DS/HVB TORGNY (ex THOR MAJOR (I))

Tilbake til søk
TORGNY (ex THOR MAJOR (I))
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5365065
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDCK
Byggeår 1923/08
Leveringsmåned August
Byggenr 407
Bruttotonn/BT 197
Nettotonn/NT 66
Skrog LBP 111,0' (33,83 m)
Bredde 21,9' (6,67 m)
Dypgående 12,7’ (3,87 m)
Dybde (i riss) 13'1 1/2" (4,00 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), dim.: 13,5’ x 11’, kullfyrt m/3 fyrganger. Senere ombygget til oljefyring. Total heteflate (HF): 2.295 kv/ft, 200 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22,0"-37,5", slag 24", 118 NHK/500 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1926 - 1935
Norge
1935 - 1942
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1923 Bygget som hvalbåt THOR MAJOR ved Akers mek Verksted, Oslo for Bryde & Dahls Hvalfangstselskap (v/A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 19/07-1923, ferdigstilt i august.
Deltok i THOR I -ekspedisjonen som fangstbåt i sesongen 1923/24 med Thv. C. Hystad, Sandar som skytter.
1924 Overtatt av A/S Odd 15/05-1924. Omdøpt ODD III. Den fanget til PYTHIA -ekspedisjonen og var i fangst sesongen 1924/25 med Christen R. Granøe fra Tjøme som skytter. (I 1924 ble THOR MAJOR nr. 2 bygget).
Den tidligere ODD III ble funnet for liten for fangst i Sydishavet og settes for salg i 1923. Overlevert nye eiere 20/08-1923. Prisen var kr. 140.000. Kjøper var A/S Bas (N. T. Nielsen - Alonso), omdøpt VEIERLAND.
1925 Sesongen 1925/26 som fangstbåt for PYTHIA med Alfred Skontorp, Slagen som skytter.
1926 Omdøpes TORGNY. I sesongen 1926/27 i fangst for PYTHIA med Amund Christiansen, Nanset som skytter.
1927 Sesongen 1927/28 i fangst med PYTHIA med Jens Johansen, Onsøy som skytter.
1928 Fanget for TORODD-ekspedisjonen sesongen 1928/29. Skytter var Martin Arntsen, Sandar.
1929 Fanget for TORODD-ekspedisjonen sesongen 1929/30. Skytter var Bjarne Krogh Andersen, Sandefjord
1930 Fanget for TORODD-ekspedisjonen sesongen 1930/31. Skytter var Edmund Evensen, Tjøme
1931 Ankommer verstedet i Sandefjord 23/10 og går i dokk dagen etter. Forlater dokken 11/12 og forhaler fra verkstedet 23/12 til opplagsplass. Eiere er A/S Odd (A/S Thor Dahl).
1934 Kokeriet TORODD selges til Norske Hvalpodukter og TORGNY legges i opplag. TORGNY ankommer Framnæs mek. Værksted 28/06 og går i dokk 29/06 til 06/07.
1935 Hvalbåten ble solgt til Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn. Forlater Sandefjord 02/03, etter et kort opphold i dokken 26/02 til 27/02. Registrert i Molde og i fiskeriregisteret som M-85-SØ (Sandøy).
1936 Var ikke med i fangsten fra Herøy sommersesongen 1936.
1937 Fanger for Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn fra landstasjon på Herøy. Sesongen varte fra 11/01 til 23/12-1937. Resultatet ble 1 blåhval, 95 finnhval, 21 knølhval, 4 spermhval og 22 seihval. TORGNY deltar sammen med TORILD og INGEBORG I..
1938 Sommersesongen 1938 startet 12/05 og ble avsluttet 12/11 fra landstasjonen på Harøy. TORGNY deltar sammen med TORILD og INGEBORG I. Det ble fanget 114 finnhval, 4 sperm og 22 seihval.
1942 Ankommer Sandefjord og verkstedet 09/06 for dokking og reparasjon. Går i dokk samme dag. Forlater dokken 12/06 og verkstedet 27/06 for opplag. Ankommer verkstedet igjen 16/09 for ombygging til vaktbåt for tyske marine. Går i dokk 28/09 til 30/09 og forhales til byen. Forlater havnen 01/10 som GEUSE, under tysk kommando.
1943 Ankommer verkstedet på Framnæs i Sandefjord 19/10 for overhaling. Går i dokk fra 02/11 til 10/11.
1944 Forlater verkstedet 21/01.
1945 Overlevert eiere etter å ha tjenestegjort som GEUSE (V-6805) under tysk kommando ved 68. Vorpostenflottille, Molde ved krigens slutt. Fanger på Herøy for Brødrene Sæbjørnsen sammen med hvalbåtene TORILD og INGEBORG I. Det ble fanget 30 hval fra 07/09 til 14/11. Oljeproduksjonen ble 1.391 fat og 63,558 tonn guano.
1948 TORGNY deltar sommersesongen 1948 fra landstasjonen på Herøy, sammen med hvalbåtene HVAL VII og TORILD. Fangsten varte fra 05/05 til 04/11. Fangsten ble 98 finnhval, 6 seihval og 4 sperm.
1949 Sommersesongen varte fra 25/05 til 23/11. Det fanges ut fra landstasjonen på Herøy og TORGNY, HVAL VII og TORILD deltok. Resultstet ble 1 blåhval, 74 finnhval, 2 seihval, 1 bottlenose og 11 spermhval.
1954 Ombygget til snurper. Dampmaskineri erstattes med diesel fremdrift.
1956 Ferdigstilt som snurper med dieseldrift, type Wichmann, 2-takt/enkeltv., 4-sylindret, syl.dim.: 280 x 420 mm, 329 BHK. Bygget ved Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Siden 1956 har den vært snurper under navnet TORGNY og tilhørt Gunvald Nerhus P/R, Sagvaag, Stord. Registrert i Haugesund med register nr. H-42-SD. L: 111’ - B: 21,6’ - D: 10,8’. Tonnasje: 200 brt, 76 nrt
1962 Skroget forlenget: Loa: 136,2’, ny tonnasje 237 brt, 100 nrt.
1969 Solgt til Gunvald Nerhus, Sagvåg, Haugesund som ene eier.
1971 Deltok i fiske på Vest-Afrika for ASTRA-ekspedisjonen (ex. flk THORSHAVET). Dokkes inn i dokk nr. 2 på Framnæs mek. Værksted fra 14/07 til 16/07.
1972 Ankommer verkstedet på Framnæs for vedlikehold og dokking 05/01. Dokker inn og ut av dokk nr 2 06/01, og forlater verkstedet samme dag.
1978 Ny tonnasje måling viser 269 brt, 118 nrt.
1980 Overført til nyopprettet selskap P/R Torgny (Otto Nerhus, Sagvåg) Haugesund.
1982 Omgjort for Stand-by tjeneste for oljevirksomheten i Nordsjøen.
1990 Erstatter fremdrift med en ny motor. Installert en Grenaa på 560 BHK som gir en marsjfart på 11,0 knop. Omdøpt SEA BOY.
1993 Solgt til Egil Arne Pettersen, Honningsvåg. Registrert i Haugesund. Omdøpt NY-SLEPPEN.
1995
Ny tonnasje måling viser 276 brt, 82 nrt.
1996 Får tilbake sitt gamle navn TORGNY. Solgt til Hagbart Waage A/S, Tananger, registrert i Haugesund. Omdøpt BRØNNES.
1998 Solgt til Tananger Offshore A/S, Tananger.
2004 Solgt til Baltic A/S, Tananger.
2006 Solgt til Torkel Engelsgjerde, Halden. Fremdeles registrert i Haugesund.
2007 Overført Torkel Engelsgjerde( Jorunn Farmen Berfendahl, Greåker disponent).
2009 Tilbakeført til Torkel Engelsgjerde, Halden.
2018 Fremdeles i fart.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 13,5"-22,0"-37,5", slag/stroke: 24". 118 NHK (500 IHK). Bygget ved Akers mek Verksted

1923 Built as whale catcher THOR MAJOR by Akers mek Verksted, Kristiania (Oslo) for Bryde & Dahls Hvalfangstselskap (A/S Thor Dahl managers), Sandefjord., Launched on 19/07-1923, completed in August.
Participated in the THOR I -expedition as catcher the season of 1923/24 with Mr. Thv. C. Hystad, Sandar as shooter.
1924 Taken over by A/S Odd on 15/05-1924. Renamed ODD III. Catching for the PYTHIA -expedition during season of 1924/25 with Mr. Christen R. Granøe from Tjøme as shooter. (In 1924 the THOR MAJOR 2 was built).
The previous ODD III found too light for the Southern Seas and put out for sale in 1923. Handed over to her new owner  20/08-1923. The price was Nkr. 140.000. Buyer was A/S Bas (N. T. Nielsen - Alonso), renamed VEIERLAND.
1925 The season of 1925/26 as catcher with Mr. Alfred Skontorp, Slagen as shooter.
1926 In the season of 1926/27 renamed TORGNY with Mr. Amund Christiansen, Nanset as shooter.
1927 The season of 1927/28, Mr. Jens Johansen, Onsøy as shooter.
1928 In the season of 1928/31 catching for the TORODD-expedition with following shooters: Martin Arntsen, Sandar, Bjarne Krogh Andersen, Sandefjord and Edmund Evensen, Tjøme.
1935 Sold to Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn. Departed from Sandefjord 02/03, after a short stay in drydock from 26/02 to 27/02. Registered with Molde as homeport, in the fishing register as M-85-SØ (Sandøy).
1936 Did not participate in the catch from the land station at Herøy the summer season of 1936.
1937 Catching for Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn from land station at Herøy. The season last from 11/01 to 23/12-1937. Total catch by three catchers was 1 blue whale, 95 fin whale, 21 humpback, 4 sperm whales and 22 sei whales. TORGNY participated with the catcher TORILD and INGEBORG I.
1938 Summer season of 1938 commenced on 12/05 and ended 12/11 from the land station at Harøy. TORGNY participated with TORILD and INGEBORG I. Total catch this year was 114 fin whales, 4 sperm and 22 sei whales.
1942 Arrived Sandefjord and the shipyard 09/06 for docking and maintenance. In the dock the same day. Left the dock 12/06 and the yard 27/06 for the layup buoy. Arrived the shipyard again on 16/09 for convertion to a patrol boat for the German Navy. Joined the dock again on 28/09 to 30/09 and then shifted to the town side. Left the port of Sandefjord 01/10 as GEUSE, under German command.
1943 Arrived the shipyard at Framnæs of Sandefjord 19/10 for maintenance. Into dock from 02/11 to 10/11.
1944 Left the shipyard on 21/01.
1945 Handed over to her owner after serviced the German Navy as GEUSE (V-6805) under German command. In sevice for the 68. Vorpostenflottille, Molde at the end of the  war.
1948 TORGNY participated in the summer season of 1948 from the shore station of Herøy, together with the catcher HVAL VII and TORILD. The carching season last from 05/05 to 04/11. Totol catch was 98 fin whales, 6 sei whales and 4 sperm whales.
1949 Summer season last from 25/05 to 23/11. Catching from the shore station of Herøy. TORGNY, HVAL VII and TORILD participated. Total result was 1 blue whale, 74 fin whales, 2 saith whales, 1 bottlenose and 11 sperm whales.
1954 Converted to purse seiner. The steam machinery was replaced by diesel propulsion.
1956 Completed as seiner with diesel propulsion, type Wichmann, 2-stroke/single acting., 4-cylinder, cyl.dim.: 280 x 420 mm, 329 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Since 1956 operated as seiner by the name of TORGNY and Gunvald Nerhus P/R, Sagvaag, Stord as owners. Registered in Haugesund.
1962 The hull lengthened. New length: Loa: 136,2’, new tonnage 237 brt, 100 nrt.
1971 Participated in fishery on the coast of West-Africa for the ASTRA-expedition (ex.FL/F THORSHAVET).
Joined the dock no. 2 at Framnæs mek. Værksted from 14/07 to 16/07.
1972 Arrived the shipyard at Framnæs for a short maintenance and docking 05/01. Joined the dock no. 2 on 06/01. Left the dock and the yard the same day.
1978 New updated tonnage 269 grt, 118 nrt.
1980 Transferred to newly established company P/R Torgny (Otto Nerhus, Sagvåg) Haugesund
1982 Converted to a Stand-by vessel for the oil installations in the North Sea.
1990 Replaced the propulsion with a Grenaa diesel 560 BHP calculated to a speed of 11,0 knots. Renamed SEA BOY.
1993 Sold to Egil Arne Pettersen, Honningsvåg. Renamed NY-SLEPPEN. Homeport Haugesund.
1995 New measurement tonnage: 276 grt, 82 nrt.
1996 Her old name TORGNY taken in to use. Sold to Hagbart Waage A/S, Tananger. Renamed BRØNNES. Homeport Haugesund.
1998 Sold to Tananger Offshore A/S, Tananger.
2004 Sold to Baltic A/S, Tananger.
2006 Sold to Torkel Engelsgjerde, Halden. Still with Haugesund as homeport.
2007 Transferred to Torkel Engelsgjerde (by Jorunn Farmen Berfendahl, Greåker).
2009 Returned to Torkel Engelsgjerde, Halden.
2018 Still at service.

  • TORGNY

    TORGNY
  • TORGNY

    TORGNY
  • TORGNY

    TORGNY
Kilde: Fra Thor-Glimt nr.28/1971, DnV reg 1935/53/91, Ill. norsk skipsliste 1984
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no