DS/HVB SYVERN (II)

Tilbake til søk
SYVERN (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LNPT
Byggeår 1948/11
Leveringsmåned November
Byggenr 1179
Bruttotonn/BT 441
Nettotonn/NT 153
Skrog LOA 45,23 m
Bredde 8,41 m
Dypgående 4,78 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 15,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x dampkjel (vannrør/water tube) oljefyrte, total heteflate: 6.320 kv/ft.
Kjelebygger Babcock & Wilcox Ltd, Renfrew, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, Smith's Dock, 3-syl., dia. 17,8"-30,5"-52", slag 30", 362 NHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1948 Bygget som hvalbåt SYVERN ved Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough, England for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 03/09-1948, levert i november. Satt inn i fangst for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1948/49.
1949 Produksjon sesongen 1948/49 ble 82.937 fat hvalolje og 9.351 fat spermolje
Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 31/10 for Sydishavet via St. Vincent for å bunkre 12/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 22/11 og videre til hvalfeltet 24/11 med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
Skytter var Bjarne Krog Andersen, Sandar.
1950 Sesongen 1949/50 ble avsluttet 07/04. Resultatet for sesongen ble 108.204 fat hvalolje og 8.730 fat spermolje. Denne sesongen hadde 14 hvalbåter deltatt.
Skytter for sesongen 1950/51 var Martin Marthinsen, Sandar.
1951 Sesongen 1950/51 ble resultatet 122.341 fat hvalolje, 11.205 fat spermolje.
Skytter for sesongen 1951/52 var Otto Olsen, Veierland.
1952 Sesongen 1951/52 ble resultatet 118.972 fat hvalolje, 7.469 fat spermolje. Denne sesongen deltok 14 hvalbåter og 545 mann. Ankommer Framnæs mek.Værksted 05/05 for dokking Ut av dokken 08/05 og går til opplagsplass. Tilbake til verkstedet 26/08. I dokk 21-27/10.
Skytter for sesongen 1952/53 var Otto Olsen, Veierland.
1953 Ankomst verkstedet 15/09 og dokkes frem til 17/09.
1954 Etter endt sesong 1953/54 med 11 hvalbåter og 527 mann i tjeneste ble resultatet 110.790 fat hvalolje og 3.960 fat spermolje.
Skytter for sesongen 1954/55 var Torbjørn Rohde (prøveskytter) og Per Stokke (prøveskytter).
1955 Sesongen 1954/55 blir resultatet 84.105 fat hvalolje og 23.380 fat spermolje med 12 hvalbåter og 568 mann.
Skytter for sesongen 1955/56 var Frithjof Jensen (prøveskytter) og Torbjørn Rohde (prøveskytter).
1956 Sesongen 1955/56 ble resultatet 71.026 fat hvalolje og 25.134 fat spermolje med 13 hvalbåter og 602 mann.
Skytter for sesongen 1956/57 var Marius Andersen.
1957 Sesongen 1956/57 ble resultatet 77.352 fat hvalolje og 10.371 fat spermolje. 10 hvalbåter deltok og 560 mann.
Sesongen 1957/58 i fangst for THORSHØVDI som bøyebåt. Skytter og fører var Kristian Rokkum, Sandefjord.
1958 Etter sesongen 1957/58 ble resultatet 120.795 fat hvalolje og 16.114 fat spermolje. Et utkok av 133 blåhval, 1.482 finnhval, 19 knøl, 2 seihval og 341 sperm. 10 hvalbåter og 570 mann deltok.
Sesongen 1957/58 benyttet som bøyebåt for kokeriet THORSHØVDI. Skytter og fører var Kristian Rokkum, Sandefjord.
1959 Sesongen 1958/59 ender med et total resultat på 135.432 fat hvalolje og 9.963 fat spermolje. 203 blåhval, 1.460 finnhval, 7 knølhval, 2 seihval og 210 sperm. 11 hvalbåter og 583 mann deltok.
Ikke i fangst sesongen 1959/60. Lagt opp som reservebåt.
1960 I fangst for kokeriet THORSHØVDI som bøyebåt sesongen 1960/61. Skytter var Johan Haga, Stavern.
1961 I fangst for kokeriet THORSHØVDI som bøyebåt sesongen 1961/62. Skytter/fører var Johan Haga, Stavern.
1962 Ikke i fangst sesongen 1962/63.
1963 Solgt til Christiania Spigerverk 28/12-1963 til hugging.
1966 Hugget i Grimstad 3-kvartal.

1948 Built as whale catcher SYVERN by Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough, England for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 03/09-1948, delivered in November. Catcher for the THORSHØVDI expedition season 1948/49.
1949 Production season 1948/49 was 82,937 barrels of whale oil and 9,351 barrels of sperm oil.
The 1949/50 season catcher for the THORSHØVDI expedition. Left Sandefjord 31/10 heading for the Southern Ocean via St. Vincent to bunker 12/11 and onwards to Rio de Janeiro, Brazil 22/11 and on to the whaling ground 24/11 with arrival 05/12 to meet the factory.
Shooter was Bjarne Krog Andersen, Sandar.
1950 The 1949/50 season ended 07/04. The result for the season was 108,204 barrels of whale oil and 8,730 barrels of sperm oil. This season, 14 whale catchers participated.
Shooter for the season 1950/51 was Martin Marthinsen, Sandar.
1951 The season 1950/51 resulted in 122,341 barrels of whale oil, 11,205 barrels of sperm oil.
Shooter for the season 1951/52 was Otto Olsen, Veierland.
1952 The 1951/52 season resulted in 118,972 barrels of whale oil, 7,469 barrels of sperm oil. This season, 14 whale catchers and 545 men participated. Arrived at shipyard Framnæs mek. Værksted 05/05 for drydocking. Left drydock 08/05 and shifted to storage place. Returned to the yard 26/08. In drydock 21-27/10.
Shooter for the season 1952/53 was Otto Olsen, Veierland.
1953 Drydocking at the shipyard in Sandefjord from 15/09 to 17/09.
1954 After the 1953/54 season ended with 11 whale catchers and 527 men in service, the result was 110,790 barrels of whale oil and 3,960 barrels of sperm oil.
Shooter for the season 1954/55 was Torbjørn Rohde (test shooter) and Per Stokke (test shooter).
1955 The 1954/55 season results in 84,105 barrels of whale oil and 23,380 barrels of sperm oil with 12 whale catchers and 568 men.
Shooter for season 1955/56 was Frithjof Jensen (test shooter) og Torbjørn Rohde (test shooter).
1956 The 1955/56 season resulted in 71,026 barrels of whale oil and 25,134 barrels of sperm oil with 13 whale catchers and 602 men.
Skytterhooter for the season 1956/57 was Marius Andersen.
1957 The 1956/57 season resulted in 77,352 barrels of whale oil and 10,371 barrels of sperm oil. 10 whale catchers participated and 560 men.
The 1957/58 season as catcher for THORSHØVDI. The shooter and master were Kristian Rokkum, Sandefjord.
1958 After the 1957/58 season, the result was 120,795 barrels of whale oil and 16,114 barrels of sperm oil from 133 blue whales, 1,482 fin whales, 19 humpbacks, 2 sei whales and 341 sperm. 10 whaling catchers and 570 men participated.
The season 1957/58 used as a pickup boat for the factory THORSHØVDI. The shooter and master were Kristian Rokkum, Sandefjord.
1959 The 1958/59 season ends with a total result of 135,432 barrels of whale oil and 9,963 barrels of sperm oil. 203 blue whales, 1,460 fin whales, 7 humpback whales, 2 sei whales and 210 sperm. 11 whale catchers and 583 men participated.
1960 In use as a buoy boat for factory ship THORSHØVDI season of 1960/61. Shooter was Johan Haga, Stavern.
1961 In use as a buoy boat for factory ship THORSHØVDI season of 1961/62. Shooter was Johan Haga, Stavern.
1962 Not in operation during season 1962/63.
1963 Sold to Christiania Spigerverk 28/12-1963 for breaking.
1966 Broken up in Grimstad 3 quarter.

 • SYVERN (II)

  SYVERN (II)
 • SYVERN (II)

  SYVERN (II)
 • SYVERN (II)

  SYVERN (II)
 • SYVERN (II)

  SYVERN (II)
Kilde: Narve Sørensen, NV 1953, «Hvalfangsten, eventyret tar slutt» v/Dag Bakka Jr. 1992, «Norsk Hvalfangsttidene» (Norwegian Whaling Gazette) div. årganger
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no