Rederiselskap: Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S

Tilbake til søk
Eier Ingvald Bryde og Thor Dahl (25/75%)
Etablert 1910-10-01
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

1908 – Formål var hvalfangst fra flytende kokeri. Fangtsområdet var Syd Georgia for 21 år med to hvalbåter.
Avgiften var på £250 pr år. Med tre hvalbåter steg avgiften til £350.

Disponent
Tidligere navn

 Historie

BRYDE & DAHLS HVALFANGERSELSKAP

Med grunnlag i en konsesjon som et argentinsk firma eide, ble Bryde og Dahls Hvalfangerselskap etablert. Det var det samme selskapet som var ute etter selskapet A/S Ørnen med kokeri ADMIRALEN og hvalbåter i 1905. Selskapet som het South Georgia Exploration Co. Ltd, Punta Arenas/Buenos Aires hadde vært interessert, men hadde antagelig ikke kapital. Det ble ingen salg, og det var kanskje en lykke, da Thor Dahls selskap Bryde og Dahls Hvalfangerselskap som ble opprettet i 1908 var basert nettopp med grunnlag i denne konsesjonen som dette selskapet hadde på Syd Georgia. Konsesjonen ble innkjøpt for £750. En konsesjon som inkluderte «fiske, jakt, kvegoppdrett og hvalfangst, samt å utforske eventuelle forkomster av mineraler på Syd Georgia».
Selskapet var et ansvarlig rederiselskap som eides av Ingvald Bryde med ¼ part og som var innbetalt med kr. 100.000. Thor Dahl stod for den resterende ¾ og kr. 300.000.  Opprinnelig var det meningen at de skulle stå ansvarlig for en halvpart hver. Selskapet skulle få en smertefull fødsel. De hadde kontrahert 2 nye hvalbåter, EDDA og SNORRE ved Akers Mek. Verksted, men klarte i utgangspunktet bare å betale den ene. Den andre ble liggende ved verkstedet og ble først innløst i 1909.
Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S fanget ved Syd-Georgia fra 1908 til 1928 og gikk deretter over til pelagisk hvalfangst. Man begynte med kokeriet AVIEMORE, som man hadde leiet inn fra selskapet Alfa & Beta, og den ene hvalbåten. Da AVIEMORE kom tilbake til Norge i 1909, etter endt fangst, var det fremdeles dårlig med penger. De manglet til og med penger for avmønstring av mannskaper.
For sesongen 1909/10 fanget selskapet med det nyinnkjøpte kokeriet ADMIRALEN, som var blitt for lite for Chr. Christensen, samt AVIEMORE og to hvalbåter. Etter denne sesongen gikk det mye bedre. Man gikk høsten 1910 til det skrittet å kjøpe et nytt kokeri. Det fikk navnet THOR I, og var i bruk helt frem til slutten av sesongen 1930/31. Lykken hadde snudd seg. Man kunne endelig anskaffe flere hvalbåter. I 1911 kjøpte han også en 4-mastet jernbark med det for øye å innrede til kokeri. Den kom for sent til Norge for ombygging til sesongen, og ble i stedet satt inn i koffardi. Den fikk navnet THOR II. Den ble aldri gjort om til kokeri.
I 1910 giftet Thor Dahls datter Ingerid seg med en av sønnene til Chr. Christensen, Lars Christensen(II). Det var kanskje ikke så rart, da familien Christensen og Dahl var omgangsvenner.
I 1914 ble Ingvald Bryde kjøpt ut, og Thor Dahl var eneeier. Etter en flakkende tilværelse rundt om i Sandefjord siden starten av sin handelsvirksomhet, bygget og bosatte han seg, med sin forretningsvirksomhet, i Badehusgade 1-3 i Sandefjord i 1911. Det som i dag heter Thor Dahls gate. I 1913 ble firmaet Thor Dahl omgjort fra personelig firma til aksjeselskap. Thor Dahl døde 15/04-1920 etter en tids sykdom. Lars Christensen hadde allerede i mars måned samme år, blant annet for å unngå at selskapet ble solgt ut av familien, personlig kjøpt Bryde & Dahls Hvalfangerselskap ved offentlig auksjon for 1.200.000 kroner. Kun 3 år senere døde også Thor Dahls eneste sønn, Thor jr.

 

Den 31/12-1920 ble Thor Dahls svigersønner konsul Lars Christensen og dr.Kristian Wiese valgt til styremedlemmer i A/S Thor Dahl. Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord ble re-etablert 03/04-1920 med Konsul Lars Christensen, Sandefjord og som formann, Dr. Kr. Wiese, Kristiania. Sistnevnte trådte tilbake i 1926. Fangstfeltet var rundt Syd-Georgia. Sesongen var fra oktober til mai. 

I 1930 overtok Lars Christensen gjennom sitt selskap Bryde og Dahl aksjemajoriteten i Hvalfangerselskapet Frango A/S, Sandefjord.

Thor Dahl var en menneskekjær og omtenksom mann. Han vokste opp, var nøysom og brukte sine evner til å skape noe. Han hadde alltid et øye til de svake og dårlig stilte i samfunnet, og han var en real og ærlig sjel, og som man oppfatter det hadde han en velutviklet rettferdighets sans. Utover høsten 1919 ble Thor Dahl dårligere og dårligere og måtte til slutt holde sengen. Men hver jul leverte han ut julegaver til dem som virkelig trengte det. Det ble også gjort for julen 1919. Som man leser i boken «Firma Thor Dahl 1887 - 1937» av Hans Bogen: Men et par dager før jul 1919 kom han overraskende ned på kontoret og arbeidet der en to-tre timer. Da var han så trett at direktør Knutsen måtte støtte ham op trappen til privatleiligheten. Det var alle de tradisjonelle julegaver Thor Dahl hadde vært nede og ordnet med. Og ikke en eneste blev glemt---.» Fire måneder senere døde han.
I  begynnelsen av 1950-årene ble navnet Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S omgjort til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S

Kilde: Boken «Aktieselskabet «ØRNEN» 1903 – 1953», «Firma Thor Dahl 1887 – 1937»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen (www.skipshistorie.net)

  • THOR I i sommeropplag i Huvik

    THOR I i sommeropplag i Huvik
  • THOR I i Cape Town

    THOR I i Cape Town
  • Bryde & Dahl Hvalfanger-selskap A/S

    Bryde & Dahl Hvalfanger-selskap A/S

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
EDDA 1908/10 1908 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
SNORRE 1908 1908 1920 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR I (I) 1890/05 1910 1920 8 DS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
INGEBORG 1911 1911 1931 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
ODD II 1911/11 1916 1917 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR SENIOR 1911 1922 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR MINOR 1888 1923 2 DT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR VI 1908/05 1923 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR JUNIOR (II) 1924/07 1924 1934 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR MAJOR (II) 1924/09 1924 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THOR 7 1892/11 1924 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORØY 1893/12 1925 3 DS Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
NORVEGIA 1919 1927 1931 10 DS Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
WHALE 1897/8 1927 1933 1 DS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHAMMER (I) 1914/09 1928 1940 30 DS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORFINN 1929/04 1929 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORDR 1929 1929 1940 10 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORARINN 1929/04 1929 1940 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGAUT 1929/05 1929 1938 forlis 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TOERN 1929/6 1929 1951 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHAVN 1930/11 1930 1947 9 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORVARD 1930 1930 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
RUSKEN 1912/6 1930 0 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORHOV (I) 1935/11 1935 1940 8 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHEIMER 1935/11 1935 1 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
POL I 1926 1926 1946 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGAUT (II) 1939/08 1939 1942 4 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGLIMT (I) 1942/07 1942 1942 3 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHALL (I) 1948 1948 1960 8 MS Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHØVDI (II) 1948 1948 1966 26 MS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGRY 1949 1949 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
NOR III 1942/10 1949 1960 5 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORSHAVN (II) 1950/05 1950 1966 12 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGARD 1950/08 1950 1965 18 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
AVIEMORE 1870/08 1900 1905 2 A/S Aviemore
ADMIRALEN 1904/12 1903 1909 3 DS/FLK A/S Ørnen (Chr. Christensen)
THOR I (I) 1890/05 1910 1920 8 DS/FLK Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
ODD II 1911/11 1916 1917 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
TORLYN 1929 1929 1930 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
THORBRYN (I) 1936/06 1936 1939 2 DS/HVB Frango Corporation
THORGRIM (I) 1936/10 1936 1939 2 DS/HVB Frango Corporation
THORGAUT (II) 1939/08 1939 1942 4 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
THORGLIMT (I) 1942/07 1942 1942 3 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
   
https://www.sandefjordshistorie.no