MS/HVB THORSLEP

Tilbake til søk
THORSLEP
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5360326
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LHCK
Byggeår 1941
Leveringsmåned Mars
Byggenr 307
Bruttotonn/BT 764
Nettotonn/NT 234
Skrog LOA 62,7 m
Bredde 10,11 m
Dypgående 5,03 m
Skipsbeskrivelse Motorskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 16
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), dim: 16,5’ x 12,6’. Oljefyrt m/3 fyrganger i hver.
Kjelebygger Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon Scotland
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 4-syl., dia. 18,5"-31"-38,5"-38,5" (2 x LT), slag 30", 400 NHK/2.750 IHK
Maskin-/motorbygger Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon Scotland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941 - 1949
Storbritannia
Sted Leith
Reg havn Sandefjord

1939 Bestilt av Royal Navy 25/07-1939. Kjølen lagt 31/10.
1940 Sjøsatt 09/07.
1941 Levert og commando heist 17/03-1941 ved overlevering til Royal Navy fra Henry Robb Ltd., Leith, U.K., som korvett HMS DIANTHUS (K-95). En av de mange korvetter i den berømte "Flower Class" serien.
1942 Senket 08/08 tysk ubåt U-379 i Nord-Atlanteren syd-øst av Cape Farewell på Grønland med dypvannsbomber.
1943 Senket 22/02 tysk ubåt U-225 nord for Azorene med dypvannsbomber. Plukket opp 34 overlevende fra norske GLITTRE som var torpedert av tysk ubåt i Nord-Atlanteren.
1945 Tatt ut av tjeneste og lagt i opplag og kommando strøket fra oktober og ikke registrert i aktiv tjeneste frem til salg.
1947 Innkjøpt i mai av A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord og gitt navnet THORSLEP.
1949 Tauet av HAWK fra Milford Haven til Sandefjord i juli 1949. Ombygd til bøyebåt ved Framnæs mek. Værksted Sandefjord.
Sesongen 1949/50 i fangst for THORSHØVDI-ekspedisjonen som bøyebåt. Forlot Kristiansand 22/12 med kurs for Sydishavet. Skytter for sesongen var Johs. Andersen, Tjølling.
1950 Ankom St. Vincent for å bunkre 02/01 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 11/01-1950. Videre til hvalfeltet 14/01 med ankomst 23/01-1950 for å møte kokeriet.
Fangsten avsluttes 16/03. Total resultatet av fangsten for sesongen 1949/50 var 33 blåhval, 1.764 finnhval, 1 knøl hval, 9 seihval og 171 spermhval. Av dette ble det produsert 108.204 fat hvalolje og 8.730 fat spermolje.
THORSLEP går via Recife i Brasil for å bunkre. Ankom Sandefjord 15/04. Ble overhalt ved H. C. Stülken Sohn i Hamburg den sommeren.
Innom Framnæs mek. Verksted fra 05/10 til 10/10.
Bøyebåt for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1950/51. Skytter for sesongen var Anders Iversen, Sandar
1951 Ombygget til hvalbåt ved Smith’s Dock, levert som komplett fangstbåt 05/11 for fangst med Fl/k THORSHAMMER sesongen 1951/52. Skytter for sesongen var Kjell Steen Hansen..
1952
1953 Ankommer Framnæs Mek. Værksted 18/03. Det ble innsatt en Sulzer Diesel motor type 8TPD48/1954 på 2.400 BHK. I dokk fra 29/10 til 05/11. Prøvertur 01-02/12. Avgang 12/12 med kurs for Sydishavet, som motorbåt.
Etter dette mange år i fangst med Fl/k THORSHØVDI
1954 THORSHØVDI’s sluttresultat 110.230 fat hvalolje og 3.940 fat spermolje
Sesongen 1954/55 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Elling Nilsen, Råde var skytter med Lorentz Basberg som fører
1955 Bardehval sesongen ble startet 07/01. Sesongen var preget av dårlig vær. THORSHØVDI’s sluttresultat er 83.865 fat hvalolje og 23.291 fat spermolje. Ankom Thorøya som første båt etter sesongen 1954/55. Turen fra feltet tok 19 døgn og 20 timer.
Sesongen 1955/56 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Elling Nilsen, Råde var skytter og Lorentz Basberg som fører.
1957 Sesongen 1957/58 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Elling Nilsen, Råde var skytter.
1958 Ankom Thorøya 09/04 etter endt sesong. La til kai i snøvær og kald nordost vind.
Sesongen 1958/59 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Elling Nilsen, Råde var skytter.
1959 Sesongen 1959/60 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy var skytter.
1960 Sesongen 1960/61 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy var skytter.
1961 Sesongen 1961/62 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy var skytter.
1962 Sesongen 1962/63 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy var skytter.
1963 Sesongen 1963/64 i fangst for Fl/k THORSHAVET. Per Stokke, Teie på Nøtterøy var skytter.
1964 Sesongen 1964/65 i fangst for Fl/k THORSHØVDI. Martin Olsen, Onsøy var skytter/styrmann.
1965 Sesongen 1965/66 i fangst for Fl/k THORSHAVET. Martin Olsen, Onsøy var skytter/styrmann.
1966 Siste gang i fangst var med Fl/k THORSHAVET sesongen 1966/67. Trygve Nielsen var skytter/styrmann siste turen.
1967 Avsluttende fangst var på 335 finnhval, 1.156 seihval 562 sperm hval. Total resultatet for ekspedisjonen endte opp med 36.900 fat hvalolje og 23.000 fat spermolje på den siste og avsluttende sesongen i en lang hvalfangsthistorie for A/S Thor Dahl og deres selskaper. Kokeriet la til kai som kokeri siste gang 06/05.
1969 Solgt i juni til huggere i Grimstad.

Fremdrift (som dampdrevet): 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre trinns ekspansjon (triple exp.), 4-sylindret, syl. dia.: 18,5″-31″-2 x 38,5″, slag/stroke: 30″. Utviklet 2.750 ihk v/185 o.min.. (Standard korvett maskin). Ailsa Shipbuilding Company Ltd., Troon, Scotland

1939 Ordered by Royal Navy 25/06-1939. The keel laid 31/10.
1940 Launched 09/07.
1941 Commisioned and hoist of command 17/03-1941 and handed over to Royal Navy by builder Henry Robb Ltd., Leith, U.K. as corvette HMS DIANTHUS (K-95). One of the many corvettes in the famous "Flower Class" series.
1942 Sunk German submarine U-379 in the North Atlantic south-east of Cape Farewell in Greenland 08/08 with deepwater bombs.
1943 Sunk German submarine U-225 north of the Azores 22/02 also with deepwater bombs. Picked up 34 survivors from Norwegian GLITTRE who were torpeded by German submarine in the North Atlantic.
1945 Taken out of service and put in lay-up and command strewn from October.
1947 Purchased in May and given the name THORSLEP.
1949 On tow by tug HAWK from Milford Haven to Sandefjord in July 1949. Rebuilt to a buoy boat at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord.
Season 1949/50 in catch for the THORSHØVDI expedition. Left Kristiansand 22/12 with a course for the Southern Seas.
1950 Arrived St. Vincent for bunkring 02/01 and onwards to Rio de Janeiro, Brazil 11/01-1950. Further to the whale field 14/01 with arrival 23/01-1950 to meet the floating factory.
The catch ends on 16/03. The total result of the catch for the season 1949/50 was 33 blue whales, 1.764 finnhval, 1 humpback whale, 9 seith whales and 171 sperm whales. Of this, 108.204 barrels of whale oil and 8,730 bar of sperm oil were produced.
THORSLEP heading for Recife in Brazil to bunker. Arrived at Sandefjord 15/04. Was handed over to H. C. Stülken Sohn in Hamburg for maitenace that summer.
Visiting Framnæs mek. Værksted from 05/10 to 10/10.
Buoy boat for the factory THORSHØVDI season 1950/51.
1951 Converted to fully whale catcher at Smith's Dock, delivered as a complete catcher 05/11 for catch with the Fl/k THORSHAMMER whaling season 1951/52.
1953 Arrives at the shipyard in Sandefjord 18/03. Framnæs installed a 2.400 bhk. Sulzer Diesel engine type 8TPD48/1954 at 2,400 BHK. In dock from 29/10 to 05/11. Trial 01-02/12. Departure Sandefjord 12/12 with course for Southern Sea and the whaling fields.
After this many years in catch with Fl/k THORSHØVDI

1957 Season 1957/58 in catch for Fl/k THORSHØVDI. Elling Nilsen, Råde was a shooter.
1958 Season 1957/58 in catch for Fl/k THORSHØVDI. Elling Nilsen, Råde was a shooter.
1959 Season 1959/60 in catch for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy was a shooter.
1960 Season 1960/61 in catch for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy was a shooter.
1961 Season 1961/62 in catch for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy was a shooter.
1962 The 1962/63 seasons in the catch for Fl/k THORSHØVDI. Per Stokke, Teie på Nøtterøy was a shooter.
1963 Season 1963/64 in catch for Fl/k THORSHAVET. Per Stokke, Teie på Nøtterøy was a shooter.
1964 Season 1964/65 in catch for Fl/k THORSHØVDI. Martin Olsen, Onsøy was the shooter/mate.
1965 Season 1965/66 in catch for Fl/k THORSHAVET. Martin Olsen, Onsøy was the shooter/mate.
1966 Last time in catch was with Fl/k THORSHAVET season 1966/67. Trygve Nielsen was the shooter/mate last trip.
1967 Final catch was 335 finnhval, 1,156 seihval 562 sperm whale. The total result for the expedition ended with 36,900 barr of whale oil and 23,000 barrels of sperm oil in the last and final season of a long whaling story for A / S Thor Dahl and their companies. The boiler added to the dock that lasts 06/05.
1969 Sold in June to breakers in Grimstad.

 • THORSLEP

  THORSLEP
 • THORSLEP

  THORSLEP
 • THORSLEP

  THORSLEP
 • THORSLEP

  THORSLEP
 • THORSLEP

  THORSLEP
 • THORSLEP

  THORSLEP
 • THORSLEP

  THORSLEP
 • THORSLEP

  THORSLEP
Kilde: Thor-Glimt. www.uboat.net, Norsk Hvalfangst Tidende, Narve Sørensen, Jan Tore Knudsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no