DS/HVB FOCA (I)

Tilbake til søk
FOCA (I)
Nasjonalitet
Argentina
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal (LDWK som norsk)
Byggeår 1921
Leveringsmåned Juli
Byggenr 9
Bruttotonn/BT 210
Nettotonn/NT 112
Skrog LOA 32,52 m
Bredde 6,58 m
Dypgående 3,96 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 13,5’ x 11'(ft), kullfyrt m/3 fyrganger, heteflate (HF): 1.808 kv/ft, arbeids trykk: 200 psi
Kjelebygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22"-37", slag 24", 67 NHK/600 IHK
Maskin-/motorbygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1921 Bygget som hvalbåt FOCA ved Bokerøens Skibsbyggeri, Svelvik (bygg nr. 9) for Cia. Argentina de Pesca S.A. Byggeverftet var i store vanskeligheter, men fikk slept FOCA til Bergens mek. Verksted for installering av kjele og en 650 IHK 3 sylindret dampmaskin. Dagen skipet gikk prøvetur måtte Bokerøens Verft (Bokerøens Skibsbyggeri) stenge portene for aldri å åpnes igjen.
1927 Kjele ombygget fra kullfyring til oljefyring
1929 Solgt til A/S Atlas, Larvik (Chr. Nielsen & Co., disponent) 12/10-1929 for Nkr. 200,00 og omdøpes FEMERN. Benyttet som bøyebåt for Fl/k SOLGLIMT i sesongen 1929/30
1930 Hvalfangerselskabet A/S Atlas, Larvik overtas av A/S Odd (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord og inngår som en del av dette. Ankommer verkstedet 02/09. Forlater verkstedet 06/09. Benyttet som bøyebåt for Fl/k SOLGLIMT i sesongen 1930/31. Avgikk Sandefjord 08/09.
1931 Bygg nr 107 går av stabelen og får navnet FEMERN. Omdøpt FORLANDET.
1932 Overføres til A/S Fangstskibene (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen, Sandefjord), Sandefjord
1933 Solgt til Hvalfangerselskapet Ishavet av 1933 A/S (Leif Bryde, disponent), Sandefjord.. Den kom aldri i fangst på fangst i Nordishavet, men ble liggende i opplag.
1936 Solgt til A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Ombygges til taubåt på verkstedet.
1945 Tilbake på sin arbeidsplass Framnæs mek. Værksted i juli etter et ufrivillig opphold i tysk tjeneste tatt «in anspruch» så sent som 04/04 dette år.
1983 Solgt til J. Schrøder, Oslo og gjort om til veteranskip. Kjøpesummen var to 50-øringer fra 1921 – skipets byggeår
2006 Fremdeles i drift som veteranskip med base i Oslo.
2015 Ønsket i Sandefjord: «Nå kommer’n snart hjem!»
2016 Ankommer Sandefjord og legges til ved samme pir i havnen som SOUTHERN ACTOR lå. Flyttet senere til kaien ved Gokstad kystlag på sin "gamle arbeidsplass".
2017 Foreningen «Forlandet’s venner» stiftes i mai. Restaurering påbegynt av frivillige fra "Forlandets Venner".

1921 Built as whale catcher FOCA by Bokerøens Skibsbyggeri, Svelvik (yard no. 9) for Cia. Argentina de Pesca S.A. Buenos Aires, Argentina.
The construction yard was in great difficulty but managed to tow FOCA to Bergen mek. Verksted for installation of boiler and a 650 IHK 3-cylinder steam engine. The day the ship went on a sea trail, Bokerøens Verft (Bokerøens Skibsbyggeri) had to close the gates never to be opened again
1927 Boiler converted to oil firing.
1929 Sold to Hvalfangerselskabet A/S Atlas, Larvik (Chr. Nielsen & Co., disponent) 12/10-1929 for 200,00 Nkr and renamed FEMERN. Used as buoy boat for Fl/k SOLGLIMT the season of 1929/30
1930 Company amalgamated with A/S Odd (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord. Used as buoy boat for Fl/k SOLGLIMT the season of 1930/31
1932 Transferred to A/S Fangstskibene (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord
1933 Sold to Hvalfangerselskapet Ishavet av 1933 A/S, Sandefjord (Leif Bryde, disponent). Renamed FORLANDET. A name that probably derives from the island Prins Karls Forland which is one of the westernmost islands in Svalbard, an area where the whale catcher was intended to be used. It was never used in whaling in the Northern Ocean but was left in layup mode.
1936 Sold to A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Converted for use as a harbour tug.
1983 Sold to J Schrøder, Oslo and deployed as a museum ship.
1945 Returned to Framnæs mek. Værksted in July after been seized by the German “in Anspruch” as late as 04/04 this year.
2006 Still afloat as a veteran ship based in Oslo.
2016 Now she is back in Sandefjord and undergoing an extensive restauration by volunteer crew.
2017 The association «Forlandet’s friends» is founded in May. Restoration started by volunteers from " Forlandet’s friends"

  • FORLANDET

    FORLANDET
  • FOCA (I)

    FOCA (I)
Kilde: Fra boken om «PESCA» av Ian B. Hart, Stiftelsen Norsk Fartøyvern, Kiærulfs aksjeberetninger mm
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no