DS/HVB ENERN (II)

Tilbake til søk
ENERN (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDSU
Byggeår 1951/09
Leveringsmåned August
Byggenr 148
Bruttotonn/BT 548
Nettotonn/NT 178
Skrog LOA 158' 0" (48 m)
Skrog LBP 29' 6"
Bredde 142' 6" (8,9 m)
Dybde (i riss) 17' 0" (5,18 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x vannrørskjeler (water tube boiler) m/overheter, oljefyrt, damptrykk før/etter overheter: 250/230 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2-trinns ekspansjon, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3"-34,3"-14,6", slag/stroke.: 32,5", 1.600 IHK v/96 o. min
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1952 - 1963 hugget
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1951 Bygget som hvalbåt ENERN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Overlevert i september til A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Startet sin første sesong med Fl/k THORSHAVET i sesongen 1951/52
1952 Omdøpt TOERN da en ny motordrevet hvalbåt fikk navnet ENERN.
Uviss fangsthistorikk, men fanget sin siste sesong, 1961/62 for Fl/k THORSHØVDI
1962
I opplag i Sandefjord.
1963 Solgt 28/12 for NOK.110.000,- til Norsk Skipsopphugning, Grimstad for hugging

1951 Built as whale catcher ENERN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord forA/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Delivered to her owner in September.
Started her first whaling season with F/F THORSHAVET-expedition 1951/52.
1952 Renamed TOERN as a new diesel driven catcher contracted at Moss Værft & Dokk, Moss to be delivered this year having the same name, ENERN.
Unsure of the further history, but her last whaling season, 1961/62 for F/F THORSHØVDI.
1962 Laid up in Sandefjord.
1963 Sold for NOK.110.000 to Norsk Skipsopphugning (Christiania Spigerverk), Grimstad for breaking.

  • ENERN (II)

    ENERN (II)
  • TOERN

    TOERN
  • TOERN

    TOERN
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953 / Hvalfangsten, eventyret tar til, Dag Bakka Jr. 1992
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no