DS/HVB THOR JUNIOR (II)

Tilbake til søk
THOR JUNIOR (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1, Hvalfanger
Kallesignal LDAQ
Byggeår 1924/07
Byggenr 413
Bruttotonn/BT 203
Nettotonn/NT 66
Skrog LOA 33,98 m
Bredde 6,67 m
Dypgående 4,14 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ilderørskjel/fire tube boiler) dim.: 13,5' x 11', 3, oljefyrt m/ 3 fyrganger, heteflate (HF): 2.295 kv/ft, 200 PSI damptrykk. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ilderørskjel (fire tube boiler) dim.: 13,5' x 11', 3, oljefyrt m/ 3 fyrganger, heteflate (HF): 2.295 kv/ft, 200 PSI damptrykk
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1924 Bygget som hvalbåt THOR JUNIOR (2) ved Akers mek. Verksted for regning av Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl (Lars Christensen) som disponenter), Sandefjord 1926 Sesongen 1926/27 i fangst for kokeriet THOR I. Skytter var Hans Hansen, Ulleberg (Larvik). Ulleberg gjorde noen forandringer som skulle bli benyttet på alle fangstbåtene i ettertid. Han tok vekk noe man kalte for linebrettet og i stedet plasserte en mindre jernkasse mellom kanon og brillene og kveilet forløperen i denne. Systemet ble etter hvert adoptert av flere og innen få år ble linebrettet fjernet på alle båtene og båtene ble utstyrt med den da navngitte linekurv. 1934 Solgt til Norske Hvalprodukter A/S (Nordstrøm, Jespersen & Co. A/S,), Oslo i august og omdøpt til ISTRE. Fanger for kokeriet SYDIS sesongen 1934/35. Bjarne Gundersen, Tønsberg er disponent for flåten. 1935 Resultatet for flåten etter 1934/35 sesongen ble 63.140 fat hvalolje og 1.865 fat spermolje. Fanger for kokeriet SYDIS sesongen 1935/36. 1936 Resultatet for flåten etter 1935/36 sesongen ble 70.630 fat hvalolje og 790 fat spermolje. Fanger for kokeriet SYDIS sesongen 1936/37. 1937 Resultatet for flåten etter 1936/37 sesongen ble 51.600 fat hvalolje og 590 fat spermolje. Ankommer Tønsberg 16/04 for sommeropplag og vedlikehold etter endt sesong. Hele flåten blir solgt til Tyskland, til Oelmühlen-Walfang-Konsortium, Berlin. Som disponenter var Hamburger Walfang-Kontor GmbH, Hamburg. Norsk representant var Bjarne Gundersen, Oslo. ISTRE blir omdøpt SÜD III Fanger for kokeriet SÜDMEER (ex SYDIS) sesongen 1937/38. SÜD I – V, STEFA og SHERA går fra Hamburg 27/10 med kurs for Sydishavet og anløp Las Palmas, Kanariøyene og St. Vincent på Kapp Verde for bunkring på vei sydover. SHERA og STEFA var utleid fra The South Georgia Co. (Chr. Salvesen & Co.), Leith Scotland. Begge hvalbåtene hadde britisk flagg Fangstbestyrer var kaptein Bjercke. Fangsten startet 08/12. 1938 Fangsten ble avblåst 15/03. Resultatet av sesongen 1937/38 ble 59.970 fat hvalolje og 200 fat spermolje. Ny sesong og hvalbåter for sesongen 1938/39 var SÜD I, II, III, IV, V, STEFA og SHERA. SHERA og STEFA var fremdeles under engelsk flagg. 1939 Sesongen 1938/39 ble resultatet 34.700 fat hvalolje og 1.420 fat spermolje. SÛDMEER ekspedisjonen deltok ikke hvalfangsten sesongen 1939/40. 1940 Kokeriet ble senket i 1944 på norskekysten. Registrert som V 1708 i 17.Vorpostenflottille som ble opprettet i juni. Virksomhetsområdet var i Østersjøen. 1945 17.Vorpostenflottille ble oppløst i mai. Etter krigen ble båten overtatt av Nederland.
1924 Built as whaling catcher THOR JUNIOR (2) by Akers mek. Verksted on behalf of for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl (Lars Christensen) as managers), Sandefjord 1926 Season of 1926/27 catching for factory THOR I. Shooter was Mr Hans Hansen, Ulleberg (Larvik). Mr Ulleberg made some changes which were to be used on all catchers in the years to come. He took away something one called linebrett and instead placed a smaller iron bin between the cannon and what called “brille” and coiled the forerunner in this one. Within a few years “linebrettet” was removed on all of the boats and they were fitted with the then-named line basket. 1934 Sold to Norske Hvalprodukter A/S (Nordstrøm, Jespersen & Co. A/S), Oslo in August and renamed ISTRE. Catcher for the factory SYDIS season 1934/35. Bjarne Gundersen, Tønsberg is the manager of the company. 1935 The result for the fleet after the 1934/35 season was 63,140 barrels of whale oil and 1,865 barrels of sperm oil. Catcher for the factory SYDIS season 1935/36. 1936 The total result for 1935/36 season was 70,630 barrels of whale oil and 790 barrels of sperm oil. Catcher for the factory SYDIS season 1936/37. 1937 The result for the fleet after the 1936/37 season was 51,600 bbls of whale oil and 590 barrels of sperm oil. Arrives at Tønsberg 16/04 for summer storage and maintenance after the end of the season. The entire fleet is being sold to Germany, to the Oelmühlen-Walfang Consortium, Berlin. As a consortium, Hamburger Walfang-Kontor GmbH, Hamburg. Norwegian representative was Bjarne Gundersen, Oslo. ISTRE is renamed SÜD III. Catcher for the factory (ex SYDIS) season 1937/38. SÜD I to IV left Hamburg 27/10 with a course for the South Sea. Catchers for the season 1937/38 was SÜD I, II, III, IV, V, STEFA and SHERA. SHERA and STEFA had been rented from the The South Georgia Co. (Chr. Salvesen & Co.), Leith Scotland. Both catchers flying the British flag. Whaling manager was Mr Bjercke. The catch commenced 08/12. 1938 The catch ended 0n 15/03. Result of the season 1937/38 was 59.970 bbl. whale oil and 200 bbl. sperm oil. Catchers for the season 1938/39 was SÜD I, II, III, IV, V, STEFA and SHERA. SHERA and STEFA still flying the British flag. 1939 Season of 1938/39 the result was 34.700 bbl. whale oil and 1.420 bbl. of sperm oil. Did not participate in the whaling season of 1939/40. 1940 Further history unknown. The factory was bombed and sunk at the Norwegian Coast in 1944. After the war taken over by the Government of Holland. 1944.
  • THOR JUNIOR (II)

    THOR JUNIOR (II)
Kilde: DnV reg-1953 / Hvalfangsten
Utarbeidet av: Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no