Rederiselskap: Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)

Tilbake til søk
Eier Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd
Etablert 1910
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Samarbeide med fordeling av kostnader ved kjøp/nybygging av skip
Disponent
Tidligere navn

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
ENERN (III) 1952 1952 1970 11 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORIS (II) 1942/04 1956 1969 Hugget 3 MS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORLYN 1940/11 1957 1964 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSDROTT 1964/04 1964 1972 6 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSØY 1964/10 1964 1972 16 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSKOG 1967/04 1967 1973 3 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHOV (III) 1967/12 1967 1978 1 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSWAVE 1968/01 1968 1983 15 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSISLE (II) 1953/06 1970 1975 7 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHOLM (IV) 1973/02 1973 1986 3 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSAGA (II) 1973 1973 1985 7 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
   
https://www.sandefjordshistorie.no