MS THORSDROTT

Tilbake til søk
THORSDROTT
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 6404727
Klassifisering DnV +1A1 KMC-F-Ice C
Kallesignal LJIC
Byggeår 1964/04
Leveringsmåned April
Byggenr 162
Bruttotonn/BT 5.711
Nettotonn/NT 3.073
Dødvekt/TDW 6.125
Skrog LOA 420,1 (128,04m)
Bredde 56,1’ (17,09 m)
Dybde (i riss) 25,5 (7,77m)
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og frukt
Hastighet ca. 19,0 knop
Drivstoffkapasitet 29,5 t/d
Lasthåndtering 4 x full isolerte lasterom med 4 x luker og 4 sideporter på hver side beregnet på kjøling ned til -20oC. Lastekapasitet 259.500 kub.ft. 8 x 5-tonns bommer m/el.drevet likestrømsvinsjer m/8 vinsjer.
Kjeletype 1 x hjelpekjel (donkey boiler), oljefyrt, 7,0 kp/kv.cm, kapasitet 1.000 kg/timen, 1 x hjelpekjel (exh.gas economiser), eksosfyrt, 7 kp/kv.cm, kapasitet 1.200 kg/time.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgenerator, Bergen Diesel RTG 8, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, 550 BHK
El-kraft 1.296kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Decca Navigator, Terma Pilot radar, peileapparat (DF)
Manøvreringssystem 1 x styremaskin, Porsgrunn Steering Gear type 340, ser no.: 190
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Sulzer (Horten) 7RD68, 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, 8.400 BHK v/144 o/min direkte koblet til propell. HFO.
Maskin-/motorbygger Marinens Hovedverft, Horten, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1964 Bygget som motorskip THORSDROTT ved Framnæs Mek. Værksted for Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Bygd som kjøleskip. Sjøsatt 02/12-1963. Levert i april 1964..
1965 Redder 9 mann fra en synkende fritidsbåt utenfor Balboa, Panama på Stillehavssiden 27/02-1965.
1968 Ommålt fra 5.711 brt/3.073 nrt til 4.171 brt/2.113 nrt.
1969 Dokksettes i Sandefjord ved Framnæs mek. Værksted. Ankommer verkstedet 10/05, og forlater Sandefjord og verlstedet 15/05.
1971 Dokksettes i Sandefjord ved Framnæs mek. Værksted. Ankommer verkstedet 28/05, og forlater Sandefjord og verkstedet 06/06.
1972 Solgt til Sigurd Haavik A/S, Haugesund omdøpt til VIKFROST.
1976
Overført til Sameiet Vikfrost (Sigurd Haavik A/S, Haugesund).
1977 Solgt til A/S J. Ludwig Mowinkels Rederi, Bergen i august. Omdøpt til PARA.
1979 Solgt i oktober til Navigazione Uruguaya S.A., Montevideo, Uruguay. Omdøpt til AUDACIA
1983 Havari på propell hylsa 27/03 (Stern Tube Gland) ca. 220 nm fra Rio De Janeiro, Brasil. Slept av Brasil marines korvett BAHIANA til Rio de Janeiro for dokking og reparasjon.
1985 Solgt til hugging for USD 89 per LDT.
Ankom 03/08 til Kaohsiung, Taiwan for hugging som begynte 29/09 ved Chien Yu Steel Industrial Co.

Fra "Thor-Glimt" Nr.13 – Februar 1964

THORSDROTT høytidelig døpt den 29. november
 Et kraftig smell mot baugen. Champagneskummet flommet nedover den gråmalte stevnen, mens fru Constance Fogstad rørt sa gudmorens tradisjonelle ord : Jeg døper deg THORSDROTT. Må hell og lykke følge deg. Litt skuffende var det at Thor Dahl-rederiets kjøleskip på ca. 5.800 tonn d.w. ble liggende igjen på beddingen på grunn av den lave vannstanden. Men skipet ble tilbørlig døpt, Framnes Guttemusikkorps stemte i med «Ja, vi elsker» og fru Fogstad fikk av direktør Arnt Wegger en bukett røde roser.
Verkstedets ledelse opplyste straks for den planlagte stabelavløpningen at verkstedet ville forsøke så snart vannstanden tillot å sette THORSDROTT på vannet.
THORSDROTT er det første av fire kjøleskip som Framnæs mek. Værksted skal bygge. To skip for A/S Thor Dahl skal leveres i løpet av 1964. De to neste kontraktene går ut på levering til Gotaas Larsen Inc., New York, i desember 1964 og mai 1965. Med andre ord vil verkstedet hvis alt går som planlagt, kunne levere tre kjøleskip i løpet av 1964.
Direktør Arnt Wegger har tidligere fremholdt at i forhold til størrelsen er det mer arbeide på kjøleskip enn på tankskip, og disse fire kontraktene vil derfor også få betydning for arbeidsstokken ved verkstedet.
Senere på dagen ble det holdt en middag på Park Hotel med nær innpå 170 gjester. Blant de innbudne var skipets gudmor Constance Fogstad med sin mann, direktør Per Fogstad, direktør Georg Moe med frue. Direktør Arnt Wegger med frue og underdirektør Leif Aanderud med frue var vertskap.Under sjøsettingsmiddagen ble fru Fogstad overrakt en gave fra verkstedet, som hun takket for i en nydelig tale.
Mandag den 2. desember ble det tilstrekkelig høyt vann for nybygningen og ved 15-tiden gled THORSDROTT fint, men temmelig ubemerket ut i sitt rette element, utenfor Framnæs mek. Værksted. Sjøsettingen forløp meget vellykket. I skrivende øyeblikk ligger skipet ved maskinverkstedet for utrustning. Kaptein Anders Abrahamsen og maskinsjef Karl O. Evensen fører tilsyn under byggingen.

Fra "Thor-Glimt" Nr.14 Juni 1964

Frukskipet M/S THORSDROTT – en ny tilvekst til vår hvite flåte.
Været var ikke det beste da overleveringsturen for THORSDROTT startet fra A/S Framnæs mek. Værksted den 16. april om morgenen kl. 9. Det var tåke med måtelig sikt og litt yr og regn i luften så godt som under hele turen. Men bortsett fra dette var turen av vanlig høy Framnæs-standard. Det var bortimot 50 deltagere med representanter for både verksted og rederi, meglere og leverandører, samt representanter for verkstedets kunder og den svenske befrakter Salenrederierna AB, Stockholm.
Været satte ikke noen stopper for gjestenes grundige befaring av skipet fra lasterom, maskinrom og fryselagre, gjennom lugarer og messer til salonger og brodekk, med avstikkere til nesten alle birom som hospital, vaskerom, bysse, pantry, dusjrom og mange andre.
Det var begeistring for det vakre skip, som på grunn av sin hendige størrelse er meget elegant å se til. Gamle sjøfolk blant gjestene sa at det var et skip som lå godt i sjøen og var meget manøverdyktig. «En koselig båt og på mange måter riktig størrelse» sa en av dem.
Fartsprøven foregikk på Fredrikstad-milen. Det ble gått to dobbeltturer, den beste turen ga 20,0 knop ved 146 omdreininger, men tåken vanskeliggjorde videre målinger.
Innredningen ombord er vakker og stilren, og offiserenes og mannskapenes lugarer og messer, bærer preg av førsteklasses handverksarbeide. Lugarene og oppholds- og arbeidsrom er rommelige og holdt i lyse, vennlige farver.
Skipet er et tørrlasteskip bygget for føring av kjølet last. Lasterommene er inndelt i 8 kjøleavdelinger som kan kjøles uavhengig av hverandre til de temperaturer man ønsker ned til minus 20 gr. C. Kjølemediet er på primærsiden Freon 22, mens kjølingen av rommene foregår ved et. såkalt «lakeanlegg».
Skipet er helsveiset og bygget med 4 dekk. Maskineriet er plasert midtskips. Alle
lugarbekvemmeligheter, messer, dagrom og bysse er plasert midtskips, i dekkshuset rundt maskincasingen og på 2.dekk. Skipet har ingen vanlig bakk eller poop. Det har 4 lasteluker - 2 forenfor og 2 aktenfor midtskipshuset. Lukene på øverste dekk har isolerte ståldeksler. Fartøyet er rigget med 2 ustagede master, det har 8 lastebommer og 8 stk. 5 tonns elektriske wincher.
Skipet har følgende hoveddimensjoner:

        Lengde overalt (LOA)                                      420'-2"
        Lengde mellom perpendikulaerer (LBP)          390'-4"
        Bredde på spant  (beam)                                   56'-0"
        Dybde i riss til øverste gjennomgående dekk    37'-0"
        Dypgående til sommerfribord                            25'-5 3/4"
        Dødvekt                                                           6.125 tons
        Bruttotonnasje                                                  5.710 tons
        Nettotonnasje                                                   3.073 tons
        Lasterom og luketrunker har tilsammen et volum på 259 500 kubikkfot «bales».

Rommenes «banankapasitet» er 250.000 kubikk fot. Skipet er bygget til høyeste klasse i Det norske Veritas +1A1 - Is C-F. Som det fremgår av klassebetegnelsen, er skipet isforsterket, og videre er innredningen utført med spesiell omtanke på brannsikkerhet. Skipet har sentralanlegg for luftkondisjonerimg av innredningen, og er forøvrig moderne utstyrt. 
Skipets fremdriftsmaskineri består av en 2-takt, enkeltvirkende, turboladet kryss-hodemotor, Horten/Sulzer type 7 RD 68, med 8400 EHK, beregnet å gi skipet en hastighet på 19 knop med full bananlast.
Da MS THORSDROTT la til ved Thorøya kl. 16 skjedde flaggskiftet på aktermasten idet direktør Leif Aanderud overleverte byggenummer 162 fra Framnæs mek. Værksted til A/S Thor Dahl ved skipsreder H. Winge Sørensen. Direkter Aanderud leverte dermed det første større skip fra Framnæs efter at han tiltrådte som direktør. Den enkle seremoni, som bestod i lykkeønskninger for rederi, skip og mannskap og overlevering av skipets papirer, ble etterfulgt av 3 x 3 hurra fra gjestene på prøveturen.
Dagen etter ble skipet overtatt av tidsbefrakterne og la straks ut på sin jomfrutur til Santa Marta og Turbo i Colombia hvor det tok inn en last bananer for Bremerhaven og Rotterdam. Skipet er nu tilbakelevert rederiet og Salen-rederiets skorstensmerke er skiftet ut med Thor Dahls da THORSDROTT i løpet av sommerhalvåret skal gjøre 3 turer i CCAL med appelsiner fra Cape Town til Montreal.

 

1964 Built as motor ship THORSDROTT by Framnæs Mek. Værksted for Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Built as refrigerated for cooled and froozen products.
1965 Rescued 9 men from a sinking fishing boat outside Balboa, Panama on the Pacific side of Panama 27/02-1965. All picked up and well ashore.
1968 Re-measured from 5.711 grt, 3.073 nrt to 4.171 grt, 2.113 nrt.
1969 Arrival Sandefjord for docking at Framnæs mek. Værksted. Arrival ship yard on 10/05, and leaving on 15/05.
1971 Arrival Sandefjord for docking at Framnæs mek. Værksted. Arrival ship yard on 28/05, and leaving on 06/06.
1972 Sold to Sigurd Haavik A/S, Haugesund, renamed VIKFROST.
1976 Transferred to Sameiet Vikfrost (Sigurd Haavik A/S, Haugesund).
1977 Sold in August to A/S J.Ludwig Mowinkels Rederi, Bergen. Renamed PARA.
1979 Sold in October to Navigazione Uruguaya S.A., Montevideo, Uruguay. Renamed AUDACIA.
1983 Sustained 27/03 breakdown of Stern Tube Gland while about 220 nm off Rio De Janeiro, Brazil. Taken in tow by Brazilian Navy Corvette BAHIANA for Rio de Janeiro for dry docking & repair.
1985 Sold to scrap for USD 89 per LDT.
Arrived 03/08 at Kaohsiung, Taiwan for demolition that began 29/09 by Chien Yu Steel Industrial Co.

 • THORSDROTT

  THORSDROTT
 • THORSDROTT

  THORSDROTT
 • THORSDROTT

  THORSDROTT
 • THORSDROTT

  THORSDROTT
 • THORSDROTT

  THORSDROTT
 • THORSDROTT

  THORSDROTT
38 pers.
Innredning: Utstyr som sofaer, stoler, gulvtepper, gardiner etc ble levert av K. Kristoffersens eftf., Sandefjord til lugarer ble levert
Kilde: Narve Sørensen, "Thor-Glimt" og Ragnar Andersen, Starke, Lloyd’s, DnV,
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no