MS THORSØY

Tilbake til søk
THORSØY
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 6418766
Klassifisering DnV +1A1 KMC-F-Ice C
Kallesignal LMYL
Byggeår 1964/10
Byggenr 166
Bruttotonn/BT 4.128
Nettotonn/NT 2.119
Dødvekt/TDW 6.100
Skrog LOA 128,04 m
Bredde 17,09 m
Dypgående 10,24 m
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og fryselast
Hastighet 21
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 4 x lasterom, full isolerte, m/4 sideporter på hver side beregnet på kjøling ned til -20oC. 8 x bommer, 5-tonns, m/el.drevet likestrømsvinsjer
Kjeletype 1 x hjelpekjel (donkey boiler), kapasitet 7 kp/cm2, 1.000 kg damp pr timen, 1 x eksoskjel (exh.gas economiser), kapasitet 7 kp/cm2, 1.200 kg damp pr timen
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgenerator, Bergen Diesel type RTG 8, 4-takt/8 sylindret, 550 BHK
El-kraft 1.296kW, 440/220VAC, 60 Hz
Navigasjonsutstyr Decca Navigator, Terma Pilot radar, peileapparater
Manøvreringssystem 1 x styremaskin, Porgrunn Steering Gear type 340, ser.no. 193
Kommunikasjonsutstyr Radio telefoni og telegrafi, VHF
Maskin-/motordetaljer Sulzer (Horten) 7RD68, 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, 8.400 BHK v/144 o/min direkte koblet til propell. HFO.
Maskin-/motorbygger Marinens Hovedverft, Horten, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1964 Bygget som motorskip THORSØY ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord , nummer to av fire søsterskip, hvorav to ble bygget for A/S Thor Dahl og to for Gotaas-Larsen. Sjøsatt 27/06 og overlevert 20/10-1964. Gudmor var fru Jorunn Christensen.
Prøveturen ble gjennomført i frisk vind, nærmere kuling. På Fredrikstad-milen ble farten målt til 20,6 knop.
Gikk fra Sandefjord den 22/10-1964 på sin jomfrutur til Hamburg. Der tok den en last med biler for Jacksonville, USA med Salèns merke i skorsteinen.
1966 THORSØY blir tilbakelevert fra Salèn 30/04-1966 og fikk påmalt rederiets merke i skorsteinen. Gikk i sommersesongen i CCAL med fruktseilinger mellom Syd-Afrika og Canada.
1972 Solgt til Sigurd Haavik A/S, Haugesund 25/03-1972, omdøpt til VIKFRIO
1973 På reise i ballast fra Rostock til Cape Town, kolliderte VIKFRIO 28/05 med den spanske tankeren MARQUINA, 86.700 tdw, som var på reise fra Fateh til Tenerife med full last råolje.
Kollisjonen, ca 170 km sør for Dakar kl 05.33 GMT, førte til at MARQUINA kom i brann og brennende olje fra ødelagte tanker førte til at også VIKFRIO ble omsluttet av flammer.
Radiooffiseren på det spanske skipet omkom mens de 39 andre om bord ble tatt om bord i tråleren ZAPATA, kapteinen og 6 av mannskapet ble fortsatt om bord. De 16(?) om bord i VIKFRIO hvorav 4 var stygt forbrent, ble tatt om bord i containerskipet CARDIGAN.
VIKFRIO med store brannskader ble senere slept inn til Dakar og kondemnert.
MARQUINA ble slept til Tenerife, senere til Ferrol for reparasjoner og deretter satt i fart igjen.
1974 Solgt til britiske interessenter, Fransfruta Shipping Co SA, Piraeus (Frangos Brothers & Co.,Ltd, London), som døpte henne CLYDE FIRTH. Hun ble slept til Blyth i mars for reparasjoner
1980 Solgt til Del Monte Fresh Fruit International Inc., Monrovia og døpt ISADORE HECHT
1992 Solgt til Del Monte Fresh Fruit International, Panama (Irgens Larsen A/S, Oslo) og fikk navnet DIAMOND STAR
1994 Solgt til Bangladesh opphuggere. Ankom Chittagong 31/01-1994 for hugging

1964 Built as cargo ship THORSØY by A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord for A/S Thor Dahl. She was the second of four sister ships. Whereoff two was built for A/S Thor Dahl, and two for Gotaas-Larsen Inc. Launched on 27/06 and delivered on 20/10-1964. Sponsor at launching was Mrs. Jorunn Christensen.
The sea trail was taken on the “Fredrikstad-mile” in rough wind and sea condition. Trail speed obtained was  20,6 knots.
Departure from Sandefjord on 22/10-1964 on her maiden voyage heading for Hamburg with the Salèn mark on the funnel. She loaded cars for Jacksonville, USA
1966 THORSØY was returned from Salèn on 30/04-1966 and had back her funnel mark from A/S Thor Dahl.
In the summer season in service for CCAL with fruit sailing between South-Africa and Canada.
1972 Sold to Sigurd Haavik A/S, Haugesund 25/03-72, renamed VIKFRIO.
1973 On a ballast voyage from Rostock to Cape Town, VIKFRIO collided on 28/05 with the Spanish tanker MARQUINA (86.700 tdw). The tanker was under way from Fateh to Tenerife fully loaded with crude oil.
Collision took place abt.170 km south of Dakar at 0533 GMT, and had the consequence of putting fire to MARQUINA, and burning oil from the errupted tanker also put VIKFRIO on fire.
The radio officer on the Spanish tanker died, while the 39 other members of the crew managed to come on board the trawler ZAPATA. The Captain and 6 of the crew was still on board. The 16(?) crew members of VIKFRIO, whereas 4 had severe burns, were taken to the container ship CARDIGAN.
VIKFRIO, with major damage from the fire, she was later towed to Dakar and condemned. MARQUINA was towed to Tenerife and later to Ferrol for repair and later put to service again.
1974 Sold to British interests, the Fransfruta Shipping Co SA, Piraeus (Frangos Brothers & Co.,Ltd, London). Towed to Blyth in March for repair and renamed CLYDE FIRTH
1980 Sold to Del Monte Fresh Fruit International Inc., Monrovia. Renamed ISADORE HECHT
1992 Sold to Del Monte Fresh Fruit International, Panama (Irgens Larsen A/S, Oslo) renamed DIAMOND STAR
1994 Sold to Bangladesh breakers. Arrived Chittagong 31/01-1994 for breaking

 • THORSØY (II)

  THORSØY (II)
 • THORSØY (II)

  THORSØY (II)
 • THORSØY (II)

  THORSØY (II)
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY

  THORSØY
 • VIKFRIO, tidl. THORSØY

  VIKFRIO, tidl. THORSØY
 • THORSØY (II)

  THORSØY (II)
 • THORSØY (II)

  THORSØY (II)
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY

  THORSØY
 • THORSØY (II)

  THORSØY (II)
38 pers,
Innredning: Utstyr som sofaer, stoler, gulvtepper, gardiner etc ble levert av K. Kristoffersens eftf., Sandefjord til lugarer ble levert

Fra Thor-Glimt Nr.25 – Januar 1970:
En virkelig solskinnshistorie:

Hva en julepakke til en ukjent sjømann førte til
Vi i 1. klasse ved Stord off. Spesialskole - har atter ein gong fått slik gledeleg overrasking at eg måtte «ta penden i min hånd» for å fortelje for nokre hyggjelege sjøfolk det er ombord på MS THORSØY. Vi har i dag mottatt ein sjekk på 920 kr. som vi har fått frå mannskapet ombord på denne båten.
Men la meg fortelje korleis det heile begynte. Som de kanskje alt har forstått, er eg lærarinne. Eg arbeider ved Stord off. Spesialskole - ein internatskole for evneveike gutar med tilpasningsvanskar. Skolen er 5 år gammal, og her er ca. 40 elevar i alderen 7-16 år. Mange av elevane har store problem å stride med. Ved sida av at evnene deira er små, så har ein del av dei foreldre som ikkje bryr seg det spor om borna sine. Aldri får dei brev! Ingen gler seg til dei skal komma heim på ferie! Er det rart at slike born vert vanskelege? Heldigvis er her også nokon som har gode foreldre som hugsar borna sine med brev og pakkar. Men dette skaper misunning hos dei som ikkje er så heldige.
I fjor haust fann eg ut at vi kunne sende pakke til ein ukjend sjømann. Då hadde alle ein dei kunne skrive til. Og noko som var endå viktigare: Dei fekk kanskje brev! Vi adresserte pakken til ein styrmann. I brevet fortalde eg om gutane og bad, så fint eg kunne, om eit svarbrev og eit bilete av båten.
Tida gjekk, og både elevane og eg hadde mest gløymt heile julepakken. Men ein dag i slutten av januar kom svaret! Det var Hans Arnold Kristensen, overstyrmann ombord på MS THORSØY, som hadde fått pakken vår. Han hadde vist brevet til kapteinen - Jan Danielsen - og dei hadde vorte einige om at dei ville gjere noko for desse gutane. Dei hadde innsamling ombord, og resultatet var at vi fekk tilsendt ein sjekk på 470 kr. Dessuten fekk vi koselege brev og bilete av båten. Eg måtte lese breva så mange gonger at eg til slutt mest kunne dei utanåt. Pengane vart bruka til «brus og bolle-festar» - noko som var veldig populært.
I året som har gått, gjekk sendingane flittig mellom THORSØY og skolen. Ein gong fekk vi ca. 20 festlege kort frå dei forskjellige ombord. Alle hadde skrive - frå yngstemann til kapteinen. Mange koselege brev har vi også fått. Dei flotte korta pyntar opp i klasserommet saman med bilete av båten.
Så kom mandag 15. desember 1969. Den dagen kom det eit rekomandert brev til skolen. Vi var veldig spente på hva dette kunne vera, så vi skunda oss til postkontoret for å hente sendinga. Då vi åpna konvolutten, fann vi atter ein gong ein sjekk «fra kaptein, offiserer og mannskap ombord på MS THORSØY», som det stod på julekortet. Denne gongen var den på 920 kr.! Vi vaksne vart nærast mållause, mens elevane var elleville. Dette var «mange pengar», det forstod dei, og dei var snart i full sving med å planleggje kva dei skulle brukast til. Etter ein del diskusjon vart vi samde om å bruke dei til utstyr i ei hytte som skal byggjast for gutane på ei folke­tom oy ikkje så langt her frå. Det kan vere godt for gutane å komme bort frå skole-området somme tider. Denne hytta vert det ikkje
loyvt pengar til i departementet, så ho skal byggjast for penger som Røde Kors o.l. organisasjoner gir elevane. De skjønar sikkert at dei 920 kr. vert til stor hjelp!
Eg synest mannskapet ombord på MS THORSØY har vore så fantastiske mot gutane her ved skolen at dei fortener nokre ord i «Thor-Glimt». Ei særleg takk må eg retta til dei to som fekk det heile i sving, og som sidan har sørgt for å halde kontakten ved like, nemlig han som fekk pakken vår, overstyrmann Hans Arnold Kristensen, og kapteinen ombord, Jan Danielsen.

Tenk at ein liten pakke til ein ukjend sjømann kan føre til så mykje hyggje og glede!

Annbjørg Bøe.

Kilde: Thor-Glimt, Ragnar Andersens notater, DnV reg.-1973
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no