DS/HVB SNORRE

Tilbake til søk
SNORRE
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal MFJT (senere LDOL)
Byggeår 1908
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 279
Bruttotonn/BT 128
Nettotonn/NT 45
Skrog LOA 29,16 m
Bredde 5,66 m
Dypgående 3,35 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 11
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 9,8’ x 9,5’, kullfyrt m/2 fyrganger. Total heteflate (HF): 1.044 kv/ft. Arbeidstrykk 180 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1908 Bygget som hvalbåt SNORRE ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, Sandefjord. Sjøsatt 07/09-1908.
Ble ikke levert rederen Bryde & Dahls Hvalfangerselskap før året etter, da man ikke hadde penger til å løse den ut
1909.Satt i fangst med den nyinnkjøpte ADMIRALEN som var overtatt fra A/S Ørnen og den innleide seilskuten AVIEMORE (Alfa & Beta) som kokerier. Fanget ut fra Godthul, Syd-Georgia.
1919 Fanger for kokeriet THOR I i sesongen 1919/1920 sammen med hvalbåtene INGEBORG, EDDA og ODD..
1920 Solgt til Einar Abrahamsen, Sandefjord.
1923 Registrert i det norske fiskeriregister med Einar Abrahamsen, Hunstok pr. Sandefjord som eier under kjennetegn V-9-SH (V= Vestfold/SH= Sandeherred).
Solgt til Larviks Hvalfangerselskab A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik
1924 Omdøpt HERCULES 2. Disponent ansvaret overtatt av H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund/Larvik i mai. Overført til Soc. Espanola Corona SA, Madrid (H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund) Vigo, Spania. Omdøpt CORONA II.
1928
Overført til A/S Larvik Hvalfangerselskab (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. Omdøpt HERKULES II. Innført i fiskeriregisteret som R 9 H.
1936
Overtatt av H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund.
1939 Solgt til Jens Andvig, Oslo.
1940 Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt HERCULES.
1945 Overtatt i mai av Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo. Omdøpt HERKULES II.

1949 Lå for salg i Horten 15/09, eid av Skipsfartsdirektoratets Avviklingskontor.
1950 Solgt til Jacob Lundegaard, Kristiansand Ombygd til lastefartøy. Fremdriftsmaskineri erstattet med dieselmotor.
En en-sylindret 2-takt/enkeltv råolje motor ble satt inn. 80 BHK, bygd av AB Jönköpings Motorfabrik, Jönköping i 1939. Ny tonnasje målt til 135 brt, 56 nrt.
1951 Satt i fart på nytt som ROSNES i juni for Jakob Lundegaard, Kristiansand.
1953 Grunnstøtte 20/06 på Lågøyfallet på reise mellom Brevik og Åndalsnes med sement. Gled av og sank på dypt vann.

1908 Built as whale catcher SNORRE by Akers mek. Verksted for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, Sandefjord. Launched 07/09-1908.
The yard did not deliver the catcher to the owner this year, as they were not able to raise money this year.
1909 Started catching with the newly purchased floating factory ADMIRALEN from A/S Ørnen, and the hired auxiliary factory AVIEMORE (Alfa & Beta) as cookery. Catching out from Godthul, South-Georgia as base.
1919 As catcher for factory ship THOR I i season of 1919/1920 together with catcher INGEBORG, EDDA and ODD..
1923 Registered in the Norwegian fishing register with Mr. Einar Abrahamsen, Hunstok pr. Sandefjord as owner. Fishing register ID as V-9-SH (V= Vestfold/SH= Sandeherred)
1924 Sold to Larviks Hvalfangerselskab A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik and renamed HERCULES II. H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund took over as managers from month of May.
Transferred to Soc. Espanola Corona SA, Madrid (H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund) Vigo, Spania. Renamed CORONA II.
1928
Transferred to A/S Larvik Hvalfangerselskab (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. Renamed HERKULES II. Recorded in the Norwegian register of fishing in Haugesund with the ID-number R 9 H.
1936
Taken over by H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund.
1939 Sold to Jens Andvig, Oslo.
1940 Requisitioned by Die Deutsche Kriegsmarine. Renamed HERCULES.
1945 In May, taken over by the Norwegian Directorate of Enemy Property, Oslo. Renamed HERKULES II.
1949 Laid for sale in port of Horten on 15/09, owned by Norwegian Directorate of unrolling (Skipsfartsdirektoratets Avviklingskontor).
1950 Sold to Jacob Lundegaard, Kristiansand. Converted to a coastal cargo ship. Propulsion machinery replaced by an oil engine. A single cylinder 2-stroke / single acting, 80 BHP engine was installed. Made by AB Jönköpings Motorfabrik, Jönköping, Sweden in 1939. New tonnage measured to 135 grt, 56 nrt.
1951 Started trading as ROSNES in June with mr. Jakob Lundegaard, Kristiansand as owner.
1953 Gounded on 20/06 at Lågøyfallet on route from Brevik and Åndalsnes of Norway with a load of cement. Slipped off the ground and sank on deep water.

  • Hvalbåt SNORRE

    Hvalbåt SNORRE
Kilde: Narve Sørensen, boken DAMP-dampskipets æra i Vestfold. DnV reg.1935, boken “Firma Thor Dahl 1887- 1937”, Foreningen "Skipet"
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no