DS/HVB INGEBORG

Tilbake til søk
INGEBORG
Nasjonalitet
Norge
Off nr (IMO): 26103
Klassifisering Norge
Kallesignal MGVQ /LCZJ
Byggeår 1911
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 325
Bruttotonn/BT 160
Skrog LOA 31,94 m
Bredde 6,18 m
Dypgående 3,59 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet 10
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel, kullfyrt
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1911 Bygget som hvalbåt INGEBORG I ved Aker Mek. Verksted, Kristiania for Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 20/10. Kontraktsummen var NOK 113.500.
I antarktisk fangst fra sesongen 1911/12 med kokeriet THOR I.
1927 Solgt til Norwegian Bay Whaling Co. (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Fanget fra landstasjonen Norwegian Bay, (nær Point Cloates og Perth) i Western Australia. Navn uendret.
1929 Tilbakeført Bryde & Dahl Hvalfangerselskap.
1931 Solgt til Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn for hvalfangst på Vestlandet fra landstasjon på Steinshamn. Registrert i Molde.
1936 I fangst for Brødrene Sæbjørnsen ut fra Harøy sammen med hvalbåtene TORILD og CHR. RIBEIRO. Fangsten begynte 07/01 og ble avsluttet 14/11. I den tiden ble det fanget 2 blåhval, 62 finnhval, 67 seihval og 6 sperm i dette området.
1939 Konfiskert av den tyske okkupasjonsmakten og var under tysk kommando under hele 2. verdenskrig. Uviss identitet og bruk.
1945 Tilbakeført rettsmessige eiere.
1946 Reservehvalbåt i sesongene 1946 og 1947.
1948 I bruk som ordinær hvalbåt.
1949 Ut av aktiv hvalfangst etter grunnstøting.
1953 Bygget om til fiskebåt. Dampmaskineriet erstattet med en dieselmotor av type Wichmann, 2-takt/enkeltv., 3-sylindret, syl. dim.: 280 x 420mm. 240 BHK ved 330 o. min. Bygget ved Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Omdøpt til BERGSUND.
1973 Solgt til Trygve Gjerde P/R, Mosterhamn, Haugesund.
1974 Solgt til Øivind Tollevik P/R, Espevær. Omdøpt til TOLLEID.
1977 Solgt til P/R Herman Færøyvik, Buskøy, Bergen. Omdøpt til SULEVÆR.
1979 Omdøpt SULEVÆR SENIOR.
1981 Solgt til Knut Strandheim, Urangsvåg, Bergen. Omdøpt til BERGSUND.
1987 Solgt til interesser i Nederland.
2008 Fremdeles i Lloyd’s Register. Eiet av Magne Risa, Sandnes.
2014 Ikke lenger i de norske registrene.

 

Triple dampmaskin 3 cylindere diam.12-20-33.
Bygget ved Akers mek.Verksted.Oslo.Kjeler samme.

 

 

1911 Built as whale catcher INGEBORG I by Aker Mek. Verksted, Kristiania for Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 20/10. Building costs NOK 113.500.
Began whaling from the season of 1911/12 for the factory vessel THOR I.
1927 Sold to the Norwegian Bay Whaling Co. (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Catched from shore station in the Norwegian Bay, (near Point Cloates and Perth) in Western Australia. Name unchanged.
1929 Returned to Bryde & Dahl Hvalfangerselskap, Sandefjord.
1931 Sold to Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn for whaling on the norwegian west coast at the shore station at Steinshamn. Registered in Molde.
1936 Catched for Brødrene Sæbjørnsen at the shore station on Harøy together with the catchers TORILD and CHR. RIBEIRO. Catching commenced 07/01 and ended 14/11. During this season the catch was 2 blue whale, 62 fin whale, 67 sei whale and 6 sperm whale in this area.
1939 Seized by the Germans and under German command during the whole WWII. Identity and use not known.
1945 Returned to her owners.
1946 Laid up as spare catcher in the season of 1946 and 1947.
1948 In ordinary use as catcher this season.
1949 Excluded from whaling activity after touching ground.
1953 Converted to a fishing vessel. Steam engine and boiler replaced by a diesel engine of Wichmann type, 2-stroke/single acting, 3-cylinders, cyl. dim.: 280 x 420mm. 240 BHP at 330 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Renamed BERGSUND.
1973 Registered on Trygve Gjerde P/R, Mosterhamn, Haugesund.
1974 Sold to Øivind Tollevik P/R, Espevær. Renamed TOLLEID.
1977 Sold to P/R Herman Færøyvik, Buskøy, Bergen. Renamed SULEVÆR.
1979 Renamed SULEVÆR SENIOR.
1981 Sold to Knut Strandheim, Urangsvåg, Bergen. Renamed BERGSUND
1987 Sold to interests in the Netherlands.
2008 Still in the Lloyd’s Register. Owned by Magne Risa, Sandnes.
2014 No longer in Norwegian register.

  • INGEBORG

    INGEBORG
  • INGEBORG

    INGEBORG
Kilde: DnV reg.1935
Utarbeidet av: Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no