Rederiselskap: The Union Whaling Co. Ltd, Durban

Tilbake til søk
Eier Abraham Larsen,
Etablert
Sted Durban
Land Syd-Afrika

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
S. H. GRIMWOOD 1924/01 1931 1940 0 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
JOHN WILLIAMSON 1912/10 1932 1941 1 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
SIDNEY SMITH 19291 1936 1942 1 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
HMS SOUTHERN FIELD (FY-1790) 1929/09 1946 1961 0 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
WILFRID FEARNHEAD 1948/10 1948 1969 4 DS/HVB The Union Whaling Co. Ltd, Durban
EMPIRE VICTORY 1937/09 1950 1957 13 DS/FLK The Union Whaling Co. Ltd, Durban
SIR LIEGE 1908/09 1908 1914 1 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
S. H. GRIMWOOD 1924/01 1924 1928 0 DS/FLK Cia. Ballenera Espanola S.A., Madrid
JOHN WILLIAMSON 1912/10 1912 1915 1 DS/HVB The South Pacific Whaling Co A/S
UNI IV 1923/08 1923 1925 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Vestfold
UNIWALECO 1905/08 1930 1937 3 DS/FLK Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
UNI I 1930/09 1930 1937 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
UNI II 1930/09 1930 1937 0 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
UNI III 1926/08 1930 1937 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
UNI IV 1923/08 1930 1937 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
UNIWALCO 1905/08 1923/04 1930 7 DS/FLK Hvalfanger-A/S Rosshavet
UNI V 1923/09 1930 1937 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
HEKTOR 1 1929/09 1929 1932 0 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
UNI 2 1936/06 1941 1945 1 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
UNI-4 1936/05 1941 1945 2 DS/HVB British Admiralty (RN)
UNI-4 1936/05 1936 1940 1 DS/HVB Southern Whaling & Sealing Co.
UNI-3 1936/06 1941 1945 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
UNI-5 1929/09 1941 1946 0 DS/HVB British Admiralty (RN)
EMPIRE VICTORY 1937/09 1950 1957 13 DS/FLK The Union Whaling Co. Ltd, Durban
R. K. FRAMY 1942 1945 1946 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
R. K. FRAAY 1941/12 1950 1959 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
R K FRAAY (II) 1941/10 1959 1960 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
COLIN FRYE 1948/08 1948 1961 7 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
S. MAXWELL HILL 1947 1947 1963 7 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
A. E. LARSEN 1947/12 1947 1965 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
EDWIN COOK 1951/10 1951 1965 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
PIETER MOLENAAR 1951/10 1951 1965 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
F. H. HUGHES 1951/10 1951 1964 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
   
https://www.sandefjordshistorie.no