DS/HVB THOR 7

Tilbake til søk
THOR 7
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal HMKR/ LDIO
Byggeår 1892/11
Byggenr 141
Bruttotonn/BT 112
Nettotonn/NT 41
Skrog LOA 26,33 m
Bredde 5,42 m
Dypgående 3,56 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 9,2’ x 9’ Kullfyrt m/2 fyrganger. Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), dim.: 15' x 12', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate: 3.228 kv/ft. 220 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord


1892 Bygd som GLÜCKAUF ved Akers mek. Verksted, Kristiania for Nordische Hochseefischerei (Nord Deutche Walfang Gech.sk.), Lübeck, Tyskland for bruk i fangst på Nordishavet.
Det første fartøy utstyrt med type triple ekspansjon dampmaskin produsert av Akers mek. Verksted, Kristiania.
1893 Rederiet inngikk avtale med Anglo-Norwegian Whaling Co. om fangstleveranse til landstasjonen Skårøy i Finnmark.
Opplag i Hamburg etter endt Finnmarkssesong.
1894 Rederiet blir oppløst.
Senere samme år solgt til «Tønsberg Interesseselskap for hvalfangst», Tønsberg. (Bedre kjent som «Jarfjordselskapet»). Omdøpt til BJØRN. Satt i fangst på Finnmarkskysten.
1906 Solgt til Morten Andreas Ingebrigtsen, Tromsø. Arktisk fangst, bl.a. ved Bjørnøya.
1909 Solgt til A/S Viking (M. A. Ingebrigtsen og P Bogen), Tromsø/Sandefjord. (Selskapet dannet av de to herrer i 1908). Navn uendret.
Fanget for selskapets Fl/k AMBRA sammen med hvalbåten SKYTTEN ved Vest-Afrika fra 1909 og noen år fremover.
1915 Solgt til Hvalfanger-A/S Viking (Peder Bogen), Sandefjord.
1916 Solgt til A/S South Atlantic (Gmeiner, Laurantson og Lorentz Bruun), Tønsberg. Omdøpt til GAMA. Fanget ved Bahia dos Elephantos, Portugisisk Angola, Vest Afrika sommeren 1916 for kokeriet ESPERANZA.
Båtens mannskap hevet selskapets hvalbåt CABRAL som sank utenfor landbasen året før.
1924 Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Omdøpt til THOR 7.
1925 Solgt til A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Omdøpt til GAMA.
1929 Solgt til Leif Bryde A/S, Sandefjord.
1931 Overført til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde A/S), Sandefjord.
1935 Solgt til O. Paulsen, Greåker, Sarpsborg. Ombygget til bukserbåt. Benyttet som taubåt på Glomma.
1953 Solgt til Skips A/S Tandøy (Tandberg & Møinichen), Drammen. Omdøpt til TANDØY.
Ombygget til motordrevet lasteskip i Drammen. Utstyrt med 1 x lasterom og luke 37,7’ x 10,8’ og lastebom (1,5T SWL) med tilhørende vinsj.
Dampmaskineri erstattet med en Vølund dieselmotor, 2-takt/enkeltv., 2-sylindret, syl. dim.: 355 x 430 mm. 160 BHK. Bygget ved A/S Vølund, København, Danmark.
1957 Solgt til Skips A/S Tandøy (Nils Halvorsen A/S), Porsgrunn.
1960 Solgt til Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen), Porsgrunn.
1961 Solgt til Johan Kristian Brandal & sønner, Brandal, Ålesund.
1964 Ny fremdriftsmaskin innsatt, Vølund, 2-takt/enkeltv., 3-sylindret, syl. dim.: 290 x 410 mm. 210 BHK. Bygget i 1960 av A/S Vølund, København.
1966 Solgt til Nils Dahl, Stavanger.
1972 Overtatt av Marthon Dahl, Stavanger.
1983 Solgt til Odd Ingvar Viken, Roan, Stavanger.
1987 Ikke i DnV Reg.
2009 Slettet av registreret 24/04 som kondemnert.


1892 Built as whale catcher GLÜCKAUF by Akers mek. Verksted, Kristiania for Nordische Hochseefischerei, Lübeck, Germany for use in the Northern Seas.
GLÛCKAUF was the first vessel equipped with Akers reciprocating steam engine.
1893 The German company got an agreement with Anglo-Norwegian Whaling Co. about catch delivery to the shore based whaling station at Skårøy in Finnmark.
Went to lay up in Hamburg after end of the Finnmark-season.
1894 The company is liquidated.
Later same year sold to the company «Tønsberg Interesseselskap for hvalfangst», Tønsberg. Better known as ”Jarfjordselskapet”. Renamed BJØRN.
Used as whale catcher on the coast of Finnmark.
1906 Sold to Morten Andreas Ingebrigtsen, Tromsø. Name unchanged. Used in Arctic whaling around Bjørnøya.
1909 Sold to A/S Viking (M. A. Ingebrigtsen and P Bogen), Tromsø/Sandefjord. The company was established in 1908. Name unchanged.
As catcher for the companies floating factory Fl/F AMBRA, in company with the catcher SKYTTEN on the coast of West-Africa from 1909 and some year after.
1915 Sold to Hvalfanger-A/S Viking (Peder Bogen), Sandefjord.
1916 Sold to the A/S South Atlantic (Gmeiner, Laurantson and Lorentz Bruun), Tønsberg. Renamed GAMA. Catched at Bahia dos Elephantos, Portuguese Angola, West-Africa during summer of 1916 for the factory ship ESPERANZA.
The crew refloated the company’s catcher CABRAL who sank outside the whaling station the year before.
1924 Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Renamed THOR 7.
1925 Sold to A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg, renamed GAMA.
1929 Sold to Leif Bryde A/S, Sandefjord.
1931 Transferred to Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde A/S), Sandefjord.
1935 Sold to O. Paulsen, Greåker, Sarpsborg. Converted to tug boat. Served as a tug on the river Glomma, Norway.
1953 Sold to Skips A/S Tandøy (Tandberg & Møinichen), Drammen. Renamed TANDØY.
Converted to diesel driven coastal freighter in Drammen. Equipped with 1 x cargo hold with hatch 37,7’ x 10,8’ and derrick for cargo (1,5T SWL) and cargo winch.
Steam machinery replaced by an oil engine: Vølund, 2-stroke/single acting, 2-cylinder, cyl. dim.: 355 x 430 mm. 160 BHP. Manufactured by A/S Vølund, København, Denmark.
1957 Sold to Skips A/S Tandøy (Nils Halvorsen A/S), Porsgrunn.
1960 Sold to Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen), Porsgrunn.
1961 Sold to Johan Kristian Brandal & Sons, Brandal, Ålesund.
1964 New propulsion fitted. Vølund, 2-stroke/single acting, 3-cylinder, cyl. diam.: 290 x 410 mm. 210 BHP. Manufactured in 1960 by A/S Vølund, København.
1966 Sold to Nils Dahl, Stavanger.
1972 Taken over by Marthon Dahl, Stavanger.
1983 Sold to Odd Viken Roan, Stavanger.
1987 Not in the DnV register.
2009 Deleted from the registers on 24/04.

  • THOR 7

    THOR 7
Kilde: Lloyd’s Reg.
Utarbeidet av: S. Norheim
   
https://www.sandefjordshistorie.no