DS/HVB THORKILD

Tilbake til søk
THORKILD
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LEGI
Byggeår 1952/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 151
Bruttotonn/BT 563
Nettotonn/NT 183
Skrog LOA 46,69 m
Bredde 9,05 m
Dypgående 4,9 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 2 stk. Foster Wheeler Corp. vannrørskjeler m/overheter, oljefyrt med heteflate 4.9902ft, damptrykk 250 PSI/230 PSI etter overheter
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Vannrørskjeler (water tube boiler) m/overheter, oljefyrt m/kunstig trekk. Total heteflate 4.990 kv/ft, damptrykk før/etter overheter: 250 PSI/230 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1952 Bygget som hvalbåt THORKILD ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord på regning av Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Satt i fangst som fangstbåt for Flk THORSHAMMER. 1957 Fanger for Flk THORSHAVET sesongen 1957/58, med Theodor Olsen, Tjøme som skytter. 1958 Fanger for Flk THORSHAVET sesongen 1958/59, med Theodor Olsen, Tjøme som skytter. 1959 Fanger for Flk THORSHAVET sesongen 1959/60, med Hagbarth Hansen. Nøtterøy som skytter. 1960 Muligens lagt opp etter sesongen 1959/60(?)V. 1965 Solgt til Harald Østervold PR, Torangsvåg, Austevoll i september, for ombygging til fiskebåt for dypvannsfiske. 1966 Dampmaskineriet erstattet med en MaK-diesel, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl.dim.: 320 x 450mm. 1.400 BHK v/375 omdr. Bygget av Atlas-MaK Masch.bau G.m.b.H, Kiel. To dieselgeneratorer på 95 BHK (62kW) samt nød generator på 17 bhk. Samtidig ble den utstyrt med manøverpropeller forut og akter. Satt i drift som ringnotsnurper under navnet H. ØSTERVOLD. Klassifisert i DnV som +1A1 Deep Sea Fishing. 1973 Forlenget med 30 ft. Ny lengde (Loa) ble 192,2 (Lbp: 175,5’). Ny tonnasje: 780 brt, 399 nrt. 1983 Forlenget med ytterligere 10 ft. Ny lengde: 202,8’ (60,81 mtr), ny tonnasje: 912 brt, 493 nrt. 1984 Overtatt av PR H. Østervold (Olav H. Østervold), Torangsvåg.. Solgt i januar til AS Grindhaugs FiskeriselskapÅkerhamn. 1986 Omdøpt ELGO. 1990 Solgt til Harald Veibust , Ålesund. Omdøpt HAVSKJER. Registrert i merkeregisteret som M-448-A. Motoren var en Wichmann 2-takt/enkeltv., på 3.000 BHK, fra 1978 (satt inn etter 1986). Under tiden er også hjelpemaskineriet erstattet med 2 x dieselgenerator på 235 BHK (150 kW) hver. 1993 Overtatt av AS Havskjer (Henning Veibust), Ålesund. 2000 Omdøpt til HAVSTÅL i juli, fremdeles i merkeregisteret som M-448-A. 2001 Solgt til Sjøstjerna AS, Tromsdalen i februar, og tatt ut av merkeregisteret. Solgt til norsk/polsk samarbeid, registrert i Polen med hjemmehavn Szczecin. Omdøpt i mars til NORTH OCEAN I.
1952 Built as whaling catcher THORKILD by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on behalf of Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Catching for the whale oil factory THORSHAMMER the season of 1952/53. 1957 Catching for Fl/F THORSHAVET the season of 1957/58, with Theodor Olsen, Tjøme as gunner. 1958 Catching for Fl/F THORSHAVET the season of 1958/59, with Theodor Olsen, Tjøme as gunner. 1959 Catching for Fl/F THORSHAVET the season of 1959/60, with Hagbarth Hansen. Nøtterøy as gunner. 1960 Possibly laid up after season of 1959/60(?)V. 1965 Sold to Harald Østervold PR, Torangsvåg, Austevoll in September, for conversion to deep sea fishing boat. 1966 Steam machinery replaced by a MaK-diesel, 4-stroke/single acting, 6-cylinders. Cylinder dimension: 320 x 450 mm. Output of 1.400 BHP at 375 rpm. Produced by Atlas-MaK Masch.bau G.m.b.H, Kiel, West-Germany. Two diesel generators of 95 BHP (62kW), including a emergency diesel generator of 17 BHP fitted. At the same time, also fitted with side thuster both fore and aft. Put in service as seiner under the name of H. ØSTERVOLD. Classified in the DnV as +1A1 Deep Sea Fishing. 1973 Lengthened by 30 ft. New Loa: 192,2 (Lbp: 175,5’). New tonnage: 780 grt, 399 nrt. 1983 Lengthened by another 10 ft. New Length: 202,8’ (60,81 mtr), new tonnage: 912 grt, 493 nrt. 1984 Taken over by PR H. Østervold (Olav H. Østervold), Torangsvåg. Sold in January to AS Grindhaugs Fiskeriselskap, Åkerhamn. 1986 Renamed ELGO. 1990 Sold to Harald Veibust , Ålesund. Renamed HAVSKJER. Registered in the fishery register as M-448-A. Propulsion then was a Wichmann 2-stroke/single acting, with an output of 3.000 BHP, from 1978 (fitted later than 1986). Also equipped with two new diesel generators of 235 BHP (150 kW) each. 1993 Taken over by AS Havskjer (Henning Veibust), Ålesund. 2000 Renamed HAVSTÅL in July, kept her fishery number, M-448-A. 2001 Sold to Sjøstjerna AS, Tromsdalen in February, deleted from the fishery register. Sold to a Norwegian/Polish constellation and registered in Poland. Szczecin as her new homeport. Renamed NORTH OCEAN I in March.
  • THORKILD

    THORKILD
Kilde: Narve Sørensen, NV 1953/1973
Utarbeidet av: Myhre Jørn
   
https://www.sandefjordshistorie.no