Rederiselskap: Nortraship

Tilbake til søk
Eier Nortraship
Etablert
Sted Oslo/London
Land Norge

Utdrag fra "Norgeshistorie" – Fra steinalderen til i dag. Fortalt av fagfolk.

Nortraship

Organisasjonen Nortraship ble etablert med hovedkontor i London for å administrere den delen av handelsflåten og hvalfangstflåten som befant seg utenfor tyskkontrollert område etter 22. april. Nortraship var forkortelsen og telegramadressen for The Norwegian Shipping and Trade Mission og omfattet mer enn 1000 skip på over fire millioner bruttoregistertonn.

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
GOS IX 1937 1954 1962 4 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
POL V 1925 1936 1940 1 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
STAR XXIV 1937 1937 1940 1 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
KNM DRØBAK (FY-1928) 1929/07 1929 1940 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
SUDERØY 1913 1924 1925 4 DS/FLK D/S A/S O. A. Knudsen
KNM RISØR (FY-203) 1929/07 1929 1936 6 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
RAVNEFJELL (2) 1938/01 1938 1940 1 DS A/S Rudolf
HAVØRN 1902/04 1919 1919 1 DS D/S A/S Ørn
STAR XVI 1930 1930 1940 2 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
SKUDD 6 1930/09 1935 1936 4 DS/HVB Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl)
RINGUNN 1923 1937 1939 1 MS Bruun & von der Lippe's Rederi
KATY 1931/01 1949 1953 5 MT I/S Mistra
FEMERN (II) 1932/05 1932 1940 6 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
GOS VII 1935 1945 1955 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
THORSHAVET (I) 1938 1938 1940 4 MT Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
SVOLVÆR (FY-359) 1929/07 1936 1940 4 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
SVOLVÆR (FY-359) 1929/07 1929 1936 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KNM HORTEN 1929 1929 1936 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
TORLYN 1929 1929 1930 3 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
SUDERØY II 1925/01 1929 1940 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
PEIK 1930/09 1952 1961 5 MT Bulls Tankrederi A/S
PEIK 1930/09 1938 1940 3 MT Bulls Tankrederi A/S
SUDERØY IV 1930/08 1930 1940 3 Hvalfanger-A/S Suderøy
NORAVIND 1930/12 1934 1940 3 MT Skips-A/S Noravind (A. Jahre), Sandefjord
SUDERØY VI 1929/08 1936 1940 4 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
GOS VI (I) 1935 1945 1954 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
KNM BODØ 1936/09 1936 1940/04 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
JASPIS 1930/10 1930 1935 1 MT Hvalfangerselskapet Antarctic A/S & Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
NORSKTANK 1928/11 1938 1939 8 MT Skips-A/S Jaguar (Anders Jahre
NORSKTANK 1928/11 1939 1941 5 MT Pankos Operating Co., Panama
MONTEMAR 1935/11 1935 1940 8 MT Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
   
https://www.sandefjordshistorie.no