Rederiselskap: Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S

Tilbake til søk
Eier A/S Thor Dahl
Etablert 1953
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Hvalfansgt og skipsfart. Skifter navn i 1950 fra Bryde & Dahls Hvalfangerselskap
Disponent
Tidligere navn

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
THORFJELL 1934/10 1934 1953 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORDØNN 1941/07 1947 1969 8 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORARINN (II) 1945/09 1945/09 1959 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORDR (II) 1945/10 1945/10 1959 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORBRYN 1947/09 1947 1962 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORBRANN 1947/09 1947 1965 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORGEIR 1941/07 1948 1969 2 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORBRIS 1950/10 1950 1964 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSGAARD 1952/03 1952 1972 12 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORVARD (II) 1952/11 1952 1965 3 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORFINN 1952/08 1952 1966 13 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORKILD 1952/10 1952 1965 1 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
SEKSERN 1953/06 1953 1965 5 DS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THOR I 1955/11 1955 1973 2 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSDRAKE 1956 1956 1967 2 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSTAR (I) (ex SHERATAN) 1953/08 1956 1965 10 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORGLIMT (II) 1941/08 1956 1969 hugget 2 MS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSVAAG 1958/05 1958 1965 3 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSRIVER 1959/05 1959 1977 6 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSAGA (I) 1960/03 1960 1969 6 MT Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSDRAKE 1967/07 1967 1975 1 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSCAPE 1977/10 1977 2 MS Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
THORSISLE (I) 1949 1949 1950 15 MS Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
   
https://www.sandefjordshistorie.no