M/T THORSHAVN (II)

Tilbake til søk
THORSHAVN (II)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 5421285
Klassifisering Lloyds Reg.
Kallesignal LHXI
Byggeår 1950/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 661
Bruttotonn/BT 10.083
Nettotonn/NT 5.913
Dødvekt/TDW 15.185
Skrog LOA 153,43 m
Skrog LBP 144,78 m
Bredde 20,52 m
Dypgående 8,84 m
Dybde (i riss) 11,42 m
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for råoljelast
Hastighet 13,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (ildrør/fire tube boilers), oljefyrt («Skotte-type», 1 x eksoskjel (exh.gas economiser), eksosfyrt.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem 1 x elektro-hydr. styremaskin, fabr. Hastie, Greenock
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Doxford, 2-takt, enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 670 x 2.320 mm, motgående stempler, 4.450 BHK, MDO
Maskin-/motorbygger William Doxford & Sons Ltd., Sunderland, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted North Sands
Reg havn Sandefjord

1949 Sjøsatt 21/11-1949
1950 Bygget som motortanker THORSHAVN (II) ved Joseph L. Thomson & Sons Ltd, North Sands, Sunderland for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord. Tekniskprøvetur 27/04 og fartsprøve 28/04. Tilstede fra rederiet var H. Winge Sørense, Konsul Lars Christensen jr og ingeniør M. Holden. Levert i mai.
Skipets kaptein var M. A. Vigtell, Oslo og maskinsjef Nils Nilsen Roberg, Presterød, Tønsberg.
Befraktet av Anglo Iranien Oil Co. Jomfruturen gikk til PG for en oljelast til Europa.
På høsten skulle den gå en tur til Antarktis for hvalflåte.
1952 Etter 43 år bytter selskapet navn til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1955 Ankom Thorøya 15/08 med en last bunkerolje til hvalflåten.
Innleid av fangstflåten til Thor Dahl som transportbåt for fangstsesongen 1955/56. Gikk fra Thorøya 11/11 med kurs for Aruba for lasting av brennolje og post  til THORSHØVDI ekspedisjonen i januar.
1961 Grunnet dårlig oljemarked, bortleid som transportbåt til rederiet Chr. Salvesen, Leith i sesongen 1961/62.
1962 Etter ankomst fra Antarktis, legges opp i Sandefjord. Tankmarked var fremdeles for dårlig.
Utleid som transportskip for kokeriene THORSHØVDI, THORSHAVET og SIR JAMES CLARK ROSS hvalfangstsesongen 1962/63. Kaptein på turen var Gilbert Knutsen. Ankom hvalfeltet tredje juledag og leverte først post til THORSHØVDI. Det ble satt ut motorbåt fra kokeriet, som kom og hentet posten.
1963 Mye dårlig vær under oppholdet på feltet. THORSHAVN hadde mange gamle hvalfangere ombord «så hvalsjuken smittet over på dem da fangsten gikk dårlig» uttalte kapteinen til Sandefjords Blad. Han hadde vært på hvalfangst siden opplagsåret i 1931/32.
Forlot feltet 07/02 og var innom Cape Town hvor hun tok imot hvalolje fra SIR JAMES CLARK ROSS. På hjemveien fikk THORSHAVN maskinskade og måtte søke havn i Dakar for reparasjon. Lastet i alt 13.000 tonn hvalolje fra Sydishavet.
8.500 tonn ble losset i Brake og Karlshamn. Resterende 4.500 ble losset til Jahres Fabrikker i Sandefjord.
A/S Thor Dahl søker fornyelse av sin gamle umoderne tank flåte. Forhales til verkstedet på Framnæs 15/04. Dokksettes fra 02/05 til 06/05. Forlater havnen og verkstedet 15/05.
Solgt til Whiteleaf Compania, Raviera SA (Southern Shipping & Finance Co., London, England), Monrovia, Liberia 24/7-1963, omdøpt til MAR DEL PLATA
1966 Solgt til S/A Avanti, A/S Glarona & A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. Omdøpt SIPLATA.
1968 Solgt til Dovar Shipping Corp., Panama. Omdøpt SOVERINO.
1969 Solgt til det indonesiske oljeselskap Pertamina, Indonesia. Omdøpt PERMINA 106.
Brøt ut brann 13/10-1969 mens skipet lastet i Sungei Gerong, Indonesia. 5 av besetningen omkom. Hun fikk så store skader at hun ble solgt for opphugging.
1970 Hugging påbegynt i Kaohsiung 20/10-1970.

1949 Launched on 21/11.
1950 Built as motor ship THORSHAVN (II) by Joseph L. Thomson & Sons Ltd, North Sands, Sunderland for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord. Delivered in May.
1952 After 43 years the company is renamed Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord
1961 Low oilmarket sent her to lay-up mode. Chartered as supply and tanker ship in the Antarctic for the whaling fleet of Chr. Salvesen, Leith in the season of 1961/62.
1962 After returning from Antarctic, joining the lay-up bouy in Sandefjord. The tanker market still too low.
Chartered as a transport ship for the factory THORSHØVDI, THORSHAVET and SIR JAMES CLARK ROSS whaling season 1962/63. Captain of the trip was Gilbert Knutsen. Arrived at the whaling field on the third Christmas day and first delivered mail to THORSHØVDI. A motorboat was set out from the cookery, which came and fetched the mail.
1963 Very bad weather during our stay in the field. THORSHAVN had many old whalers aboard "so the whale sickness spread to them when the catch went bad," the captain told Sandefjord Blad. He had been whaling since the circulation year in 1931/32.
Left the field 07/02 and was in Cape Town where she received whale oil from SIR JAMES CLARK ROSS. On his way home, THORSHAVN suffered machine damage and had to seek a port in Dakar for repair. Loaded a total of 13,000 tonnes of whale oil from the Southern Seas.
8,500 tonnes were unloaded in Brake and Karlshamn. The remaining 4,500 were unloaded to Jahres Fabrikker in Sandefjord.
A/S Thor Dahl seeks renewal of their old fashioned tanker fleet. Shifting to ship repair yard at Framnæs 15/04. In dry dock from 02/05 to 06/05. Left the yard and the port on 15/05.
Sold to Whiteleaf Compania, Raviera SA (Southern Shipping & Finance Co., London, England), Monrovia 24/07-1963. Renamed MAR DEL PLATA
1966 Sold to S/A Avanti, A/S Glarona & A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. Renamed SIPLATA.
1968 Sold to Dovar Shipping Corp., Panama. Renamed SOVERINO.
1969 Sold to the Indonesian oil company Pertamina, Indonesia. Renamed PERMINA 106.
Fire broke out on 13/10-1969, while loading at Sungei Gerong, Indonesia, and five crew member lost. She had major damage and considered as total loss. Sold to breaker.
1970 Breaking commenced in Kaohsiung, Taiwan on 20/10-1970.

 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
 • THORSHAVN (II)

  THORSHAVN (II)
Kilde: Arne Sognnes notater, DnV reg.1953, «Hvalfangernes Assuraneforening årbok», bladet Thor-Glimt», sunderlandships.com
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no