MS/FLK THORSHØVDI (II)

Tilbake til søk
THORSHØVDI (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5360297
Klassifisering DnV +1A1 med fribord. Tankskip for oil
Kallesignal LNMS
Byggeår 1948
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 691
Bruttotonn/BT 18.361
Nettotonn/NT 13.062
Dødvekt/TDW 23.250
Skrog LOA 194,5 m
Skrog LBP 182,7m
Bredde 23,6 m
Dypgående 12,58 m
Skipsbeskrivelse Motorskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 12.5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 11 x tankseksjoner, 2 x pumperom,
Kjeletype 6 x oljefyrte kjeler
Kjelebygger A/S Burmeister & Wain, København, Danmark
Hjelpemaskineri I maskinrom: 3 x diesegen. B&W, 4-takt 4 sylindret, 133 kW hver/220V v/425 o.min.425mm x 400, 200 bhk. Fabrikk: 3 x dieselgen. B&W 6-sylindret 2-takt 533kW/220V 300 o.min. dia 280 x 500 mm 800 bhk.
El-kraft Drift 399kW/220VdC. Fangst: 533kW/220VdC
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem 2 x styremaskin, elektro-hydr. fra J. Hastie, Greenock
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 2 x Dieselmotorer
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain 662-VTF-115, 2-takt, enkeltv., 6-syl., dia. 620 mm, slag 1.150 mm
Maskin-/motorbygger Burmeister & Wain A/S, København, Danmark
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1948 Bygget som hvalkokeriet THORSHØVDI ved Burmeister & Wains Maskin- og Skipsbyggeri, København for A/S Odd (AS Thor Dahl), Sandefjord. Gikk av stabelen 15/04-1948. Overlevering skjer 19/10-1948.
Fellesdriften av de norske hvalfangstenheter var over forrige sesong, men ekspedisjonene under A/S Thor Dahls ledelse forsetter sitt fellesskap som før krigen.
THORSHØVDI gikk til fangstfeltet for sin første sesong denne høsten med hvalbåtene THORGAUT (1939), THORBRYN (1947), TREERN (1941), GAUPE (1941), FIRERN (1947/1943), FALK, SYVERN (1948), GRIBB, NEBB, THORFINN, HVAL XI.
1949 Ankommer Sandefjord etter en produksjon på 82.937 fat hvalolje og 9.351 fat spermolje. Med sine 11 hvalbåter bestod bemanningen av 423 mann.
For sesongen 1949/50 forlater hun Sandefjord 26/10-1949 med kurs for Curacao, Nederlandske Antiller for å bunkre opp brennolje for kommende sesong.
Ved avgang Sandefjord hadde THORSHØVDI om bord 62 hunder, tre små weasels, en maskin for isboring, noe mindre utstyr og 5 ekspedisjonsdeltagere til den norsk-bristisk-svenske vitenskaplige ekspedisjon som hadde som mål å gå i land på isen i Dronning Mauds Land, bygge en bemannet stasjon på isen som skulle holde det gående i 2 år. Man skulle så være istand til å utforske fjellstrøkene innenfor. Til hjelp skulle man ha et forskningsfartøy ved navnet NORSEL som senere skulle møte kokeriet i isen isen.
La til på Framnæs mek Værksted 17/09.
Avgang Sandefjord 26/10. THORSHØVDI anløper Curacao 12/11 og går videre mot hvalfeltet neste dag. Møter hvalbåtene på feltet 05/12. Spermsesongen starter 09/12 og langhvalsesongen begynner 22/12. THORSHØVDI har med seg 13 hvalbåter for sesongen. Hvalbåtene er THORBRYN (1947), THORARINN (1945), THORGAUT (1939), THORFINN (1929), FALK (1937), GRIBB (1934), NEBB (1934), ENERN (1929), FIRERN (1943/1947), SYVERN (1948), NIERN (1941/45), ODD XII (1949), POLAR 5 (innleid fra the Falkland Whaling Co., Ltd) og korvetten THORSLEP, som ikke ankom feltet før 23/01-1950. Fangstbestyrer var Thorvald Hansen.
1950 NORSEL hadde møte med THORSHØVDI og 15/01 var alle ekpedisjonsdeltagere og hunder og utstyr lastet over.
Sesongen 1949/50 ble avluttet 07/04. Resultatet for sesongen ble 108.204 fat hvalolje og 8.730 fat spermolje. Denne sesongen hadde 14 hvalbåter og en total bemanning på 496 mann deltatt.
På høsten setter THORSHØVDI kursen sydover igjen for sesongen 1950/51. Sesongen startet med spermhvalfangst fra 09/12 og langhvalsesongen 22/12. Denne gang med totalt 15 hvalbåter. Hvalbåtene var FALK, THORGAUT, NIERN, THORARINN, THORBRYN, FIRERN, SYVERN, POLAR 5, THORSLEP, ODD XII, PINGVIN, THORGARD, THORFINN, ØRNEN III og NEBB. De tre siste som bøyebåter. THORGARD og PINGVIN var nybygg og nye av året.
Fangstbestyrer var Thorvald Hansen og total bemanning var 545 mann..
1951 Sesongen 1950/51 ble resultatet 122.341 fat hvalolje, 11.205 fat spermolje.
Ankom Sandefjord 12/04 og forhalte til verkstedet 13/04. Forlot verkstedet 23/04.
Deltar i fangst i Sydishavet sesongen 1951/52.
1952 Sesongen 1951/52 ble resultatet 118.972 fat hvalolje, 7.469 fat spermolje. Denne sesongen deltok 14 hvalbåter og 545 mann. Ankom hjemmehavn Sandefjord 05/04 og legger til ved Vera Fabrikker for losse et parti spermolje. Resten losses i Fredrikstad.
THORSHØVDI ble pårent av det svenske emigrantskipet ANNA SALÈN utenfor Pentland Firth 13/08-52. Ingen personer skadet. Historien sier at det svenske fartøyet trodde at THORSHØVDI var to forskjellige fartøyer, og at de forsøkte å passere mellom disse to. THORSHØVDI ble truffet midtsskips. THORSHØVDI gikk til Burmeister & Wain i Köpenhamn for reparasjon. Reparasjonen ble kalkulert til å være ferdig rundt 21/11. Kokeriet ville komme for sent i drift til å delta med egen flåte. Deltok som hjelpekokeri og transportbåt for THORSHAVET-ekspedisjonen.
1953 Sesongen 1952/53 ble det ikke noe fangstresultat. THORSHØVDI deltok som hjelpekokeri og transportskip for Fl/k THORSHAVET da det ikke ble ferdig reparert til sesongen. Besetningen bestod av 161 mann. THORSHAVET opererte med 17 hvalbåter denne sesongen.
Sesongen 1953/54 forlater Sandefjord for en ny sesong med 11 egene hvalbåter.
1954 Igjen ankommer THORSHØVDI Sandefjord med et fangstresultat. Denne gang etter en sesong med 11 hvalbåter og 527 mann i tjeneste. Resultatet ble 110.790 fat hvalolje og 3.960 fat spermolje. Totalfangsten var 1.336 hval, derav var 201 blåhval 1.051 finnhval, 79 sperm og 5 knøl.
1955 Bardehvalsesongen startet 07/01. Sesongen 1954/55 blir resultatet 84.105 fat hvalolje og 23.380 fat spermolje med 12 hvalbåter og 568 mann i det værste fangstvær de hadde hatt. Totalfangsten var på 1.563 hval, derav var 96 blåhval, 1.012 finnhval, 11 seihval og 444 spermhval. Beste skytter ble Martin Marthinsen på Enern med 244 hval. Ragnar Bjørnevågen på Thorørn hadde 227 hval.
Deltok i fangst sesongen 1955/56. Ankom Sydishavet 19/11. Hvalbåter for sesongen var ENERN, TIERN, THORSLEP, THORDØNN, THORØRN, GVASS, SYVERN, CONDOR (bøyebåt), ODD XI og ODD XII.
1956 Sesongen 1955/56 ble resultatet 71.026 fat hvalolje og 25.134 fat spermolje med 13 hvalbåter og 602 mann.
Kokeriet får to tankturer til bra rate denne sommeren. Tur nr 2 oppnår +105%. Den tredje turen går til Libanon for å ta en oljelast til Nord-Europa etter utlossing i Liverpool. Etter siste last gikk hun til København for dokking og reparasjon får sesong start.
Sendt på tankfart for regning av Shell på rate scale + 55%. Gikk fra Sandefjord 28/04 med kurs for Gulfen.
Går til Sydishavet for en ny sesong.
1957 Sesongen 1956/57 ble resultatet 77.352 fat hvalolje og 10.371 fat spermolje. 10 hvalbåter deltok og 560 mann.
THORSHØVDI dokksettes i Avonmouth i England i begynnelsen på mai.
1958 Ankom Sandefjord 16/04 etter sesongen 1957/58 som innbragte 120.795 fat hvalolje og 16.114 fat spermolje. Et resultat av 133 blåhval, 1.482 finnhval, 19 knøl, 2 seihval og 341 sperm. 10 hvalbåter og 570 mann deltok.
Avgikk 31/08 Sandefjord på lossetur til Liverpool m/ankomst 05/09. Deretter på verksted for årlig dokking og vedlikehold ved Burmeister og Wain, København.
1959 Ankommer Sandefjord sesongen 1958/59 med et resultat på 135.432 fat hvalolje og 9.963 fat spermolje. 203 blåhval, 1.460 finnhval, 7 knølhval, 2 seihval og 210 sperm. 11 hvalbåter og 583 mann deltok. Fangsten avsluttes 07/03 og kursen blir satt hjemover til Sandefjord.
THORSHØVDI ble mestere i hvalcupen i fotball denne sommeren. De vant 2-1 over BALAENA.
1960 Sesongen 1959/60 et resultat på 100.397 fat hvalolje og 8.067 fat spermolje. Et utkok av 33 blåhval, 1.412 finnhval, 10 seihval, 23 knøl og 181 spermhval. 9 hvalbåter og 550 mann deltok.
For sesongen 1961/62 var følgende hvalbåter engasjert: ENERN (MS b. 1952), THORSLEP (MS ex korvett b.1941/1951), THORDØNN (ex DS/MS b. 1941/1954), THORØRN (ex korvett b. 1941/1952), THORGLIMT (), GVASS (DS b. 1950), ODD XII (DS bøyebåt b. 1949), TOERN (DS b. 1952) og THORBRIS (DS b. 1950),
1961 Man begynner for alvor å merke trykket på hvalbestanden. Det er vanskeligere å finne hval, eller som det het: ”Mye båt og lite hval”. Sesongen 1960/61 ga et resultat på 121.413 fat hvalolje og 8.587 fat spermolje av 38 blåhval, 1.433 finnhval, 65 knølhval 33 seihval og 190 sperm. 11 hvalbåter og 587 mann deltok.
Gikk til sydishavet med 11 hvalbåter for sesongen 1961/62.
1962 Ankommer Thorøya, Sandefjord etter sesongen 1961/62 med et resultat på 86.889 fat hvalolje og 13.443 fat spermolje fra 13 blåhval, 1.152 finnhval, 10 knølhval, 39 seihval og 321 spermhval. Leverte kjøtt til det japanske fryseriskipet SEIFU MARU, og produserte 2.950 hvalmel under sesongen 1961/62. Hvaloljeprisene har også falt dramatiskt, fra £73 til £45 pr tonn. 11 hvalbåter og 548 mann deltok.
I fangst sesongen 1962/63 med xx hvalbåter. Bestyrer var Thorvald Hansen og med seg hadde han 269 (449 på hele ekspedisjonen) mann i mannskapet. Kokeriet gikk via Suez-kanalen på vei til feltet.
1963 Sesongen 1962/63 ble resultatet 41.541 fat hvalolje, 10.740 fat spermolje, samt 1.285 tonn hvalmel. Også dette året leveres hvalkjøtt til det japanske fryseskipet SEIFU MARU. Sesongen ble det fanget 1 blåhval, 549 finnhval, 543 seihval og 293 spermhval. Losseturen gikk til Fredrikstad.
Diskusjonen gikk høyt denne sommeren. A/S Thor Dahl søker regjeringen om konsesjon til å selge THORSHØVDI til japanske kjøpere. Avgjørelsen må være klar til 15/08 da Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) til da må ha greie på hvor mange ekspedisjoner som skal delta kommende sesong.
1964 Sesongen 1963/64 ga 30.000 fat hvalolje, 10.800 fat spermolje, samt 1.100 tonn hvalmel og 6.971 tonn hvalkjøtt til japanske mottakere. Denne sesongen ble det fanget 228 finnhval, 787 seihval og 311 spermhval. Biproduktene er nå den viktigste delen av fangsten. 8 hvalbåter deltok.
Ankom verkstedet 28/07. Dokksettes 31/08 til 07/09. Akseltrekk på SB propellaksel og gjennomgår 16 års klassen.
Forlater verkstedet og Sandefjord 12/10.
1965 Sesongen 1964/65 ga også et magert utbytte. 46.399 fat hvalolje, 14.446 fat spermolje. 231 finnhval, 1.292 seihval ble fanget. Dette ble siste sesong som kokeri for THORSHØVDI. 8 hvalbåter deltok på ekspedisjonen.
Ankommer verkstedet på Framnæs 01/12 for dokking og bunnsmøring. Forhaler tilbake til Thorøya 04/12.
1966 Solgt til Drill Ship Limited, London 01/10-1966. Gikk ut fjorden for siste gang 25/11-1966 på vei til A/S Akers mek. Verksted, Oslo for ombygging til boreskip.
1967 Ferdigstilt som boreskip, omdøpt DRILLSHIP. Ny tonnasje på 11.122 brt.
1969 Solgt(utleid?) til Panama Offshore Inc., Panama. Omdøpt STAR I.
1970 Tilbake til Drillship Ltd., England, og får tilbake navnet DRILLSHIP.
1970 Solgt til Reading & Bates Offshore Drilling Co., Panama. Omdøpt SONDA I
1972 Omdøpt J. W. BATES.
1985 Overlevert til opphuggere i Sriracha, Thailand 09/09-1985, og påbegynt 23/09-1985.

Fremdrift: 2 x dieselmotor, B&W type 662-VTF-115, 2-takt/enkeltv., krysshode, 6 sylindret, syl.dim.: 620 x 1.150 mm, 6.000 BHK (7.400 IHK) v/125 o.min direkte koblet til hver sin propell. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- og Skipsbyggeri, København

1948 Built as whale processing factory THORSHØVDI by Burmeister & Wains Maskin- og Skipsbyggeri, København for A/S Odd (AS Thor Dahl), Sandefjord.
Launched on 15/04-1948. Handed over to her owners 19/10-1948.
Common management of the Norwegian whaling units was ended previous season, but expeditions under the management of A/S Thor Dahl continued their co-operation as before the war.
Departed for the Southern Seas with the whale catcher THORGAUT (1939), THORBRYN (1947), TREERN (1941), GAUPE (1941), FIRERN (1943/47), FALK (1937), SYVERN (1948), GRIBB (1934), NEBB (1934), THORFINN (1929) og HVAL XI.
1949
Arrived Sandefjord after the season of 1948/49 with a final result of 82.937 barrels of whale oil and 9.351 barrels of sperm oil. All together with her 11 catchers, almost 423 men had been engaged in the season.
For the season of 1949/50 she left Sandefjord 26/10-1949 heading for Curacao, Dutch Antilles to store up bunkers oil for the coming season
At departure Sandefjord THORSHØVDI had on board 62 polar dogs, three small snowomobile an engine for ice drilling, some lifght equipment and 5 members of a Norwegian – British – Swedish scientific expedition. The intention was to try to establish a winter station on the ice to Queen Mauds Land, and keep it manned for two years of time. The idea was to explore the moutain areas inside the coast. Later an exploartion vessel by the name of NORSEL should come and pick up the dogs, equipment and explorers from the factory.
THORSHØVDI arrived Curacao 12/11 and continued her voyage against the whale field the next day. She met her catchers 05/12.
The sperm whale season commenced on 09/12 and the Baleen Whales on 22/12. THORSHØVDI started catching with 13 catchers. Catcher THORBRYN (1947), THORGAUT (1939), THORFINN (1929), FALK (1937), GRIBB (1934), NEBB (1934), POLAR 5, ENERN (1929), FIRERN (1943/1947), SYVERN (1948), NIERN (1941/45), ODD XII (1949)and the corvette THORSLEP. Whaling Manager was Mr. Thorvald Hansen and a total crew of 496 men was involved.
1950 On 15/01 NORSEL met THORSHØVDI and all equipment and explorers had been transferred to NORSEL.
The season of 1949/50 closed the operation 15/03 and the result was 108.204 bbl. of whale oil and 8.730 bbl. of sperm oil. This season 14 catchers and a total crew of 496 had participated in the whaling.
At the autumn THORSHØVDI again heading for the whaling fields in the south for a new season. The sperm whale season commenced on 09/12 and the Baleen Whales on 22/12. THORSHØVDI started catching with 15 catchers. Her catchers were FALK, THORGAUT, NIERN, THORARINN, THORBRYN, FIRERN, SYVERN, POLAR 5, THORSLEP, ODD XII, PINGVIN, THORGARD, THORFIN, ØRNEN III og NEBB. The last three was buoy boats. THORGARD and PINGVIN was new buildings and new for the season.
Whaling Manager of the expedition was Mr. Thorvald Hansen and he had a crew og total 545 men.
1951 The result of the season 1950/51 was 122.341 bbl. of whale oil, 11.205 bbl. of sperm oil.
1952 The season of 1951/52 the result was 118.972 bbl. of whale oil, 7.469 bbl. of sperm oil. This season 14 catchers and a crew of 545 men had participated..
THORSHØVDI was hit by the Swedish immigrant ship ANNA SALÈN outside Pentland Firth. No injuris on personell. The history say that ANNA SALÈN understood THORSHØVDI as two different ships, and tried to pass between those two. She hit THORSHØVDI at the midship. THORSHØVDI went to Burmeister & Wain, Copenhagen for repair. The repair was expected to be finished on 21/11, too late for the season. She ended up as a support factory and transport ship for the THORSHAVET-expedition.
1953 Season of 1952/53 did not bring any catching result for the expedition as she worked as an auxiliary factory and transporter for the Fl/k THORSHAVET. The total amont of crew this year had been only 161 men. THORSHAVET had been operated with 17 catchers this season.
1954 Again it’s time for THORSHØVDI to arrive Sandefjord with a result after end of season. The result ended with 110.790 bbl. of whale oil and 3.960 bbl. of sperm oil. This season with 11 catchers and 527 men in action.
1955 The season of 1954/55 the result was 84.105 bbl. whale oil and 23.380 bbl. of sperm oil with 12 catchers and 568 men in operation.
1956 Season of 1955/56 the result was 71.026 bbl. of whale oil and 25.134 bbl. of sperm oil with 13 catchers and 602 men.
1957 Season of 1956/57 the result was 77.352 bbl. whale oil and 10.371 bbl. sperm oil. 10 catchers and 560 men participated.
1958 Arrived Sandefjord after the season of 1957/58 with 120.795 bbl. whale oil and 16.114 bbl. sperm oil. A result of  133 blue whale, 1.482 finn whale, 19 humpback, 2 sei whale and 341 sperm whale.
10 catchers and 570 men participated.
1959 Arrived Sandefjord after season of 1958/59 with a result of 135.432 bbl. whale oil and 9.963 bbl. sperm oil. The result came from 203 blue whale, 1.460 finn whale, 7 humpback, 2 sei whale and 210 sperm whale. 11 catchers and 583 men was involved.
THORSHØVDI crew became the champion of the footbal whale cup this summer. They bit the BALAENA crew 2-1 in the final.
1960 Season 1959/60 gave a result of 100.397 bbl. whale oil and 8.067 bbl. sperm oil. A production from 33 bue whale, 1.412 finn whale, 10 sei whale, 23 humpback and 181 sperm whale. 9 catchers and 550 men had been in operation.
For the season 1961/62 following catchers was enganged: ENERN (MV b. 1952), THORSLEP (MV ex Flower corvette b.1941/1951), THORDØNN (ex DS/MS b. 1941/1954), THORØRN (MV ex Flower corvette b. 1941/1952), THORGLIMT (DS b. 1942), GVASS (DS b. 1950), ODD XII (DS buoy boat b. 1949), TOERN (DS b. 1952) and THORBRIS (DS b. 1950),
1961 The season of 1960/61 the whalers began to feel the pressure of the whaling population. It’s more difficult to find whale, or as they said: “ too many boats, too little whale”. Season 1960/61 gave a result of 121.413 bbl. whale oil and 8.587 bbl. of sperm oil from 38 blue whale, 1.433 finn, 65 humpback, sei whale and 190 sperm whale. 11 catchers and  587 men had been in operation.
1962 Arrived Thorøya in the port of Sandefjord after season of 1961/62 with a result of 86.889 barrels whale oil and 13.443 barrels sperm oil from 13 blue whale, 1.152 finn whale, 10 humpback, 39 sei whale and 321 sperm whale. During the season it was delivered whale meat to the Japanese motor vessel SEIFU MARU for freeze ment for consume on the Japanese market. Also 2.950 tons of whale meal was produced during the season 1961/62. Whale oil prices had declined dramaticly from £73 to £45 pr tons.
11 catchers and 548 had been in operation.
1963 The season of 1962/63 the result was 41.541 bbl. whale oil, 10.740 bbl. sperm oil, additional a 1.285 tons whale meal. Also this year whale meat was produced and transported to the Japanese freezer SEIFU MARU. Catch of the season was only 1 blue whale, 549 finn whale, 543 sei whale and 293 sperm whale.
1964 Season of 1963/64 gave 30.000 barrels whale oil, 10.800 barrels sperm oil, in addition 1.100 tons whale meal and 6.971 tons whale meat to the Japanese market.
This season there was no blue whale, 228 finn whale, 787 sei whale and 311 sperm whale. Bi-products is now the most important part of the production. This year with only 8 catchers.
1965 Season of 1964/65 also gave a poor catch. It was produced 46.399 bbl. whale oil, 14.446 bbl. sperm oil from 231 finn whale, 1.292 sei whale.
This was the last season for the factory ship THORSHØVDI as whaling factory. 8 catchers had been involved for the season.
1966 Sold to Drill Ship Ltd., London on 01/10-1966. Departed from Sandefjord on 25/11-1966 for the last time, heading for A/S Akers Mek. Verksted, Oslo for conversion to a drillship.
1967 Completed as drillship, New tonnage 11.122 brt., renamed DRILLSHIP.
1969 Sold(chartered?) to Panama Offshore Inc., Panama. Renamed STAR I .
1970 Returned to Drillship Ltd., England, again named DRILLSHIP.
1970 Sold to Reading & Bates Offshore Drilling Co., Panama. Renamed SONDA I
1972 Sold to Reading & Bates Offshore Drilling Co., Panama and named J. W. BATES.
1985 Delivered to breaker in Sriracha, Thailand 9/9-1985. Breaking started 23/9-1985.

 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II) som DRILLSHIP

  THORSHØVDI (II) som DRILLSHIP
 • THORSHØVDI (II) som J. W. BATES

  THORSHØVDI (II) som J. W. BATES
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
 • THORSHØVDI (II)

  THORSHØVDI (II)
Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt, DnV reg-1953, Tormod Ringdal. Notater fra Arne Sognnes, Norsk Hvalfangst Tidende.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no