For at vi skal kunne fortsette vårt omfattende arbeid med både innsamling og bearbeiding  av lokalhistorisk materiale fra land og til sjøs, er vi avhengig av økonomisk støtte. Materialet vi presenterer kommer både fra tidligere utgitte bøker og publikasjoner, og fra private givere. Vi vil imidlertid gjerne ha mye mer stoff. Ta kontakt med oss

Vi er takknemlige for mye og kjærkommet støtte fra blant andre:

  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Seksjon for kulturarv,
  • Anders Jahres Humanitære Stiftelse,
  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Bess Jahres Stiftelse.
  • Thorbjørn Hansens Stiftelse

Økonomiske bidrag er viktig for nødvendige investeringer i både utstyr og programutvikling. Vi håper derfor at vi fortsatt kan regne med bidrag fra stiftelser og legater


Les mer

Arbeidet med Bildeklubben Sandefjords Historie (tidl. Lardex Bildeklubb) og Sandefjord Rundt ble påbegynt av en gruppe entusiaster i januar 2016. Entusiasmen og nysgjerrigeten på vår historie blir bare sterkere jo dypere vi dykker.

VIL DU HJELPE TIL? Vi erkjenner at galleriene ikke er perfekte.

Det mangler bilder og tekster flere steder, feil finner du nok også.

Bildeklubben Sandefjord Historie (tidligere Lardex Bildeklubb) jobber hele tiden med forbedringer. Har du bilder du synes bør være med, vil vi gjerne låne.

Opplysninger og rettelser mottar vi også med takk.

Vil du jobbe sammen med oss, enten med bilder, tekster eller lokalkunnskaper ?

Vi møtes hver torsdag kl. 12.00 i egne klubblokaler i Jernbanealleen 33 (inngang ovenfor Atlantic inne i gården ) 

Bruk vår KONTAKTMAIL : lardex@online.no, hvis du har noe på hjertet du ønsker å dele med oss.

Sidene er for tiden under endring/oppbygging, men fortsatt tilpasset alle medier, pc, pad og telefon.

Ha et hyggelig opphold på våre sider!

Hilsen oss i Bildeklubben Sandefjords Historie

   
https://www.sandefjordshistorie.no