DS/HVB THORFINN

Tilbake til søk
THORFINN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 533990
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LEJC
Byggeår 1952/08
Leveringsmåned August
Byggenr 19
Bruttotonn/BT 625
Nettotonn/NT 208
Skrog LOA 46,87 m
Bredde 9,05 m
Dybde (i riss) 13,95 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca 15,0 knop
Drivstoffkapasitet 11,0 tonn/24 timer
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoveddamp kjeler (vannrørskjeler m/overheter), oljefyrt med heteflate 4.740 kv/ft, damptrykk 250 PSI/220 PSI etter overheter
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri 2 x damp generatorer (steam reciprocating), 20 kW
El-kraft 40kW/110VDC
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3"-34,3"-14,6", slag 32,5", 292 NHK/2.300 IHK
Maskin-/motorbygger Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Verft A/S Stord
Sted Bergen
Reg havn Sandefjord

1952 Bygget som hvalbåt THORFINN ved A/S Stord, Stord, Bergen for Thor Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord til Thorshammer-eksp.
1957 Til Antarktis med Thorshammer-ekspedisjonen for sesongen 1957/58. Anker L. Andersen var skytter denne sesongen, og maskinsjef var Øivind Svanberg.
1958 Til Antarktis med Thorshammer-ekspedisjonen for sesongen 1958/59. Anker L. Andersen var skytter denne sesongen, og maskinsjef var Herman Dahl, Horten.
1959 Til Antarktis med Thorshammer-ekspedisjonen for sesongen 1959/60. Anker L. Andersen var skytter denne sesongen, og maskinsjef var Odd Arnesen, Teie.
1960 Til Antarktis med Thorshammer-ekspedisjonen for sesongen 1960/61. Anker L. Andersen var skytter denne sesongen, og maskinsjef var Odd Arnesen, Teie.
1961 Til Antarktis med Thorshammer-ekspedisjonen for sesongen 1961/62. Halvor Eid, Nøtterøy var skytter denne sesongen, og maskinsjef var Johnny Carlsen, Sem.
1962 Til Antarktis med Thorshammer-ekspedisjonen for sesongen 1962/63. Arne Finnstad var skytter denne sesongen og fører var Ivar Storm-Larsen. Maskinsjef var Einar Skallist, Vannøen.
1963 Til Antarktis med Thorshøvdi-ekspedisjonen for sesongen 1963/64. Leif Fon, Tønsberg var skytter denne sesongen, og maskinsjef var Einar Skallist, Tjølling.
1964 Til Antarktis med Thorshøvdi-ekspedisjonen for sesongen 1964/65. Leif Fon, Tønsberg var skytter denne sesongen, og maskinsjef var Einar Skallist, Tjølling.
1965 I opplag sesongen 1965/66.
1966 Solgt til Karlsen Shipping Co., Halifax 23/6-1966, og omdøpt til CHESTER.
Gikk fra Sandefjord til Ålesund hvor det ble tatt om bord forsyninger til Karlsens andre fangstfartøyer på andre siden av Atlanteren.
Begynte fangst ut fra landstasjonen New Harbour 15/7-1966 og frem til 1/12. Etter opplysninger ble det tatt 240 hval denne tiden. Vanlig sesong i området var fra 01/06 til 01/12.
1972 Canadiske myndigheter setter en stopper for hvalfangsten, og CHESTER legges i opplag. Etter en tid solgt til et firma på vestkysten for ombygging til slepebåt. Dette ble det ikke noe av.
1977 Ombygget til charter turisme i Vancouver, B.C.,
1995 En hel renovering og oppgradering i Cairns, Australia 1995/96 
2005 Oppgradert igjen og fremdeles i drift under sitt opprinnelige navn, THORFINN.
2007 Grunnstøtte 11/06-07 ved avgang Pohnpei, hull i maskinrom. Skipperen satte den på et korallrev for å unngå totalforlis. Der ble den stående i 37 døgn før den ble brakt flott 17/7-07, og tatt inn i havnen på Pohnpei. Der ble den midlertidig tettet og reparert slik den kunne taues til Keppel Batanges Ships Repair i nærheten av Manilla på Filipinene. Der blir THORFINN satt i stand igjen, og skal være ferdig på verftet i slutten av oktober eller først i nov. Dette i følge reder og skipper Lance Higgs.
I følge kaptein Higgs er der neppe noe annet fartøy som hadde klart påkjenningen ved å stå på revet for vær og vind i 37 døgn, han og flere med er mektig imponert over styrken i dette fartøyet fra 1952 (godt håndverk og godt stål). Som Ole Chr. Røren uttaler: Måtte han lykkes med å få den i drift igjen!.

1952 Built as whaling catcher THORFINN by A/S Stord, Stord, Bergen for Thor Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord for the Thorshammer-expedition.
1957 Left for the Southern Seas with THORSHAMMER-expedition for the season 1957/58. Anker L. Andersen was the gunner this season, and chief engineer was Øivind Svanberg.
1958 Left for the Southern Seas with THORSHAMMER-expedition for the season 1958/59. Anker L. Andersen was the gunner this season, and chief engineer was Herman Dahl, Horten.
1959 Left for the Southern Seas with THORSHAMMER-expedition for the season 1959/60. Anker L. Andersen was the gunner this season, and chief engineer was Odd Arnesen, Teie.
1960 Left for the Southern Seas with THORSHAMMER-expedition for the season 1960/61. Anker L. Andersen was the gunner this season, and chief engineer was Odd Arnesen, Teie.
1961 Left for the Southern Seas with THORSHAMMER-expedition for the season 1961/62. Halvor Eid, Nøtterøy was the gunner this season, and chief engineer was Johnny Carlsen, Sem.
1962 Left for the Southern Seas with THORSHAMMER-expedition for the season 1962/63. Arne Finnstad was the gunner this season, and chief engineer was Einar Skallist, Tjølling.
1963 Left for the Southern Seas with THORSHØVDI-expedition for the season 1963/64. Leif Fon, Tønsberg was the gunner this season, and chief engineer was Einar Skallist, Tjølling.
1964 Left for the Southern Seas with THORSHØVDI -expedition for the season 1964/65. Leif Fon, Tønsberg was the gunner this season, and chief engineer was Einar Skallist, Tjølling.
1965 Laid up during the season 1965/66.
1966 Sold to Karlsen Shipping Co., Halifax 23/6-1966, and renamed CHESTER.
Left Sandefjord, bound for Ålesund to store up to the other vessels of the Karlsen-fleet at the other side of the Atlantiv Ocean.
Started hunting whales from the shore station New Harbour 15/07-1966 until 01/12. According information 240 whales were taken during tis time. Regular season in the area was normally from 01/06 to 01/12.
1972 Canadian authorities band the whaling and CHESTER is laid up. After some time sold to a firm at the US west coast for reconstruction to tug. This did not happen.
1977 Converted to a boat for charter tourism in Vancouver, B.C.,
1995 Total renovation and upgrading in Cairns, Australia 1995/6
2005 New Upgrading and still sailing as THORFINN (see: www.thorfinn.net). All of machinery reminds the same.
2007 Touching ground 11/6-07 at departure Pohnpei, open leakage to engine room. The captain landed the ship on a coral reef nearby to avoid total loss. She remain on the reef in 37 days before re-floated 17/07-07, and taken to port of Pohnpei. She was temporary repaired and taken in to tow for Keppel Batanges Ships Repair in the Manilla, Phillippines. There they are repairing THORFINN and bring her back in good condition. Completion hopefully in late October or beginning of November. This according the captain and owner Lance Higgs.
According captain Higgs no other type of vessel can resist the strain after being exposed to stress from wind and waves on a reef for 37 days! He and many others are very impressed over the strength in this vessel from 1952 (good workmanship and steel). As Ole Chr. Røren expressed: I hope he will succeed and get her back in business again! We fully agree!.

 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN
 • THORFINN

  THORFINN

Kim Andre Gaarder skriver følgende den 25. januar 2024.


Kommentar: Hei.

Veldig morro å kunne søke i disse sidene. Min bestefar var på hvalfangst i mange år og da denne båten ble solgt til Karlsen Shipping så var det min bestefar Thor Davidsen som var med båten over fra Sandefjord til Hallifax. Han hadde jobbet å denne båten en stund og kjente motorene godt, så han fikk beskjed fra rederiet om at han måtte bli med over slik at alt gikk i orden. Han tok med seg kone og 3 døttre ( en av dem min mor) på vei over. En meget spennende reise for de som ikke var så sjødyktige som resten av mannskapet. De hadde en fantastisk tid i Canada og Karslen familien var ut ifra det jeg har blitt fortalt meget fornøyd med jobben som min bestefar gjorde med båten. 

Kilde: Narve Sørensen, Ole.Chr.Røren, bladet «Thor-Glimt
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no