Verftsinformasjon: A/S Framnæs Mek. Værksted

Tilbake til søk
Navn A/S Framnæs Mek. Værksted
Sted Sandefjord
Land Norge

Vi i Lardex har samlet alle skipene under A/S Framnæs fra byggenummer 33 S/S 'Raum' fra 1899

Skipene som er bygd tidligere finnes på Rødsverven, for at våre brukere skal få en lettere oversikt:

A/S Framnæs mek Værksted har sin opprinnelse hovedsakelig i følgende verft.

Klavenessverven 1816 – 1861

Lyhmanns mek. Værksted 1861 – 1882.

Sandefjord mek. Verksted 1882 – 1892.

Søebergverven 1826 – 1865.

Rødsverven 1865 – 1878.

Framnæs Skipsverft 1878 – 1892.

Framnæs mek. Værksted 1892 – 1898.

A/S Framnæs mek Værksted 1898 – 1986.

Da Framnæs mek. Værksted ble et aksjeselskap i 1898

Fra boken «A/S FRAMNÆS MEK. VÆRKSTED 1898-1948» av Hans Bogen (side 218 og 219)

Den 14. juli 1898 ble det holdt konstituerende generalforsamling på «Hotel Kong Carl» i Sandefjord. Det var møtt fram 33 aksjonærer, og da «de tegnede Aktier» var opplest, besluttet man å konstituere selskapet. Firmanavnet ble:

A/S FRAMNÆS MEKANISKE VÆRKSTED

A/S Framnæs mek. Værksted var et uansvarlig selskap med en kapital på 334000,—. 56 år tidligere var det verkstedet som Framnæs samarbeidet mest intimt med — Aker — stiftet med en kapital på kr. 33 600,—. Det gikk jo ikke mange år før Akers aksjekapital ble for­høyd. I «Framnæs»’ statutter sto det også at aksjekapitalen kunne utvides til kr. 600 000,—. Aksjeselskapets formål var «Nybygning og Reparationer af Seil og Dampskib». Selskapet overtok Chr. Christensens samtlige eiendommer på V. Rød, Huvik og Stubb for kr. 200000,— samt verktøy og redskaper for kr. 20000,— og «oparbeidet og igangværende Forretning» for kr. 100000,—. Det ble overlatt Ole Wegger og Thor Dahl å oppta lister over verkstedets beholdninger. Ingen aksjonær fikk representere mer enn 10 stemmer. Agenter eller kjøpmenn, som forhandlet bedriftens hovedartikler, kunne ikke bli medlem av direksjonen. Ole Wegger ble ansatt som bestyrer, og til medlemmer av styret ble valt Chr. Christensen med 43 stemmer, A. F. Klaveness, Sverdstad, med 42 stemmer, sakfører P. Bogen med 42 stemmer, skipsreder And. Jacobsen, Chri­stiania, med 41 stemmer og proprietær Hilmar Holmen, Aker, med 26 stemmer. Suppleanter ble skipsreder Jean

B. Linaae og lensmann Anton Jacobsen. Direksjonens formann ble o.r.sakfører P. Bogen. Den 11/10.1900 ble han — som avtalt og riktig var — avløst av Chr. Chri­stensen. Christensen ønsket ikke å stå som direksjonens formann før alle mellomværender mellom det gamle og det nye selskap var opp- og avgjort. P. Bogen satt som styrets nestformann til sin død, 13/8.1914. Da gikk, 19/9.1914, hans kompanjong, konsul Johan Rasmussen, inn som medlem av styret. Chr. Christensen satt som direksjonens formann til sin død, 16/11.1923. Hans eldste sønn, konsul Søren Lorentz Christensen, var den 7/9. 1912 valt til 1. suppleant i styret. Han ble styremedlem 23/9.1922 og fungerer den dag i dag. En annen av Chr. Christensens sønner, konsul Lars Christensen, var med­lem av styret fra 16/3.1925 til 5/3.1943. Fra 5/4.1929 til 6/3.1942 var han styrets formann. Han og hans far satt tilsammen i 36 år som direksjonsformenn i «Framnæs».

Skipsreder A. F. Klaveness, Sverdstad, lensmann Thor Klaveness’ sønnesønn, var medlem av direksjonen fra 1/8.1898 til sin død i 1904. Hans sønn, skipsreder A. F. Klaveness, Lysaker, har vært medlem av styret i «Framnæs» fra 4/12.1903 til 13/5.1945. I 5 år, fra 11/12.1923 til 5/4.1929, var han styrets formann. Fra mai 1945 sitter hans sønn, skipsreder A. Fredrik Klaveness, som styremedlem. På styremøte 29/11.1943 ble det protokollert:

«Styrets formann refererte fra verkstedets styreprotokoll referat av møte 4/12.1903 hvor skipsreder Klaveness for første gang har undertegnet protokollen. Styrets formann ga i sterkt anerkjennende ord uttrykk for styrets og admi­nistrasjonens vurdering av herr Klaveness’ overordentlig verdifulle virke i de 40 år han har vært medlem av verk­stedets styre.»

 • A/S Framnæs Mek. Værksted "Kogeri nr. 4"

  A/S Framnæs Mek. Værksted
 • A/S Framnæs Mek. Værksted. POLARIS b.nr. 87

  A/S Framnæs Mek. Værksted. POLARIS b.nr. 87
 • A/S Framnæs Mek. Værksted

  A/S Framnæs Mek. Værksted
 • A/S Framnæs Mek. Værksted

  A/S Framnæs Mek. Værksted
 • A/S Framnæs Mek. Værksted

  A/S Framnæs Mek. Værksted

Følgende skip er bygget på verftet:

Navn Byggenr Bygget Bilder Type Eier
FORTUNA 51 1904 2 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
ROSITA 57 1905/11 0 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
DON ERNESTO 82 1910 2 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
MELBOURNE TRADER 183 1975/ 0 Australian National Line, Melbourne,
JASON 75 1908/10 0 DS A/S Salvator
GREPA 146 1952 7 MT D/S A/S Forto
CISSY 94 1920/09 1 MS A/S Cissy
OCEAN QUEEN (II) 137 1950/02 7 MS A/S D/S Mathilda
HELENA 142 1950/11 7 Skibs-A/S William Hansens Rederi II
VINCENZO DI GIORGIO 66 1907 1 DS Adolph Halvorsen m. fl.
GEROITE NA SEVASTOPOL 188 1978 4 Nav. Maritime Bulgare, Varna, Bulgaria
ALMIRANTE MONTT 56 1905 3 DS/HVB Sociedad Ballenera de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
ALMIRANTE VALENZUELA 62 1906/10 1 DS/HVB Sociedad Ballenera de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
ALMIRANTE URIBE 64 1906 2 DS/HVB Sociedad Ballenera de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
ALMIRANTE GONI 88 1912 12 DS/HVB Sociedad Ballenera de Magallanes, Punta Arenas, Chile.
TOR GOTHIA 178 1971/11 0 Triport Shipping Co. Ltd (Denholm), London, England
TOR BELGIA 179 1972/04 0 Triport Shipping Co. Ltd (Denholm), London, England
TOR NERLANDIA 180 1972/11 0 Triport Shipping Co. Ltd (Denholm), London, England
UNION HOBART 186 1976 0 Whitminster Co. Ltd, London, England
UNION LYTTELTON 187 1976 0 Lulworth Co. Ltd , London, England
TOR CALEDONIA 189 1977 2 Whitwill Cole & Co. Ltd, Bristol, England
MOSHILL (I) 125 1940/09 3 MS/FRU Neptune Shipping Ltda S.A. (Mosvold Shipping Agency New York)
JOSEPH DI GIORGIO 44 1903 1 DS A/S Joseph di Giorgio
NICHOLAS CUENO 65 1907/04 1 DS D/S A/S Avance
JOSÉ 70 1908/04 2 DS D/S A/S Vestindien
NORBELLA 176 1970 0 MS Compagnie Maritime des Chargeurs Reunis
NORLANDA 177 1971 0 Compagnie Maritime des Chargeurs Reunis
OTHEM 91 1914 1 DS Arthur de Reitz
FRAMNÄS 109 1931/11 1 DS Axel Brostrøm & Søn
RAVN 135 1943/03 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY VIII (II) 133 1942 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
SEAWAY HARRIER 199 1984 0 K/S Stolt-Nielsen Seaway
SEAWAY PELICAN 200 1986 1 K/S Nevi-SNS Diver VII
RAUM 33 1899/07 1 DS A/S Norhaug
TOR DANIA 181 1973/07 0
REYKJABORG 167 1964 0 Reykjaborg H/F, Reykjavik, Island
ENGEY 163 1963 0 Hradfrystistødin H/F, Reykjavik, Island
BJARNI II 164 1964 0 Rødull H/F, Dalvik, Island
SULAN 165 1964 0 Leo Sigurdson, Akureyri, Island
LABOREMUS 45 1903 1 DS A/S Laboremus
REX (1) 47 1903 1 DS A/S Rex
EILERT RINDE (2) 172 1966 0 MS A/S Trælandsfos
OLE RINDE 173 1967 1 MS A/S Vafos Bruk
MAGNUS VIKING 196 0
MARTIN VIKING 197 1983 0 MS
TANGALANE 89 1912/04 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Quelimane A/S
NOR V 130 1941/07 0 DS/HVB Hvalfangerselskapene Globus A/S & Polaris A/S
GLOBE XIII 145 1950 7 DS/HVB Hvalfangerselskapet Globus A/S
SKARAAS 155 1957 5 MT Skibs-AS Nanset
PRIMA 34 1899 1 DS A/S Prima
FRITHJOF 68 1907 0 DS/HVB A/S Shetland Hvalfangerselskap
RONASHILL (1) 74 1908 1 DS/HVB Shetland Hvalfangerselskap A/S 
HELLIK 52 1905 2 DS
HJARRAND 53 1905 1 DS Brødrene Bjørnstad
BASTØ I (2) 190 1978 0 MS A/S Alpha, Moss
BASTØ I 190 1978 0 A/S Alpha, Moss
ERLING 73 1908/05 1 DS/HVB Alexandria Whaling
EMERALD 147 147 5 MT Willy Oppen s Rederi A/S, Oslo
BRIGHTON 39 1902 1 DS A/S D/S Brighton
SANGSTAD (1) 42 1902 1 DS A. F. Klaveness & Co.
SOLSTAD (2) 59 1906 1 DS Klaveness D/S A/S
CASTLEVILLE 126 1944/12 3 MS D/S A/S International
FRANCISVILLE 127 1948/01 4 MS Skibs-A/S Siljestad
LITA 93 1919/04 1 MS D/S A/S Laly
KARI 98 1923/07 3 MS Den Norske Amerikalinje A/S
LEKTER NAL 20 95 1922/12 0 LEKT Den Norske Amerikalinje A/S
LEKTER NAL 21 96 1923/02 0 LEKT Den Norske Amerikalinje A/S
GURI 97 1923 1 MS Den Norske Amerikalinje A/S
DYVI ALPHA TF-102 1974/12 1 K/S Dyvi Drilling A/S, Oslo
EUROPE 154 1956/11 0 MT The Texas Company (Norway) A/S, Oslo
MUNDOGAS ATLANTIC 175 1969/03 0 A/S Gasskib
STANDARD (1) 55 1905 1 DS A/S Standard
TOLV 35 1900 1 DS And. Jacobsen
SAN SEBASTIAN 76 1908/09 1 DS Otto Thoresen
SPIR 50 1904 2 DS A/S Staut
REIN 36 1900/08 1 And. Jacobsen
GOLAR FRUIT 168 1965 0 Golarfruit Inc., New York, NY, USA, Monrovia, Liberia
GOLAR TRYG 169 1965 0 Trygve Gotaas A/S (Gotaas-Larsen A/S, Oslo), Tvedestrand
HILCO SPRINTER 191 1979/02 3 MS K/S Hilco Sprinter A/S & Co (Irgens Larsen), Oslo
HILCO SPEEDSTER 192 0 MS K/S Hilco Speedster A/S & Co
HILCO SCAMPER 193 0 K/S Hilco Scamper A/S & CO
VARD 92 1918 0 SS
VESTSKJELL 157 1956 0 Lorentzens kysttank rederi A/S, Oslo
PRIMULA 43 1903 1 DS Ludvig Høst Castberg
ALDOMA 198 1983 0 Sudoimport Moskva USSR
BLAAUWBERG 111 1935 0 DS/HVB The Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd
CEDERBERG 112 1935 5 DS/HVB The Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd
WILFRID FEARNHEAD 140 1948/10 4 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
ST. OLAV 37 1901/07 0 DS D/S A/S St. Olaf, Sarpsborg
BARBRO 38 1901 2 DS D/S A/S St. Olaf, Sarpsborg
HJALMAR WESSEL 110 1935/07 3 DS The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Ltd.
KOS XIX 116 1936/09 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JASMIN (I) 124 1940/01 2 MS/FRU Jasmin Operating Company S. A. (Anders Jahre, Fritjof Bettum og Jørgen J. Lorentsen)
BYGG 125 (MOSHILL) 125 1940/09 1 MS/FRU Anders Jahre A/S, Sandefjord
KOS 32 138 1947 7 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS 31 139 1947/12 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
ØSTSKJELL 156 1956/06 1 MT A/S Marian, Sandefjord
BASTØ I 190 1978/06 3 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
ØRNEN 40 1902 2 DS/HVB A/S Haabet (Chr. Christensen/J. Bryde)
ADMIRALEN 180 1904/12 3 DS/FLK A/S Ørnen (Chr. Christensen)
HAUKEN 49 1904 3 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
SVIP 63 1906/10 2 DS/HVB Chr. Christensen (II)
GRIB 67 1907/09 4 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
RAVN 69 1908 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
HAVØRN 81 1910/08 4 DS/HVB A/S Ørnen (Chr. Christensen)
DON LUIS 85 1911 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Pacific
FYR 84 1911 4 DS/HVB Sociedad Ballenera Christensen y Cia
NEB II 90 1912/06 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
POLARIS 87 1914/05 9 SS/DS Lars Christensen og D. Gerlache
KLO (II) 99 1923/10 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
NEB 100 1924/10 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
REV 1 71 1907/11 1 DS/HVB A/S Congo & Gabon
GRIB 102 1925/09 2 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HAVØRN III 101 1925/07 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
GVAS II 104 1926/09 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HAUKEN (II) 103 1926/09 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
FEMERN (II) 107 1932/05 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SYDOSTLANDET 108 1932/09 1 DS/HVB A/S Thor Dahl
CLIFFORD 117 1936/10 2 DS/HVB Frango Corporation
SCOTT (I) 113 1936/06 2 DS/HVB Frango Corporation
FALK 120 1937/09 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
KLO (III) 119 1937/08 9 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
SYVERN 121 1937 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THOR I (II) 122 1938/11 14 MS Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THORSTRAND (I) 118 1938/04 81 MS Skips-A/S Thorsholm
THORGAUT (II) 123 1939/08 4 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORIS (I) 114 1936/07 5 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
THORGRIM (I)(ex CLIFFORD) 117 1936/10 1 Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
GAUPE 128 1941/03 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
NIERN 129 1941/06 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
HAUK 131 1941/12 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORGLIMT (I) 132 1942/07 3 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
RAVN 135 1943/03 1 DS/HVB Tyske Kriegsmarine, Berlin
PANTER 144 1950/09 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORGARD 143 1950/08 18 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
FEMERN (III) 149 1951/10 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ENERN (II) 148 1951/09 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORVARD (II) 152 1952/11 3 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORKILD 151 1952/10 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSHOV (II) 153 1955/06 4 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap og A/S Odd
THORSHOPE 158 1958/07 4 MS Skips-A/S Thorsholm
THORSRIVER 159 1959/05 6 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSTREAM 160A 1960/6 11 MS A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
THORSDROTT 162 1964/04 6 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSØY 166 1964/10 16 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSTIND 174 1968/02 1 MS/FRU Thor Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen
THORSWAVE 171 1968/01 15 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
HILCO SKIER 194 1980/12 1 MS K/S Hilco Skier A/S , Oslo
HILCO SKATER 195 1981/ 3 MS K/S Hilco Skater A/S , Oslo
NORRØNA II 83 1911/04 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
PELIKAN 80 1909/10 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
PENGUIN 79 1909/09 1 DS/HVB Hvalfangerselskabet Ocean A/S & Alex. Lange
ROSS MOUNT 161A 1962 5 MS Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet & Co
ROSS RIG (I) TF-103 1975/06 5 MS/PLF K/S Norfold A/S Co (Hvalfanger A/S Rosshavet)
BLAAUWBERG 111 1935/11 0 DS/HVB The Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd
CEDARBERG 112 1935 1 DS/HVB Irvin & Johnson
SKRAMSTAD (II) 54 1905/01 1 DS A.F. Klavnæss
FRIGG 77 1908/10 2 DS/HVB Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
SUDERØ 41 1902/05 3 DS/HVB A/S Suderø (Peder Bogen)
FREY 78 1908/10 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Sydhavet
VESLEGUT (V-9-S) 88 1912/01 9 DS/HVB Hvalfanger-AS Blomvaag
HUVIK II 72 1908 3 DS Anton Johanson
CHRISTIAN RADICH 115 1937 24
FLYTEDOKK (3) 3/4 1899/1906 0 A/S Framnæs Mek. Verksted
FRAMNÆS II 105 1921/05 2 MS A/S Framnæs Mek. Verksted
DAVID 106 1930/11 5 MS A/S Framnæs Mek. Verksted
FLYTEDOKK 1929 2 FLD A/S Framnæs Mek. Verksted
FOSSUM (III) 170 1966 2 MS Løvenskiold & Høyers Rederi
SKJALM 60 1906 1 DS J. A. Larsen
TOR FINLANDIA 182 1974/07 0 P/R Sven Christer Salén, Stockholm, Sverige
KRILL (I) 133 1942 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Pelagos
ADDERLEY SLEIGH 150 1954 4 MT Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
ALMIRANTE GONI 88 1912/01 6 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
KRILL (I) 133 1942/10 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
VIKING 48 1904 1 DS A/S Vivat
VESTFOLD 61 1907/02 1 DS A/S Vestlandslinjen
STANDARD 46 1904 1 DS A. B Bull & Preben Gjertsen
STANDARD 58 1906 0 DS A. B Bull & Preben Gjertsen
LA VICTORIE 86 1916/10 0 Ukjent Rederiselskap
NORSKALD N-101 1973/12 0 RIGG Ukjent
ALK 134 1943 0 DS Tyske Kriegsmarine, Berlin
ROSFJORD 136 1944 0 DS Tyske Kriegsmarine, Berlin
HEINRICH HEINE 184 1975 0 VEB Deutfracht Seerederei, Rostock, Øst-Tyskland
THEODOR KØRNER 185 1975 0 VEB Deutfracht Seerederei, Rostock, Øst-Tyskland
   
https://www.sandefjordshistorie.no