Rederi: Chr. Nielsen & Co

Tilbake til søk
Eier
Etablert
Sted/By LARVIK
Fylke Vestfold
Land Norge

Inntil 1896 drev firmaet bare med skip av tre, men kjøpte da sitt første jernskip, LIV.
Etter den glimrende start dette skipet fikk, fulgte jernskipene HEREFORDCLARAALFINGLEWOODDERWENT og flere. Utviklingen var i rask vekst, og det falt derfor av seg selv at firmaet engasjerte seg i dampskip.
I 1897 fikk man den første trampdamper, D/S COLIN ARCHER. Denne båten sammen med D/S ARNFRID og PRIMA, som ble innkjøpt senere, betegner et avsnitt i Larviks skipsfartshistorie da man kan si at byens flåte gjennomgikk en fornyelse. PRIMA gikk i en årrekke i Chinafart og gjorde det meget godt. Imidlertid ble firmaets egentlige skipsrederi etterhånden avviklet, idet virksomheten mer og mer ble konsentrert om hvalfangst.
I den sterke utvikling denne næring har gjennomgått siden århundreskiftet, har firmaet Chr. Nielsen & Co. A/S tatt fremtredende del, og dets navn vil alltid bli nevnt hvor det tales om hvalfangstens tradisjon.

 Allerede i begynnelsen av 1880-årene opptok firmaet hvalfangsten, idet Laurvigs Interessentskab for Hvalfangst ble dannet. Det var fangsten på Nord-Norge man ofret oppmerksomhet, lenger våget man seg ikke ut den gang. Selskapet anla fast stasjon i Svartnes og drev med vekslende hell. Dessuten drev man bottlenosefangst med skipene ARKENTRAFIKK og BASTANTE. Omkring århundreskiftet ble det som bekjent en voldsom diskusjon om hvalfangstens formentlig skadelige innflytelse på sildefisket, hvilket resulterte i at Staten i 1902-03 etablerte forbud mot hvalfangst på norsk territorium. Firmaet forla derfor fangstfeltet til Nord-Shetland, og det nye Shetland Hvalfangerselskab begynte fangsten der i 1903 med en, senere to hvalbåter, og anla landstasjon ved Ronas Voe.
De nordlige felter ga ikke alltid det forventede resultat, men tross dette satte firmaet ut i livet enda et nytt selskap, nemlig i 1904 Hvalfangerselskabet Nimrod, hvis flytende kokeri FIGARO med fire hvalbåter begynte fangst ved Svalbard. Selskapet kjøpte også senere en landstasjon på denne øy.
Imidlertid var det fra Vestfold utrustet ekspedisjoner til sydfeltene, hvor fangsten hadde vært drevet noen år med hell, og fra 1909 av kan man for Chr. Nielsen & Co.s vedkommende datere en ny periode i hvalbedriften, rik på innsats og utbytte. Dette år startes nemlig Hvalfangerselskabet Ocean A/S med moderskip av samme navn, (senere utskiftet med D/S PERTH) med to hvalbåter. Landstasjon ble anlagt i New Fortuna Bay på Sør-Georgia. Det utmerkede resultat av denne ekspedisjon fristet til allerede året etter å sende ut en ny, denne gang til Sør-Shetland. Hvalfangerselskabet Norge A/S ble startet med flytende kokeri SOLSTREIF og tre hvalbåter. OCEANble solgt til Sandefjord og sammensluttet med A/S Sandefjords Hvalfangerselskap under navnet Hvalfangeraktieselskapet Vestfold (Johan Rasmussen).

Enda tre nye selskaper startet firmaet, nemlig i 1911-12 Western Australia Whaling Co., New Zealand Whaling Co. og Spermazet med hvert sitt moderskip utstyrt med alle forbedringer på området og med til sammen ti hvalbåter. Disse selskapene ble utrustet for fangst ved Australia og Afrika.

Høsten 1928 opptok firmaet arbeidet for organisering av et nytt selskap for pelagisk fangst, og det resulterte i januar 1929 i etableringen av Hvalfangerselskap et Atlas A/S med en fullt innbetalt aksjekapital på kr. 5.000.000. For dette selskap ble innkjøpt Svenska Amerika Liniens passasjerbåt STOCKHOLM på ca. 14.000 tdw., som ble bygget om til flytende hvalkokeri ved A/B Gøtaverken og fikk navnet SOLGLIMT, hadde en lastekapasitet på ca. 75.000 fat hvalolje, og var utrustet med alle moderne innretninger.
For Hvalfangerselskapet Atlas A/S ble det ved Akers mek. Verksted i Oslo bygd fire hvalbåter og innkjøpt en femte. Samtlige hvalbåter var i likhet med kokeriet utstyrt med oljefyring.
Senere overtok A/S Thor Dahl, Sandefjord, disponeringen av Hvalfangerselskapet Atlas A/S, som ble sammensluttet med A/S Odd (1930).

I krigsårene utarbeidet firmaet planer for gjenopptagelse av hvalfangst i Antarktis etter krigens opphør. Disse planene lot seg imidlertid ikke realisere, da den norske regjering innførte konsesjon på hvalfangst etter frigjøringen og begrenset den til selskaper som hadde hatt ekspedisjon på feltet i sesongen 1939-40. Hvalfangerselskabet Norge A/S, som firmaet nå disponerer, er derfor gått over til regulær tankfart.
Fra Panama Tankers Ltd. innkjøptes i 1947 motortankeren NORBRIS på 12.400 tdw., som var bygd hos Swan Hunter i 1930, og fikk navnet SOLHEIM, og i 1949 motortankeren NORVINN på 10.476 tdw. som var bygd hos Barclay, Curie & Co. i 1930, og ble omdøpt til SOLGLIMT.
I det hele har firmaet i sin 85-årige virksomhet disponert tilsammen over hundre skip, fra små treseilere til det tyvende århundres moderne hvalkokerier og tankskip.

Ved konsul Chr. Nielsens død i 1914 ble hans sønn Rolf Nielsen opptatt i firmaet

I januar 1929 ble Eivind Heim opptatt som disponent sammen med konsul Rolf Nielsen

Chr. Nielsen og Nils Hesselbergs interessefellesskap opphørte omkring 1890. I 1893 ble Ole Johanssen opptatt som kompanjong og siden 1903 het firmaet Chr. Nielsen & Co. Ved konsul Chr. Nielsens død i 1914 ble hans sønn Rolf Nielsen opptatt i firmaet, som i 1916 ble omdannet til Chr. Nielsen & Co. A/S med konsul Ole Johanssen og konsul Rolf Nielsen som disponenter.
I 1921 trådte Ole Johanssen ut av firmaet. I januar 1929 ble Eivind Heim opptatt som disponent sammen med konsul Rolf Nielsen.
Firmaet som fremdeles hadde sitt verneting i Larvik og sine skip innregistrert der, opprettet i 1951 administrasjonskontor i Oslo.

Kildemateriale innhentet av Steinar Norheim

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
FISKEREN 1883 1883 0 DS/HVB A/S Fiskeren
CLARA (1) 1857 1887 0 SS/BRK A/S Clara
FREMAD 1876 1888 0 SS/BRG A/S Fremad
DATO 1872 1888 0 SS/BRG A/S Dato
NIMROD 1884 1889 0 DS/HVB Laurvigs Interessent-selskab for Hvalfangst
CREDO 1857 1892 0 SS/BRK Chr. Nielsen
ARKEN 1876 1893 0 Ss/SKN A/S Arken
ISLAND 1864 1893 0 SS/BRK Chr. Nielsen
ELEKTRA 1872 1894 0 SS/BRK A/S Elektra
LIV 1876 1896 0 SS/BRK Chr. Nielsen & Co
HARDI 1875 1896 0 SS/BRG A/S Hardi
EOS 1893 1897 0 SS/BRK A/S Eos
CORONÆ 1881 1897 0 SS/BRK A/S Coronæ
TRAFIK 1874 1898 0 Ss/SKN Chr. Nielsen
YDALE 1867 1898 0 Ss/SKN A/S Ydale
COLIN ARCHER 1889 1898 0 DS Chr. Nielsen & M. H. Oppen
ACTIV 1867 1899 0 SS/BRK Chr. Nielsen
PRIMA 1899 1899 1 DS A/S Prima
INGLEWOOD 1875 1899 0 SS/BRK A/S Inglewood 
HEREFORD 1869 1899 0 SS/BRK A/S Hereford
ITALIA 1871 1899 0 SS/BRK A/S Italia
TAURUS 1878 1901 0 SS/BRK A/S Taurus
FIGARO 1879/12 1902 0 SS/BRK A/S Figaro
ALF 1869 1903 0 SS/BRK A/S Alf
CLARA (2) 1880 1903 0 SS/BRK A/S Clara 
SONORA 1879 1903 0 SS/BRK A/S Sonora 
ARNFRID 1905 0 DS A/S Arnfrid 
ALRANA 1885 1906 0 Ss/SKN A/S Alrana 
DERWENT 1884 1904 2 SS/JFG A/S Derwent 
MARGIT 1891 1906 0 SS/BRK A/S Margit 
SOPHIE 1883 1906 0 SS/JFG A/S Sophie 
FRITHJOF 1907 1907 0 DS/HVB A/S Shetland Hvalfangerselskap
FRED 1886 1907 0 Ss/SKN A/S Fred 
RONASHILL (1) 1908 1908 1 DS/HVB Shetland Hvalfangerselskap A/S 
FIN 1881 1908 0 DS/HVB A/S Fiskeren
ARGUS 1894 1908 0 SS/BRK A/S Argus 
FREY 1882 1908 0 DS/HVB A/S Fiskeren
ARIEL 1873 1908 0 SS/BRG A/S Ariel 
PENGUIN 1909 1909 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Ocean A/S
SOLSTREIF 1892/12 1910 5 DS/FLK Hvalfangerselskapet Norge A/S 
BØK 1910 1910 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S 
EIK 1910 1910 0 DS/HVB A/S Larviks Hvalfangerselskapet
BANAN 1888 1910 0 DS/FLK Hvalfangerselskapet Nimrod A/S
BAYARD 1864 1910 0 SS/BRK Chr. Nielsen & Co
PEGASUS 1884 1910 0 SS/JFG A/S Pegasus 
HAUGAR 1885/04 1910 2 SS/JFG A/S Scottish Glens, Larvik
OCEAN 1882 1910 0 DS Hvalfangerselskapet Ocean A/S
PRINCE GEORGE 1884 1911 0 SS/BRK A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd.
PALANDER 1881 1911 0 Ss/SKN A/S Palander 
RAKIURA 1896 1911 0 DS/FLK A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd.
RONASHILL (2) 1911 1911 0 DS/HVB Shetland Hvalfangerselskab
SIRRAH 1891 1911 0 SS/BRK A/S Sirrah 
VASCO DA GAMA 1895 1911 0 DS/FLK A/S Spermacet 
KLEM 1911 1911 0 DS/HVB A/S Spermacet 
FYND 1911 1911 0 DS/HVB A/S Spermacet 
BJERK 1912 1912 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S
PERTH 1895/11 1912 2 DS/FLK A/S Western Australia Whaling 
COMMONWEALTH 1912 1912 0 DS/HVB A/S Western Australia Whaling 
KARRAKATTA 1912 1912 0 DS/HVB A/S Western Australia Whaling 
MONTEBELLO 1912 1912 0 DS/HVB A/S Western Australia Whaling 
HAWK 1912 1912 0 DS/HVB The New Zealand Whaling Co. Ltd. 
EAGLE 1912 1912 0 DS/HVB A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd.
CORA 1906 1912 0 DS Skips-A/S Cora 
WHANGAREI 1907 1913 0 DS/HVB A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd.
WANGAROO 1906 1913 0 DS/HVB A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd.
COOSACK 1886 1915 0 DS/FLK A/S Cora 
NANSET 1898 1915 0 DS A/S Nanset 
THOLMA 1904 1915 0 DS Chr. Nielsen & Co
TRUDVANG 1914 1915 0 DS Chr. Nielsen & Co
HIPPALOS 1890 1915 0 SS/JFG A/S Carnarvon 
SLEMDAL 1919 1919 0 MS Skibs-A/S Lardal 
RAY ALFONSO 1897/08 1923 2 A/S Larviks Hvalfangerselskapet
EIK II 1923 1923 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S 
FYND II 1910 1923 0 DS/HVB A/S Larviks Hvalfangerselskapet
KLEM II 1923 1923 0 DS/HVB A/S Larviks Hvalfangerselskapet
CHR. NIELSEN 1925 1925 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S
SOLGLIMT (I) 1900/05 1928 5 DS/FLK Hvalfangerselskapet A/S Atlas
ENERN 1929/07 1929 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Atlas
TOERN 1929 1929 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Atlas
TREERN 1929 1929 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Atlas
FIRERN (I) 1929/08 1929 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet A/S Atlas
SOLHEIM 1934 1934 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLHEIM (1) 1930 1947 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S
SOLGLIMT (2) 1930 1949 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLGLIMT (3) 1960 1960 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLHEIM (2) 1962 1962 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLGLIMT (4) 1964 1964 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLHEIM (3) 1968 1968 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLSTREIF 1969 1969 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
PAGODROMA 1912/08 1912 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Ocean A/S
PENGUIN 1909/09 1920 1 DS/HVB Hvalfangerselskabet Ocean A/S & Alex. Lange
PELIKAN 1909/10 1920 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
MIMOSA 1890/11 1890 1 DS/FLK F. H. Vaughan, Liverpool
COSSACK 1886/08 1908-1915 0 DS/FLK Hvalaktieselskabet Sydhavet - The Southern Whaling Co.Ltd
FEMERN 1912/11 1936 27 DS A/S Framnæs Mek. Verksted
PERTH 1895/11 1920 4 DS/FLK Hvalfanger-A/S Vestfold
KARRAKATTA 1912/07 1920 4 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Vestfold & Co
FIRERN 1929 1930 4 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SOLGLIMT (I) 1900/05 1930 11 DS/FLK A/S Odd (A/S Thor Dahl)
INSULAN 1866 1907 1 SS/BRG A/S Insulan
REY ALFONSO 1897/08 1927 2 DS/FLK Anglo-Norse Co. Ltd. A/S
HAWK 1912/01 1919 0 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
FYND 1911 1927 1 DS/HVB Norwegian Bay Whaling Co A/S
SCOTTISH GLENS 1885/04 1939 4 MS/FLK Skips-AS Haugar (Anders Jahre)
SCOTTISH GLENS 1885/04 1916 2 SS/FRG A/S Breviks Rederi
SCOTTISH GLENS 1885/04 1917 2 SS/JFG A/S Dovrefjell
BRYNILD 1877 1877 0 SS/SLE Jørgen Brynhildsen 1835-1879
MARY 1858 Vestervik 1878 1 SS/BRK Jean B.Linaae
ENERN 1929/07 1930 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
   
https://www.sandefjordshistorie.no