M/T THORHOV (I)

Tilbake til søk
THORHOV (I)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 5608262
Klassifisering LR +100A1
Kallesignal LJBM
Byggeår 1935/11
Leveringsmåned November
Byggenr 715
Bruttotonn/BT 9.955
Nettotonn/NT 5.800
Dødvekt/TDW 14.705
Skrog LOA 150,23 m
Bredde 20,14 m
Dypgående 11,09 m
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Tankskip for råolje
Hastighet 12
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (ildrør/fire tube boiler), oljefyrt, 1 x eksoskjel (exh.gas economiser)
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer MAN, 2-takt, dobbeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 600 X 1.100 mm, 4.100 BHK
Maskin-/motorbygger Schiffbau & Maschinefabrik Bremer Vulkan, Vegesack, Tyskland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1954 - 1959 hugget
Norge
Sted Bremen, Vegesack
Reg havn Sandefjord

1935 Bygget som motor tanker THORSHOV ved Schiffbau & Maschinefabrik Bremer Vulkan, Vegesack, Tyskland for regning av Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord
1940 Ved krigens utbrudd i april på vei fra Sourabaya på Java til Wellington, New Zealand. Passerte Thursday Island i Torres Stredet mellom Papua Newguinea og Australia 08/04.
1941 Tiden på «Far East» var over. Ankom Freetown, Sierra Leone i april på vei til Storbritania. Inkludert i Nortraships flåte. Går fra Freetown til Clyde og Greenock i Skottland i konvoi SL71.
Deltok i krigen på alliertes side under Nortraship. Krysset Atlanteren 50 ganger på de 5 år som krigen varte. THORSHOV ble benyttet fra tid til annen som forsyningsskip for eskortefartøyene for forsyning under fart. Levering av synkeminer samt flydekk hvor man kunne transportere opptil 10 ferdig monterte fly på hver side.
1945 Tilbakelevert sine eiere.
1946 Benyttet som transport og forsyningsskip for hvalflåten fra februar til mars med ankomst Liverpool 26/04.
1954 Solgt til International Mercantile Navigation Co SA, Panama 29/04-1954, omdøpt MONTEMAR
1959 Solgt til Brodospas for opphugging og ankom Split 31/12-1959

1935 Built as motor tanker THORSHOV by Schiffbau & Maschinefabrik Bremer Vulkan, Vegesack, Germany on behalf of Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord
1940 At the outbreak of war in April on the way from Sourabaya in Java to Wellington, New Zealand. Passed Thursday Island in Torres Strait between Papua Newguinea and Australia 08/04.
1941 The time for "Far East" was over. Arrived in Freetown, Sierra Leone in April on her way to the UK. Included in Nortraship's fleet. Goes from Freetown to Clyde and Greenock in Scotland in convoy SL71.
Participated in the Allied War during Nortraship. Crossed the Atlantic 50 times in the 5 years that the war lasted. THORSHOV was used from time to time as a supply vessel for the escort vessels for supply during voyage. Delivery of sinking mines and aircraft decks where you could transport up to 10 pre-assembled aircraft on each side.
1945 Returned to its owners.
1946 Used as transport and supply ship for the whale fleet from February to March with arrival in Liverpool 26/04.
1954 Sold to International Mercantile Navigation Co SA, Panama 29/04-1954, renamed MONTEMAR
1959 Sold to Brodospas for breaking. Arrived Split, Yugoslavia on 31/12-1959

 • THORSHOV

  THORSHOV
 • THORSHOV (I)

  THORSHOV (I)
 • THORSHOV

  THORSHOV
 • THORSHOV

  THORSHOV
 • THORSHOV (I)

  THORSHOV (I)
 • THORSHOV

  THORSHOV
 • THORSHOV

  THORSHOV
 • THORSHOV

  THORSHOV
Kilde: DnV 1953, Ragnar Andersens notater, www.warsailors
www.skipshistorie.net
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no