DS/HVB FEMERN (III)

Tilbake til søk
FEMERN (III)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5113515
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LAJK
Byggeår 1951/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 149
Bruttotonn/BT 548
Nettotonn/NT 178
Skrog LOA 48,16 m
Bredde 9,05 m
Dypgående 4,9 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjel (vannrørskjeler/water tube boiler) m/overheter, oljefyrt, damptrykk 250/230 PSI.
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3"-34,3"-14,6", slag 32,5", 292 NHK/2.300 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1951 Bygget som hvalbåt FEMERN ved A/S Framnæs mek. Værksted for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 25/05, prøvetur 02/10-1951
Fanger for kokeriet THORSHAVET fra sesongen 1951/52. Skytter var Sverre Hansen, Hvasser
1952 Sesongen 1951/52 ble resultatet 104.993 fat hvalolje.
Forhales til Framnæs mek. Værksted for dokking. Ankommer verksted 27/06 og går inn i dokk 3. Forhaler tilbake til opplag 30/06. Tilbake på verkstedet 03/11 til 05/11 for en kort dokking.
Deltar i fangst for kokeriet THORSHAVET sesongen 1952/53. Skytter var Sverre Hansen, Hvasser
1953 Total produksjon for sesongen 1952/53 ble 152.662 fat hvalolje. Ankommer verkstedet på Framnæs for et kort besøk i dokken fra 09/11 til 12/11. Skytter for sesongen 1953/54 var Kurt Baglo.
1954 Total produksjon for sesongen 1953/54 ble 126.977 fat hvalolje. Skytter var Herman Berntsen jr sesongen 1954/55.
1955 Total produksjon for sesongen 1954/54 ble 105.681 fat hvalolje. Dokksettes på Framnæs mek. Værksted i tiden 19/08 til 24/08. Skytter var Herman Berntsen jr sesongen 1955/56
1956 Total produksjon for sesongen 1955/56 ble 92.532 fat.
Ankom Framnæs mek. Værksted 11/09 og går i dokk 12/09. Forlater dokk nr. 2 og verkstedet 13/09.
Skytter var Herman Berntsen jr sesongen 1956/57
1957 Total produksjon for sesongen 1956/57 ble 126.078 fat hvalolje.
I fangst for Flk THORSHAVET sesongen 1957/58. Skytter var Herman Berntsen, Cape Town.
1958 Etter endt sesong 1957/58 hadde Fl/k. THORSHAVET fanget 99 blåhval, 1662 finnhval, 1 seihval og 428 sperm. Det gav 114.500 fat hvalolje og 20.000 fat spermolje, samt biprodukter.
I fangst for Flk THORSHAVET sesongen 1958/59. Skytter var Herman Berntsen, Cape Town.
1959 Etter endt sesong 1958/59 var resultatet for ekspedisjonen 48 blåhval, 1.510 finnhval, 181 knøl, 5 seihval og 279 spermhval. Det gav 105.000 fat hvalolje og 12.025 spermolje, samt biprodukter.
Til isen som fangstbåt for THORSHAVET. Skytter og telegrafist er Kristian Sletsjø, Tjølling.
1960 Total resultat for ekspedisjonen 1960/61 ble 27 blåhval, 1.481 finnhval og 329 spermhval. Det gav en produksjon på 93.000 fat hvalolje og 14.000 fat spermolje, samt biprodukter.
Til isen som fangstbåt for THORSHAVET. Kombinert skytter og telegrafist er Kristian Sletsjø, Tjølling.
1961 Total resultat for sesongen 1960/61 ble 16 blåhval, 1423 finnhval, 277 spermhval og 1 seihval. Dette gav 91.500 fat hvalolje og 11.585 fat spermolje samt biprodukter. Dokking ved Framnæs mek. Værksted i tiden 13/09 til 19/09 i dokk nr. 3.
Fanger for THORSHAVET sesongen 1961/62. Kombinert skytter og telegrafist er Kristian Sletsjø, Tjølling.
1962 Sesongen 1961/62 ble det fanget 45 blåhval, 875 finnhval, 354 spermhval og 5 seihval. Dette gav 65.880 fat hvalolje og 15.220 fat spermolje, samt 2.270 tonn hvalmel.
Fanger for THORSHAVET sesongen 1962/63.
1963 Total resultat for sesongen 1962/63 var 68.729 fat.
I fangst for THORSHAVET sesongen 1963/64. Skytter/fører er Reidar W. Olsen, Sandefjord
1964 Resultat for sesongen 1963/64 ble 844 finnhval, 563 seihval og 304 spermhval. Av dette ble det produsert 30.000 fat hvalolje, 10.800 fat spermolje og 3.227 tonn hvalmel. Anløper Cape Town 12/04 på hjemtur etter endt sesong.
FEMERN ble solgt til Hector Whaling Ltd., London i april for kr. 290.000. Overlevert 04/12-1964. Omdøpt TERRIER VIII for fangst fra hvalstasjonen Donkergat for Saldanha Whaling
1967 Solgt til Saldanha Whaling Ltd., Cape Town, Syd Afrika. Fangsten blir innstilt fra høsten 1967 og hvalbåten legges i opplag.
1968 Solgt til Union Whaling Co. Ltd. i Durban.
1973 Omdøpt F. H. HUGHES.
1975 Nedrigget og senket utenfor kysten syd av Durban, Syd-Afrika 17/12.

1951 Built as whale catcher FEMERN by A/S Framnæs mek. Værksted for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched on 25/05, sea trail on 02/10-1951
Catching for the floating factory THORSHAVET the season of 1951/52. Gunner was Sverre Hansen, Hvasser.
1952 Shifted from lay up to the Framnæs mek. Værksted for dry docking on 27/06 in the dock no 3. Left the dock and the yard on 30/06. Returned to yard 03/11 to 05/11 for a short dry docking.
Participated in whaling season 1952/53 with factory THORSHAVET. Gunner was Sverre Hansen, Hvasser.
1953 Total production for season of 1952/53 were 152.662 barrels of whale oil. Arrived the shipyard Framnæs mek. Værksted for a short visit 09/11 to 12/11. Gunner for the season 1953/54 was Kurt Baglo.
1954 Total production for season of 1953/54 was 126.977 barrels of whale oil. Gunner for the season 1954/55 was Berntsen jr.
1955 Total production for season of 1954/54 was 105.681 barrels whale oil. Dry docking at Framnæs mek. Værksted during 19/08 to 24/08. Gunner for the season 1955/56 was Berntsen jr.
1956 Total production for season of 1955/56 was 92.532 barrels.
Arrived at Framnæs mek. Værksted 11/09 and went in dry dock 12/09. Left dock no. 2 and the yard 13/09.
Gunner for the season 1956/57 was Berntsen jr
1957 Total production for season 1956/57 was 126.078 barrels whale oil.
Catching for floating factory THORSHAVET season of 1957/58. Gunner was Mr. Herman Berntsen, of Cape Town.
1958 After end of season of 1957/58, total result of the expedition was 99 blue, 1.662 fin, 1 sei whale and 428 Spermacet whales. This gave a production of 114.500 barrels of whale oil, 20.000 barrels of sperm oil and some other product as whale meal.
Catching for THORSHAVET season of 1958/59. Gunner Mr. Herman Berntsen, Cape Town.
1959 End of season 1958/59 the result of the expedition was 48 blue, 1.510 fin, 181 humpback, 5 sei whales and 279 sperm whales. Gave a production of 105.000 barrels whale oil, 12.025 sperm oil and some biproducts.
To the south as catcher for THORSHAVET. Gunner and wireless operator were Kristian Sletsjø, Tjølling.
1960 Total catch for expedition season 1960/61 was 27 blue, 1.481 fin and 329 sperm whales. This gave a production of 93.000 barrels whale oil and 14.000 barrels sperm oil, and some biproducts.
To the Sothern Seas as catcher for THORSHAVET. Combined gunner and wireless operator were Kristian Sletsjø, Tjølling.
1961 Total result for season 1960/61 was 16 blue, 1.423 finn, 277 sperm whales and 1 sei whale. This gave 91.500 barrels whale oil and 11.585 barrels sperm oil and some biproducts.
Catching for THORSHAVET season of 1961/62. Combined gunner and wireless operator were Kristian Sletsjø, Tjølling.
1962 Season 1961/62 the total catch was 45 blue, 875 finn, 354 sperm whales and 5 sei whales. This gave 65.880 barrels whale oil and 15.220 barrels sperm oil, samt 2.270 tons whale meal.
Catching for THORSHAVET season 1962/63.
1963 Catching for THORSHAVET season 1963/64. Gunner/master was Reidar W. Olsen, Sandefjord
1964 Result for season 1963/64 was 844 fin, 563 sei whales and 304 sperm whales. The production was 30.000 barrels whale oil, 10.800 barrels sperm oil and 3.227 tons whale meal. Called Cape Town on her way back home on 12/04.
FEMERN sold to Hector Whaling Ltd., London in April for NOK 290.000. Handed over to her new owner 04/12-1964 and renamed SETTER VIII. She started whaling from the whaling station Donkergat for Saldanha Whaling.
1967 Sold to Saldanha Whaling Ltd., Cape Town, Syd Afrika. Whaling ended autumn of 1967 and the catcher laid up.
1968 Sold to Union Whaling Co. Ltd. in Durban.
1973 Renamed F. H. HUGHES.
1975 Stripped down and scuttled off coast south of city of Durban, South-Africa 17/12.

 • FEMERN (III)

  FEMERN (III)
 • FEMERN (III)

  FEMERN (III)
 • FEMERN (III)

  FEMERN (III)
 • FEMERN (III)

  FEMERN (III)
 • FEMERN (III)

  FEMERN (III)
 • FEMERN (III)

  FEMERN (III)
Siste sesong for A/S Thor Dahl sesongen 1963/64 var følgende offiserer med:
HB FEMERN
Skytter/fører Reidar W. Olsen, Sandefjord
Overstyrmamn Alfred Andersen, Sandar
1. styrmann Petter Bjørnstad, Telemark
Telegrafist Karl Henry Johnsen, Notodden
Kilde: Bladet «Thor-Glimt», DnV reg-1953. Einar Onsøien
Boka: Hvalfangst eventyret tar slutt av Dag Bakka jr.
Utarbeidet av: Myhre Jørn
   
https://www.sandefjordshistorie.no