DS/HVB THORBRANN

Tilbake til søk
THORBRANN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5359860
Kallesignal LMPX
Byggeår 1947/09
Leveringsmåned September
Byggenr 1164
Bruttotonn/BT 440
Nettotonn/NT 153
Skrog LBP 45,23 M
Bredde 8,41 M
Dypgående 4,78 M
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boilers), oljefyrt, heteflate (HF): 6.320 kv/ft
Kjelebygger Babcock & Wilcox, Glasgow, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 17,8"-30.5"-52", slag 30"
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1947 Bygget som hvalbåt THORBRANN ved Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (Thor Dahl), Sandefjord. Den første i en serie på tre for dette selskapet fra Smith's Dock det året. Gikk under navnet Thor-klassen. Sjøsatt 08/08-1947, samme dag som søsterskipet THORBRYN. Overlevert i september sammen med THORBRYN.
Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1947/48. Skytter var Martin Marthinsen, Sandar
1948 Fangsten avsluttet 31/03. Ankom Cape Town 14/04 for sommeropplag.
Gikk til Sydishavet som fangstbåt for Fl/k THORSHAMMER for sesongen 1948/49. Spermhvalfangsten startet 19/11. Langhvalfangsten startet 15/12. Skytter var Alf E. Andreassen, Husøy.
1949 Fangsten ble avsluttet 26/03-1949. Total resultatet ble 93.831 fat hvalolje og 14.168 fat spermolje.
For sesongen 1949/50 i fangst for Fl/k THORSHAVET. Avgikk Sandefjord 22/10 med kurs for Dakar for bunkring 05/11 og videre til Cape Town 21/11. Gikk fra Cape Town først 11/12 og var fremme på feltet 30/12.
Skytter var Sverre Hansen, Hvasser
1950 Eierselskapet skifter navn til Thor Dahls Hvalfangerselskap.
For sesongen 1950/51 i fangst for Fl/k THORSHAVET. Skytter var Sverre Hansen, Hvasser.
1951 I fangst som fangstbåt sesongen 1951/52. Skytter var Olav B. Olsen, Sandar
1952 Ankommer verkstedet for dokking 09/10 til 14/10.
I fangst som fangstbåt sesongen 1952/53. Skytter var Leif M Andersen, Sandar
1953 I fangst som fangstbåt sesongen 1953/54. Skytter/prøveskytter var Bjarne Marthinsen og Knut Paulsen.
1954 I fangst som fangstbåt sesongen 1954/55. Prøveskyttere var Knut Paulsen og Kristian Storm-Larsen
1955 Sesongen 1955/56 fanger for Fl/k THORSHAMMER som bøyebåt. Skytter var Reidar W Olsen, Sandefjord og Ole Sporsem, Aukra
1956 Ankom Sandefjord 06/04 etter endt sesong.
1957 I fangst som bøyebåt sesongen 1957/58. Skytter var Bærulf Andersen, Helgeroa
1958 Deltok i fangsten sesongen 1958/59 som bøyebåt for Fl/k THORSHAVET. Skytter og fører var Bærulf Andersen, Helgeroa.
1959 Total resultatet for sesongen ble 105.000 fat hvalolje og 12.025 fat spermolje.
Dette var siste sesong i isen for THORBRANN. Mindre behov for materiell og større hvalbåter presser seg frem.
1964 Solgt til A/S Ramoen (Johannes K. Vartdal), Ålesund.
1965 Ombygget til motor fiskefartøy. Ny tonnasje 537 brt. Kjeler og dampmaskineri fjernet. Wichmann dieselmotor installert, 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 800 BHK ved 350 o. min. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Ny hjelpekjel installert med arbeidstrykk 100 psi. Installert: 2 x dieselgen., hver 72 kW og 1 x dieselgen. nød 16 kW. Omdøpt RAMOEN.
1977 Solgt til K/S A/S Seafood Shipping Co., Tromsø. Samme managers. Omdøpt til SEAFOOD QUEEN.
1980 Erling P. Nilsen, Tromsø ble disponenter.
Solgt til Ingulf Frantzen, Tromsø. Omdøpt HOLMHAV.
1982 Solgt til Svein Pedersen, Sortland. Omdøpt ISHAV.
1989 Kom i brann 06/12 vest for Ørland mens hun var på reise fra Svalbard til Ålesund. Slept inn og solgt for hugging.
1990 Hugget i mars i Nyborg, Danmark.

1947 Built as whalecatcher THORBRANN at Smith's Dock Co. Ltd., Middlesbrough for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (Thor Dahl), Sandefjord. The first of a series of three for this company from Smith's Dock that year. Went under the name Thor class. Launched 08/08-1947, same day as sister ship THORBRYN. Delivered in September together with THORBRYN.
Catchers for the THORSHAMMER cookery season 1947/48. Shooter was Martin Marthinsen, Sandar
1948 The catch ended on 31/03. Arrived Cape Town 14/04 for summer edition.
Went to the Arctic Ocean as a catcher boat for Fl/k THORSHAMMER for the season 1948/49. The sperm whale hunt started on 19/11. The long whale hunt started on 15/12. Shooter was Alf E. Andreassen, Husøy.
1949 The catch ended on 26/03-1949. The total result was 93,831 barrels of whale oil and 14,168 barrels of sperm oil.
For the season 1949/50 in catch for Fl/k THORSHAVET. Departed Sandefjord 22/10 with course for Dakar for bunkering 05/11 and on to Cape Town 21/11. Left Cape Town first on 11/12 and arrived in the field on 30/12.
Shooter was Sverre Hansen, Hvasser
1950 The owner company changes its name to Thor Dahls Hvalfangerselskap.
For the season 1950/51 in catch for Fl/k THORSHAVET. Shooter was Sverre Hansen, Hvasser.
1951 As catcher in the 1951/52 season. Shooter was Olav B. Olsen, Sandar
1952 Arrives at the workshop for docking 09/10 to 14/10.
As catcher in the 1952/53 season. Shooter was Leif M Andersen, Sandar
1953 As catcher in the 1953/54 season. Shooters/tranee shooters were Bjarne Marthinsen and Knut Paulsen.
1954 As catcher in the 1954/55 season. Trainee shooters were Knut Paulsen and Kristian Storm-Larsen
1955 The 1955/56 season catcher for Fl/k THORSHAMMER as a buoy boat. Shooters were Reidar W Olsen, Sandefjord and Ole Sporsem, Aukra
1956 Arrived in Sandefjord 06/04 after the end of the season.
1957 Catching as a buoy boat in the 1957/58 season. Shooter was Bærulf Andersen, Helgeroa
1958 Participated in the catch in the 1958/59 season as a buoy boat for Fl/k THORSHAVET. Shooter and master was Bærulf Andersen, Helgeroa.
1959 The total result for the season was 105,000 barrels of whale oil and 12,025 barrels of sperm oil.
This was the last season at the Southern Seas for THORBRANN. Less need for material and larger whaleboats are at demand.
1964 Sold to A/S Ramoen (Johannes K. Vartdal), Ålesund.
1965 Converted to motor fishing vessel. New tonnage 537 grt. Boilers and steam machinery removed. Wichmann diesel engine installed, 2-stroke/single, 8-cylinder, cyl. dim.: 280 x 420 mm. 800 BHK at 350 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. New auxiliary boiler installed with working pressure 100 psi. Installed: 2 x diesel gen., each 72 kW and 1 x diesel gen. emergency 16 kW. Renamed RAMOEN.
1977 Sold to K/S A/S Seafood Shipping Co., Tromsø. Same managers. Renamed SEAFOOD QUEEN.
1980 Erling P. Nilsen, Tromsø became managing director.
Sold to Ingulf Frantzen, Tromsø. Renamed HOLMHAV.
1982 Sold to Svein Pedersen, Sortland. Renamed ISHAV.
1989 Caught fire 06/12 west of Ørland while she was traveling from Svalbard to Ålesund. Towed in and sold for breaking.
1990 Breaking in March in Nyborg, Denmark.

  • THORBRANN

    THORBRANN
  • THORBRANN

    THORBRANN
Kilde: DnV reg-1953, Narve Sørensen, Lloyd’s, Starke
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no