DS/HVB NOR III

Tilbake til søk
NOR III
Nasjonalitet
Norge
Off nr 6114186
Kallesignal LLJM
Byggeår 1942/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 103
Bruttotonn/BT 306
Nettotonn/NT 101
Skrog LOA 42 m
Bredde 7,68 m
Dypgående 4,05 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca 15,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 15' x 12', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate: 3.228 kv/ft. 220 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44", slag 26", 201 NHK
Maskin-/motorbygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1942 Bestilt og bygget som hvalbåt ved Moss Værft & Dokk, Moss. Sjøsatt 13/01-1942. Beslaglagt av Die Kriegsmarine. Levert 05/10-1942 som Vorpostenboot SUDWIND (VP5907) til Die Kriegsmarine.
1945 Overtatt av den Norske Stat (Skipsfartsdirektoratet), Oslo, omdøpt NOR III. Leid ut til Melsom & Melsom for fangst med nybygde NORHVAL i sesongen 1945/46 (Fellesdriften).
1946 Leid ut til fangst for kokeriet ANTARCTIC (Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe, disp.), Tønsberg) som fangstbåt sesongen 1946/47 (Fellesdriften).
1947 Endelig tildelt Norge i 1947. Leid ut for fangst for det nybygde kokeriet KOSMOS III i sesongen 1947/48. Denne sesongen var den siste i «Fellesdriften’s» navn. Skytter var Nils Iversen, Stokke.
1948 Leid ut til fangst for Fl/k ANTARCTIC (Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe, disp.), Tønsberg) som fangstbåt sesongen 1948/49. Spermhval fangsten startet 08/12 og fangst av bardehval startet 15/12. Totalt 8 hvalbåter og en korvett deltok.
1949 Fangsten avsluttes 26/03.
Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl). Omdøpt til THORSTREIF.
I fangst som fangstbåt med kokeriet THORSHAMMER sesongen 1949/50. THORSTREIF forlot Sandefjord 22/10 med kurs for Dakar for bunkring. Ankom Cape Town 19/11 for å møte kokeriet. Forlot Cape Town med kurs for feltet 29/11. Ankom fangstfeltet 08/12. Fangst av spermhval startet samme dag. Skytter var Erling A. Haugen, Sandar.
1950 Fangsten avsluttet 16/03. Fangstflåten setter kursen hjemover. THORSTREIF og fire andre hvalbåter setter kurs for Cape Town for sommer opplag og overhaling. Ankommer Cape Town 01/04.
Selskapet Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl) skifter navn til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (Thor Dahl).
Fanger for THORSHAMMER for sesongen 1950/51. Skytter/fører var Leif Marius Andersen, Sandar og Theodor Olsen, Tjøme.
1951 I fangst med THORSHAMMER som bøyebåt sesongen 1951/52. Skytter var Asbjørn Klaveness, Sandar.
1952 Lagt opp i Sandefjord som reserve båt sommeren 1952.
1960 Solgt til P/R Ole Torrissen & Sønner, Halsa på Helgeland, omdøpt TORRIS. Ombygd til fiskefartøy. Dampmaskin og kjele tatt ut og ny diesel 2-takt/enkeltv. 6 sylindret Wichmann motor på 600 BHP installert. Registrert som N-155-ME.
1964 Et eventyrlig sildefiske gir mannskapet på TORRIS lotter på 68.000 kroner.
1972 Solgt til Hans Lie Sangolt P/R, Skogsvåg, Bergen. Omdøpt SANGOLT. Nytt registrerings nummer H-58-S.
1980 Kondemnert og senket på Bjørnafjorden i mai.

1942 Built as whale catcher by Moss Værft & Dokk, Moss. Launched on 13/01-1942. Captured by the Germans. Delivered to Die Kriegsmarine on 05/10-1942 as Vorpostenboot SUDWIND (VP5907).
1945 Taken over by the Norwegian Government (Directorate for Shipping), Oslo. Renamed NOR III. Hired out to Melsom & Melsom as catcher for the new factory named NORHVAL, for the season of 1945/46.
1946 Hired by Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe, manager), Tønsberg as catcher for the factory ANTARCTIC the season of 1946/47.
1947 At last handed over as Norwegian property. Hired out as catcher for the newly built factory KOSMOS III (A/S Kosmos, Sandefjord), the season of 1947/48.
1948 Hired by Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe, manager), Tønsberg as catcher for the factory ANTARCTIC the season of 1948/49. Season commenced 15/12
1949 The season of 1948/49 ended on 28/03.
Purchased by Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl). Renamed THORSTREIF.
Sent out for the season of 1949/50 with the factory THORSHAMMER as catcher. Total amount of catchers for the season 1949/50 was 11. THORSTREIF left Sandefjord on 22/10 for Dakar for bunkering. Arrived Cape Town 19/11 to meet the factory. Left Cape Town for the whaling ground 29/11. Arrived whaling ground on 08/12. Catching of sperm whale commenced on same day
1950 Whaling ended 16/03. The whole whaling fleet leave the whaling ground on the same day. THORSTREIF and four other catchers of the expedition proceed to Cape Town for summer layup and maintenance. Arrived Cape Town 01/04.
Catching for the Fl/F THORSHAMMER-expedition for the season of 1950/51.
1951 Used as buoy boat for the Fl/F THORSHAMMER the season of 1951/52.
1952 Laid up in Sandefjord as spare catcher after season of 1951/52.
1960 Sold to Ole Torrissen & Sønner, Halsa 05/07-1960 and renamed TORRIS. Converted to fishing vessel. Steam propulsion replaced by a new diesel type Wichmann, 2-stroke/single acting, 6-cylinders, 600 BHP. Registered as N-155-ME in register of fishing vessels.
1964 An adventure like herring season gave the crew of TORRIS a NOK 68.000 kroner share to each.
1972 Sold to Hans Lie Sangolt P/R, Skogsvåg, Bergen. Renamed SANGOLT. New register no H-58-S.
1980 Condemned and scuttled in Bjørnefjorden outside Bergen in May.

 • NOR III

  NOR III
 • NOR III

  NOR III
 • TORRIS

  TORRIS
 • TORRIS

  TORRIS
 • SANGOLT

  SANGOLT
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953/1973, Norsk Hvalfangst Tidende 1950, «Hvalfangst-Eventyret tar slutt» v/Dag Bakka.
www.skipshistorie.net
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.sandefjordshistorie.no