MT Skips-A/S Thorsholm
NOR III 1942/10 1949 5 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHAVN (II) 1950/05 1950 12 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
GVASS 1950/10 1950 3 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
PANTER 1950/09 1950 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
PINGVIN 1950/10 1950 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORBRIS 1950/10 1950 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORGARD 1950/08 1950 18 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THERON 1950 1950 7 MS
BEVER 1951/08 1951 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
DJERV 1951/08 1951 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSKOG 1951/11 1951 2 MT A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FEMERN (III) 1951/10 1951 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ODD XIII 1951/09 1951 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TOERN (II) 1951/09 1951 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ENERN (III) 1952 1952 11 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSGAARD 1952/03 1952 12 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
TIGER 1952 1952 7 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORVARD (II) 1952/11 1952 3 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
NEBB 1952/10 1952 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORFINN 1952/08 1952 13 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORKILD 1952/10 1952 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
SEKSERN 1953/06 1953 5 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THETA 1953/11 1953 1 MS
TROMSTRÅL I 1930/10 1930 0 MS I/S Tromstrål
TROMSTRÅL II 1930/10 1930 0 MS I/S Tromstrål
THORSHOLM (III) 1954/06 1954 7 MT Skips-A/S Thorsholm
THORSCAPE 1954/10 1954 1 MS Skips-A/S Thorsholm
THORSØRN 1954/04 1954 1 MT Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSHOV (II) 1955/06 1955 4 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap og A/S Odd
THOR I 1955/11 1955 2 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSDRAKE 1956 1956 2 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSTAR (I) (ex SHERATAN) 1953/08 1956 10 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORGLIMT (II) 1941/08 1956 2 MS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORIS (II) 1942/04 1956 3 MS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORLYN 1940/11 1957 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHOPE 1958/07 1958 4 MS Skips-A/S Thorsholm
THORSVAAG 1958/05 1958 3 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSRIVER 1959/05 1959 6 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSCARRIER 1959/07 1959 6 MS Aktieselskabet Ørnen og A/S Odd
THORSTREAM 1960/6 1960 11 MS A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
THORSAGA (I) 1960/03 1960 6 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSHALL 1962/01 1962 14 TT A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
THORSODD 1962 1962 4 MS Sameiet Thorsodd (A/S Thor Dahl) og Jotun Fabrikker (1/3), Sandefjord
THORSTRAND (III) 1962/11 1962 3 MT Aktieselskabet Ørnen og A/S Odd
NORTREFF 1955/10 1962 4 Hvalfangerselskapene Globus A/S & Polaris A/S
THORSHAMMER (II) 1963/12 1963 11 MT Sameiet Thorshammer, Sandefjord
THORSDROTT 1964/04 1964 6 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSØY 1964/10 1964 16 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSORIENT (ex VIGAN) 1951/03 1964 3 MS Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen
THORARINN (III) 1961/11 1964 4 MS/HVB A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
THORDR (ex THOMAS W. VINKE) 1959/11 1964 3 MS/HVB A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
THORSHEIMER (III) 1965 1965 3 MT Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen
THORSHAVN 1965/09 1965 1 MS Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen
THORSTAR (II) 1966/11 1966 2 MT Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen
THORSDRAKE 1967/07 1967 1 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSKOG 1967/04 1967 3 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHOV (III) 1967/12 1967 1 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSTIND 1968/02 1968 1 MS/FRU Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen
THORSHØVDI (III) 1968/09 1968 18 MT P/R A/S Thor Dahl
THORSWAVE 1968/01 1968 15 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHAMMER (III) 1969 1969 23 TT I/S Thorshammer
THORSHAVET (III) 1970/12 1970 26 TT Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd, A/S Ørnen og F & E Befraktnings forretning (A/S Thor Dahl), Sandefjord
THORSISLE (II) 1953/06 1970 7 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHOLM 1973/02 1973 3 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSAGA (II) 1973 1973 7 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THOR--Bnr 1027 (Omgjort til 4 x bulcarrier) 1977 1976 0 TT A/S Thor Dahl
THORSDRAKE (III) 1976 1976 4 MS P/R A/S Thor Dahl
THORSCAPE 1977/10 1977 2 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THOR I 1978/01 1978 2 MS Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSDRAKE (IV) 1981/11 1981 1 MS A/S Thor Dahl
HILCO SKIER 1980/12 1980 1 MS K/S Hilco Skier A/S , Oslo
HILCO SKATER 1981/ 1981 3 MS K/S Hilco Skater A/S , Oslo
THORSHAVET (IV) 1976/06 1983 2 TT Fearnleys A/S og A/S Navare
THORSEGGEN 1983 1983 3 MS Finance For Shipping Ltd
THORSHAVN (IV) 1974 1988 1 MS K/S Thorshavn
THORSTAR (III) 1981/12 1989 1 MT K/S Thorstar
THORSHAMMER (IV) (ex JASTELLA) 1982/04 1989/1 1 MT K/S Thorshammer
THORNESS 1973 1991 1 TT K/S Thorness
THORSFREDDY 1980 1993 1 MT K/S Thorsheimer
THORSWAVE (II) 1984 1995 1 MS Nordic Maritime Ltd. Monrovia (Sudamericana Scheepvaartmaatscappij, BV
FORLANDET 1912/11 1936 27 DS A/S Framnæs Mek. Verksted
BEVER 1930/10 1930 0 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
RAVN 1943/03 1943 1 DS/HVB Tyske Kriegsmarine, Berlin
FIRERN (I) 1929/08 1929 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Atlas
OLE WEGGER 1914/02 1928 8 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
PYTHIA 1897/03 1911 9 DS/FLK Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
TIERN 1939/08 1939/07 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
THOR 6 1908/05 1908 0 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
ODD I 1912/07 1920 1 DS/HVB A/S Odd (Chr. Christensen jr)
SPLINT 1912/04 1912 1 DS/HVB The South Pacific Whaling Co A/S
THOR 7 1892/11 1915 3 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
FORLANDET 1921 1921 2 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
RØVERN 1912/04 1914 3 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
FRANGO 1917/05 1917 1 TT Fridthjof Siegwarth, Tønsberg
FRANGO 1917/05 1926 2 TT D/S A/S Kap
FRANGO 1917/05 1920 1 TT D/S A/S Kap
HAABET 1883 1887 2 SS/KTR Alf Monsen
SOLGLIMT (I) 1900/05 1928 5 DS/FLK Hvalfangerselskapet A/S Atlas
RØVERN 1912/04 1924 1 DS/HVB Hvalfanger A/S Vega
WHALE 1897/07 1911 3 DS/FLK A/S Tønsbergs Hvalfangeri
NORTREFF 1955 1955 7 DS/HVB Hvalfangerselskapene Globus A/S & Polaris A/S
THORSHØVDI (I) 1937/09 1954 2 MT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
ENERN (I) 1929/07 1929 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Atlas
HVAL XI 1925 1934 5 DS/HVB Johan Rasmussen & Co
HAUKEN II 1911/09 1911 1 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
THOR SENIOR 1911/11 1916 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
RØVERN 1912/04 1914 1 A/S Capella Whaling Co.
RØVERN 1912/04 1912 2 DS/HVB A/S Capella, Sandefjord
VILLMANN 1912/09 1930 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Frango A/S (Lars Christensen)
ODD III (ex NORMANN I) 1911/04 1911 3 Aktieselskapet Odd
THORSHAMMER 1982/04 1989 1 MT Jastella Navigation Inc. , Monrovia, Liberia
THORSTAR 1981/12 1989 1 MT Jarmona Navigation Inc.,
   
https://www.sandefjordshistorie.no