Rederiselskap: A/S Odd (A/S Thor Dahl)

Tilbake til søk
Eier A/S Odd
Etablert 7427
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Fangst og nyttiggjørelse av hval og dermed i forbindelse stående virksomhet, samt fraktfart. Fangstfelt er Syd Shetland
Disponent
Tidligere navn

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
TORILD 1923/10 1923 1927 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TORDØNN 1925 1925 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TORGNY 1923/08 1926 1935 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ODD II 1923/10 1927 1935 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TORODD 1902/05 1928 1934 6 DS/FLK A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TORLYN 1929 1929 1930 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FEMERN (I) 1921/11 1930 1931 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SOLGLIMT (I) 1900/05 1930 1941 11 DS/FLK A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SEKSERN 1930/10 1930 1940 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TREERN 1929/07 1930 0 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ENERN (I) 1929/07 1930 1940 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FIRERN 1929 1930 1939 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FEMERN (II) 1932/05 1932 1940 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSHØVDI (I) 1937/09 1937 1940 16 MT A/S Odd (A/S Thor Dahl)
OTTERN 1937/11 1937 1960 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SYVERN 1937 1937 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TIERN 1939/11 1939/08 1939/10 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
NIERN 1941/06 1941 1941 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FIRERN (II) 1943/11 1947 1957 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TREERN 1941/01 1947 1961 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SYVERN (II) 1948/11 1948 1963 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSLEP 1941 1949 1969 8 MS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ODD XI 1949/10 1949 1962 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ODD XII 1949/10 1949 1962 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORSKOG 1951/11 1951 1965 2 MT A/S Odd (A/S Thor Dahl)
FEMERN (III) 1951/10 1951 1964 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ODD XIII 1951/09 1951 1965 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TOERN (II) 1951/09 1951 1952 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TORILD 1923/10 1923 1927 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
PYTHIA 1897/03 1911 1918 9 DS/FLK Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
TORGNY 1923/08 1923 1924 7 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
TORGNY 1923/08 1926 1935 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
ODD II 1923/10 1927 1935 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SOLGLIMT (I) 1900/05 1928 1930 5 DS/FLK Hvalfangerselskapet A/S Atlas
FEMERN 1912/11 1936 1983 27 DS A/S Framnæs Mek. Verksted
FORLANDET 1921 1921 1929 2 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
FIRERN (I) 1929/08 1929 1930 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Atlas
THORSHØVDI (I) 1937/09 1954 1960 2 MT A/S Tønsbergs Hvalfangeri
NIERN 1941/06 1941 1941 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TIERN 1939/11 1939/08 1939/10 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TIERN 1939/08 1939/07 1939/08 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S
HVAL XI 1925/09 1925 1934 2 DS Hvalfanger-A/S Vestfold
TOERN (II) 1951/09 1951 1952 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
   
https://www.sandefjordshistorie.no