DS/HVB THORGLIMT (I)

Tilbake til søk
THORGLIMT (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LMSK
Byggeår 1942/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 132
Bruttotonn/BT 322
Nettotonn/NT 112
Skrog LOA 39,59 m
Bredde 7,8 m
Dypgående 4,54 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel. Dim.: 15,5' x 12,2'(ft), oljefyrt m/3 fyrganger og kunstig trekk Heteflate totalt: 3.043 kv/ft.
Kjelebygger Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 27", 194 NHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1942 - 1947
Tyskland
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1942 Bestilt som hvalbåt THORGLIMT ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Stabelavløpning 13/05. Beslaglagt på beddingen og ferdig bygget for tyske stat og omdøpt SEEWOLF. Registrert som V 5310 i 53 Vorpostenflotille, Måløy som minesveiper.
Ankommer havnen 22/11 og forhaler til verkstedet 23/11. Forlater verkstedet 28/11 og havnen 9/11.
1943 Tilbake på verkstedet 23/11.
1944 Dokksettes 10/01 til 24/01. Avgikk havnen og verkstedet 31/03 etter et kort opphold i tørrdokken. Kort visit til verkstedet 11/04 før hun forlater havnen.
1946 Overført til Norge 21/10-1946. Solgt tilbake til opprinnelige bestillere Bryde & Dahls Hvalfangerselskap 04/12.
1947 Ankommer Sandefjord som SEEWOLF 08/04. Forhales til verkstedet på Framnæs 10/04 for ombygning til hvalbåt. Dokksettes fra 09/05 til 06/06. Omdøpes THORGLIMT. Ferdigstilt som hvalbåt i oktober.
Deltok i fangst sesongen 1947/48 med Anders Aamlie som skytter.
1948 Fanger for Aktieselskapet Ørnens kokeri THORSHAVET i sesongen 1948/49. Jørgen Hansen, Lauve var skytter.
Fangsten av spermhval startet 15/11 og bardehvalen 15/12. Ekspedisjonen bestod av totalt 11 hvalbåter. Kristian Evensen var ekspedisjonens bestyrer.
1949 Sesongen ble avsluttet 26/03 og totalresultatet for ekspedisjonen ble 98.831 fat hvalolje og 14.168 fat spermolje.
Kursen settes for Sørishavet med THORSHAVET for sesongen 1949/50. Totalt 13 hvalbåter deltok. Fangst av spermhval startet 02/12. Kristian J. Fredriksen var skytter-
1950 Resultatet for ekspedisjonen sesongen 1949/50 ble 134.325 fat hvalolje og 5.790 fat spermolje.
Fungerte som bøyebåt for flk THORSHAVET sesongen 1950/51 med Richard Paulsen som skytter.
1951 Fungerte som bøyebåt for flk THORSHAVET sesongen 1951/52 med Bærulf Andersen, Helgeroa som skytter.
1952 Fungerte som bøyebåt for flk THORSHAVET sesongen 1952/53 med Bærulf Andersen, Helgeroa som skytter
1953 Fungerte som bøyebåt for flk THORSHAVET sesongen 1953/54 med Bærulf Andersen, Helgeroa som skytter
1954 Fungerte som bøyebåt for flk THORSHAVET sesongen 1954/55 med Kurt Baglo, Tønsberg som skytter
1955 Siste sesong i isen som bøyebåt for Flk THORSHØVDI sesongen 1955/56.
1956 Solgt til Compania Ballenera del Norte, Lima, Peru 29/9-1956, omdøpt DON JUAN og registrert i Callao.
1966 Fangsten på Peru innstilt og båten lagt i opplag.

 

1942 Ordered as whale catcher THORGLIMT at A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Seized during construction and completed for the German Navy and named SEEWOLF. Registered with pennant V 5310 in the 53 Vorpostenflotille, Måløy as minesweeper.
Arrived port of Sandefjord 22/11 and shifted to the shipyard 23/11. Left the yard 28/11 and the port on 09/11.
1943 Back at the shipyard at Framnæs 23/11.
1944 In dry dock 10/01 to 24/01. Left the port and the shipyard 31/03. A short visit to the shipyard 11/04 before leaving the port.
1946 Transferred to Norway on 21/10. Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S 04/12.
1947 Arrived Sandefjord as SEEWOLF 08/04. Shifted to the shipyard at Framnæs 10/04 for converting to whale catcher. In dry dock from 09/05 to 06/06. Renamed THORGLIMT with Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S as owners.
Participated in the whaling season 1947/48 with Anders Aamlie as gunner.
1948 Catching for the company Aktieselskapet Ørnens factory THORSHAVET the season of 1948/49. Jørgen Hansen, Lauve was the gunner.
The hunt of sperm whale started 15/11 and baleen whale on 15/12. The expeditions consist of 11 catchers. Mr. Kristian Evensen was the whaling manager.
1949 The whaling season called off on 26/03 and total result of the fleet was 98.831 barrels of whale oil, and 14.168 barrels of sperm oil.
Heading for the Southern Seas again with Fl/F THORSHAVET for season of 1949/50. Totally 13 catchers participated. The sperm whale catch commenced on 02/12. Kristian J. Fredriksen was the gunner.
1950 Result of the fleet the season of 1949/50 was 134.325 barrels of whale oil and 5.790 barrels sperm oil.
Participated in the whaling season 1950/51 with the THORSHAVET-expedition and total 14 catchers
Used as buoy boat during season 1950/51 with Richard Paulsen as gunner.
1951 Used as buoy boat for F/f THORSHAVET during season 1951/52 with Bærulf Andersen, Helgeroa as gunner.
1952 Used as buoy boat for F/f THORSHAVET during season 1952/53 with Bærulf Andersen, Helgeroa as gunner
1953 Used as buoy boat for F/f THORSHAVET during season 1953/54 with Bærulf Andersen, Helgeroa as gunner
1954 Used as buoy boat for F/f THORSHAVET during season 1954/55 with Kurt Baglo, Tønsberg as gunner
1955 Last season as catcher for A/S Thor Dahl was season 1955/56. This time as buoy boat for F/f THORSHØVDI.
1956 Sold to Compania Ballenera del Norte, Lima, Peru 29/09-1956. Renamed DON JUAN registered in Callao.
1966 Whaling at the coast of Peru came to an end and the catcher laid up.

  • THORGLIMT

    THORGLIMT
  • THORGLIMT

    THORGLIMT
  • THORGLIMT

    THORGLIMT
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, "Hvalfangernes Assuranceforening", "Norsk Hvalfangst Tidende"
"Hvalfangsten-Eventyret tar slutt" av Dag Bakka jr redaktør i "Skipet"
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no