DS/HVB THORGAUT

Tilbake til søk
THORGAUT
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5041968
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LKHN
Byggeår 1929/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 439
Bruttotonn/BT 248
Nettotonn/NT 85
Skrog LOA 35,26 m
Bredde 7,28 m
Dypgående 4,02 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 15,O knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), sylindrisk, m/oljefyring og 3 fyrganger, dim.: 14,3 x 11,5'. Heteflate (HF): 2.383 kv/ft, 200 PSI
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Dampdrevet
El-kraft VdC
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass, kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygget som hvalbåt THORGAUT ved Akers mek. Verksted, Oslo for regning av Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord
Ankom verkstedet på Framnæs 14/08. Forlot verkstedet 16/08 etter en kort inspeksjon i dokken.
1931 I dette året oppdaget mannskapet på hvalbåtene THORGAUT og ROBINSON en øygruppe langs iskanten på Antarktis. Øygruppen fikk navnet Robinsonøyene etter den ene hvalbåten. Den største øya, som ligger nordøst i øygruppen får navnet Thorgautøya. Den ligger 7 nautiske mil (13 km) nordvest for Cape Daly.
Ankom verkstedet på Framnæs 14/09. I dokk mellom 16/09 og 23/10. Forhalte fra verkstedet 10/11 til opplagsplass.
Sesongen 1931/32 er kokeriet THORSHAMMER i opplag og ombygges i Holland.
1932 Forhaler til verksted for ettersyn og dokking 25/08. Forhaler fra verksted 26/08 og forlater Sandefjord 09/09 for en ny sesong i Sydishavet.
THORGAUT var aktivt med i landsetting av Riiser-Larsen ekspedisjonen i Barrierebukta på Sydpolen under Konsul Lars Christensens ekspedisjoner med THORSHAVN.
1933 Forhaler til verkstedet i Sandefjord 05/07. Dokker fra 06/07 til 14/07. Forhaler fra verkstedet 17/07.
I dokk igjen fra 11/08 til 12/08. Forlater Sandefjord 16/09.
Fanger for kokeriet Fl/k THORSHAMMER sesongen 1933/34.
1934 Resultatet for sesongen 1933/34 ble 98.656 fat hvalolje, 2.425 fat spermolje.
Fanger for kokeriet Fl/k THORSHAMMER.
1935 Fangsten avsluttes 01/04. Resultatet etter sesongen 1934/35 var ferdig ble 145.682 fat hvalolje og 2.020 fat spermolje. Dette var en fangstrekord.
Forhales til Framnæs mek. Værksted 30/09 og går i dokk samme dag. Forlater dokk og verksted 01/10.
Fanger for kokeriet Fl/k THORSHAMMER sesongen 1935/36. Ekspedisjonen opererer med 7 hvalbåter.
1936 Resultatet for sesongen 1935/36 ble 96.193 fat hvalolje, 2.618 fat spermolje.
Fanger for kokeriet Fl/k THORSHAMMER.
1937 Sesongen avsluttes 07/03. Resultatet for sesongen 1936/37 ble 91.228 fat hvalolje, 4.350 fat spermolje. THORGAUT ankommer Sandefjord 12/04.
Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1937/38. Går fra Sandefjord 19/10-1937 via Dakar 02/11-1937 med kurs for Cape Town. Fra Cape Town til isen med THORSHAMMER og 7 hvalbåter samlet 22/11-1937.
1938 Etter endt sesong 1937/38 var resultatet 105.000 fat hvalolje og 2.896 fat spermolje.
Satt i fangst for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1938/39. Kaptein og skytter var Arnt Liverød.
Kolliderte med THORSHAMMER under forflytning på feltet i et tåkebelte 01/12-1938. THORSHAMMER traff hvalbåten med ca 8 knops fart aktenfor midtskips, i maskinrommet. Hvalbåten sank med akterenden først og var borte i løpet av 4 minutter. Fire livbåter fra kokeriet ble satt ut og man reddet fyrbøter Hansen. Ni mann ble reddet av hvalbåten TORLYN som var tilkalt fra kokeriet. Tre mann omkom.

1929 Built as catcher THORGAUT by Akers mek. Verksted, Oslo for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1931 During this year, the crew of the catcher THORGAUT and ROBINSON observed a group of islands off the coast of the Antarctic. The group of islands was renamed the Robinson Islands. Renamed from one of the catchers. The largest island, Northeast of the islands, was renamed the Thorgaut Island. It is located 7 nautical miles (13 km) Northwest of Cape Daly.
1932 THORGAUT was active in the landing of Mr. Riiser-Larsen’s expedition in the Barrier Bay on the South Pole during Consul Lars Christensen’s expeditions with the motor tanker THORSHAVN.
1937 Catcher for Fl/F THORSHAMMER during the season of 1937/38. Departure from Sandefjord on 19/10-1937 via Dakar on 02/11-1937 to Cape Town. Leaving Cape Town with the factory ship and 7 catchers on 22/11-1937.
1938 After end of season 1937/38 the result was 105.000 bbls of whale oil and 2.896 bbls of sperm oil.
Started catching for Fl/F THORSHAMMER in the season of 1937/38. Captain and gunner was Arnt Liverød.
Was hit by the whaling factory in a fogbank during moving at the whaling ground 01/12-1938. The factory THORSHAMMER run into the catcher aft of midship in a speed of abt. 8 knots. A direct hit of the engine room. The catcher sank within four minutes with her stern first. Four lifeboats were launched from the factory. One fireman was rescued. Nine others were rescued by catcher TORLYN who was called for help by the factory. Three men lost their lives.

  • THORGAUT

    THORGAUT
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1935, wikipedia
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no