FLK SOLGLIMT (I)

Tilbake til søk
SOLGLIMT (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDMD
Byggeår 1900/05
Byggenr 139
Bruttotonn/BT 12.246
Dødvekt/TDW 15.100
Skrog LOA 167,6 m
Bredde 18,92 m
Dypgående 10,54 m
Dybde (i riss) 12,98 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 15,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 3 x hoved dampkjeler (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 13,7' x 21', oljefyrt (1922). Total heteflate(HF): 17.313 kv/ft
Kjelebygger Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 27,4"-46,5"-80", slag 55,1", 2 maskiner m/hver sin propell
Maskin-/motorbygger Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941 - 1947
Tyskland
Sted Hamburg
Reg havn Larvik

1900 Bygget som passasjerbåt SS POTSDAM ved Blohm & Voss, Hamburg for Holland Amerika Linien, Holland. Sjøsatt 15/12-1899, overlevert 05/05-1900.
Da hun var ny hadde hun plass til 282 passasjerer på 1ste klasse, 210 passasjerer på 2nen klasse, samt 1.800(!) passasjerer på 3dje klasse. Gjorde sin første reise til New York fra Rotterdam 17/05-1900
1904 Skorsteinen ble forlenget med 23'
1915 Hun seilte sin siste reise som SS POTSDAM fra Rotterdam med kurs for New York 24/04-1915. Solgt til AB Sverige-Nordamerika linjen og omdøpt til SS STOCKHOLM. Etter overtagelse seilte hun ut fra Gøteborg 11/12-1915 på sin første reise til New York
1922 Kjelene ombygget fra kull til oljefyring ved Gøtaverken, samtidig som skorsteinens høyde ble redusert.
1928 Foretok sin siste reise som passasjerskip fra Gøteborg til Halifax og New York 29/09-1928 før hun ble solgt til hvalfangerselskapet A/S Atlas (Chr. Nielsen & Co.), Larvik
1929 Ombygget til kokeri ved Gøtaverken og fikk navnet Fl.k SOLGLIMT.
1930 Rederiet oppkjøpt av A/S Thor Dahl (Lars Christensen). Ankommer Sandefjord 29/08-1930. Avgår Sandefjord 02/09-1930.
1931 Overført til A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1934 Fl/k SOLGLIMT forlater Sandefjord med sine hvalbåter ENERN, TOERN, TREERN, FIRERN, FEMERN, SEKSERN og TORDØNN.
1935 Ved avslutning av sesongen 1934/35 kunne man vise til et resultat på 93.187 fat hvalolje og 4.460 fat spermolje.
1936 Sesongen 1935/36 gav et resultat av 96.197 fat hvalolje og 2.609 fat spermolje.
1937 Resultatet av sesongen 1936/37 ble 76.148 fat hvalolje og 3.678 fat spermolje.
Når hun forlot Sandefjord på høsten 1937 for å delta i sesongen 1937/38 hadde hun en uvanlig last ombord. Hun hadde med seg halvparten av medlemmene i Norwegian Scientific Expedition, som var organisert av Lars Christensen og ledet av Erling Christophersen. Med seg hadde de også en sosiolog ved navn Peter A. Munch (født i Nes på Hedmark). De skulle til øya Tristan da Cuhna, i Syd-Atlanteren. Hun forlot Sandefjord 30/09-1937, med kurs for Aruba hvor hun skulle ta om bord bunkers for sesongen, før hun satte kursen for Cape Town i Syd-Afrika. Resten av ekspedisjonen dro med THORSHAMMER som gikk fra Sandefjord 09/10-1937. SOLGLIMT ankom Cape Town den 12/11-1937, hvor ekspedisjonens medlemmer gikk iland for å vente på resten av medlemmene og utstyret som kom med THORSHAMMER. Ekspedisjonen og utstyret ble videre befordret med lasteskipet ANATOLIA den 30 november, med kurs for Tristan.
Ekspedisjonen hadde flere tverrfaglige formål. Sporen til turen var da Botanisk Institutt i 1933 mottok fra Lars Christensen tjueto planter, hvorav tre av dem var ukjente.
Hvalbåter for sesongen 1937/38 var ENERN, TOERN, TREERN, SYVERN og TORDØNN sam gikk fra Sandefjord 11/10 og møtte kokeri og CLIFFORD, FIRERN og SEKSERN som hadde ligget i opplag over sommeren i Cape Town. Hele ekspedisjonen gikk fra Cape Town 12/11-1937 med kurs for fangstfeltet.
1938 Resultet av sesongen 1937/38 ble 110.338 fat hvalolje og 6.386 fat spermolje.
Gikk fra Sandefjord om høsten forsesongen 1938/39.
1939 Ankom Cape Town 20/03 1939 etter endt sesong og til slutt Sandefjord 14/04-1939. Hvalbåtene CLIFFORD, TORDØNN, TOERN og TREERN ble lagt opp i Cape Town. Hvalbåtene ENERN, FIRERN, SEKSERN og SYVERN ble tatt hjem. Resultatet for sesongen ble 71.325 fat hvalolje og 15.010 fat sperm olje.
1940 Benyttet som forsynings/transportskip for hvalflåten.
1941 Oppbragt av tyskerne under fangst i Antarktis i januar av hjelpekrysseren PINGUIN. Ankom Bordeaux  20/03-1941 hvor skipet ble losset. Mannskapet kom til Norge 04/05-1941 etter et kort opphold i fangeleirer i Bordeaux og Bremen. SOLGLIMT ble overført til den tyske marine og ble benyttet som depotskip i franske havner, fortsatt under navnet SOLGLIMT. Senere under navnet SONDERBURG
1942 Senket i Cherbourg etter et intensive flyangrep. Berget, men bli ikke reparert.
1944 Senket igjen av tyskerne 29/06-1944 som blokkering i den franske havnen Cherbourg.
1947 Ble hevet igjen og deretter hugget.

1900 Built as passenger liner SS POTSDAM by Blohm & Voss, Hamburg for Holland Amerika Linien, Holland. Launched 15/12-1899, delivered on 05/05-1900.
As newbuilding she had accommodation for a total of 282 passengers on the 1st.class, 210 on 2 nd class, and abt.1.800(!) on the 3 rd. class. She went on her maiden voyage to New York from Rotterdam the 17/05-1900
1904 The funnel was extended by 23'
1915 She did her last voyage as SS POTSDAM from Rotterdam heading for New York on 24/04-1915.
Sold to AB Sverige-Nordamerika linjen and renamed SS STOCKHOLM. After take over she sailed from Gothenburg on 11/12-1915 on her first trip to New York under Swedish flag.
1922 The boilers was converted to oil firing at Gøtaverken, at the same time as the length of the funnel was reduced.
1928 The last voyage as a passengerliner was taken from Gothenburg to Halifax and New York 29 th of September before she was sold to hvalfangerselskapet A/S Atlas (Chr. Nielsen & Co.), Larvik
1929 Converted to a whale factory ship by A/B Götaverken, Gothenburg, renamed Fl/F SOLGLIMT.
1930 Sold to A/S Thor Dahl of Sandefjord. Arrived Sandefjord on 29/08-1930. Left Sandefjord on 02/09-1930.
1931 Transferred to A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1934 Fl/F SOLGLIMT leaving Sandefjord with her catcher  ENERN, TOERN, TREERN, FIRERN, FEMERN, SEKSERN and TORDØNN.
1935 By the end of season 1934/35 the ekspedition had a result of 93.187 bbl. whale oil and 4.460 bbl. sperm oil.
1936 The season of 1935/36 gave a result of 96.197 bbl. whale oil and 2.609 bbl. of sperm oil.
1937 Result of the season of 1936/37 was 76.148 bbl. of whale oil and 3.678 bbl. of sperm oil.
Upon departure Sandefjord the autumn of 1937, she carried an unusual cargo. Half of the Norwegian Scientific Expedition was onboard. This expedition was organised by Lars Christensen. The leader was Erling Christophersen. Joining them was also sociologist Peter A. Munch. They were bound for the island of Tristan da Cuhna, in the South Atlantic Ocean. SOLGLIMT left Sandefjord on 30/09-1937, heading for Aruba to fill up bunker oil for the coming season. Then she sailed for Cape Town, South Africa were she landed her load of passengers. The remaining part of the expedition, and the equipment, came with THORSHAMMER leaving Sandefjord 09/10-1937. SOLGLIMT arrived Cape Town on 12/11-1937. The expedition in full was transported to Tristan by the cargo liner ANATOLIA, leaving Cape Town for Tristan upon 30/11-1937.
Whale catchers for the season of 1937/38 was ENERN, TOERN, TREERN, SYVERN and TORDØNN departed Sandefjord heading for Cape Town on 11/10. Met the catcher CLIFFORD, FIRERN and SEKSERN who had been laid up and maintained in Cape Town during the summer. The whole expedition left Cape Town on 12/11-1937 heading for the whaling fields.
1938 Result of the season 1937/38 was 110.338 bbls of whale oil and 6.386 bbls of sperm oil.
Departed Sandefjord on ---  for the season of 1938/39.
1939 Arrived Cape Town on 20/03 1939 and at last Sandefjord on 14/04-1939. The catchers CLIFFORD, TORDØNN, TOERN and TREERN was laid up in Cape Town. The catcher ENERN, FIRERN, SEKSERN and SYVERN was taken to homebase. Result for the season was 71.325 bbls of whale oil, 15.010 bbls of sperm oil.
1940 Used as supply/transport vessel for the whaling fleet.
1941 Captured by German aux. cruiser PINGUIN, on 14/01-1941, in position 57.45S/02.30W (SW of Bouvet Island).During whaling in Antartic.
Arr. Bordeaux  20/03-1941 , the ship discharged here. The crew arr. Norway 04/05-1941 after a short stay in prisoners camp in Bordeaux & Bremen. SOLGLIMT was transferred to the German navy and used as depot tanker. Still named SOLGLIMT. Later same year renamed SONDERBURG, still used as depot tanker.
1942 Sunk in Cherbourg after intensive air attack. Refloated but not repaired.
1944 Scuttled at Cherbourg, on 29/06-1944 for blocking the port inlet.
1947 Refloated January 1947 and broken up..

 • SOLGLIMT (I)

  SOLGLIMT (I)
 • SOLGLIMT (I)

  SOLGLIMT (I)
 • SOLGLIMT (I)

  SOLGLIMT (I)
 • SOLGLIMT (I)

  SOLGLIMT (I)
 • SOLGLIMT (I)

  SOLGLIMT (I)
294 pers (1937),
Kilde: Thor-Glimt, komplettert via nettsiden "Immigrant Ship Information", Iris Green (Head of Post Office, Tristan da Cunha).
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no