DS/HVB THORVARD (II)

Tilbake til søk
THORVARD (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5360479
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LANG
Byggeår 1952/11
Leveringsmåned November
Byggenr 152
Bruttotonn/BT 563
Nettotonn/NT 182
Skrog LOA 49,37 m
Bredde 8,83 m
Dypgående 5,18 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 10,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjel (vannrørskjeler/water tube boilers) m/overheter, oljefyring, heteflate (HF): 4.990 ft/kv. Damptrykk før/etter overheter: 250 PSI/230 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3"-34,3"-14,6", slag 32,5", 292 NHK/2.300 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1952 Bygget som hvalbåt THORVARD ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord på regning av Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Knyttet til THORSHAMMER-ekspedisjonen. Skytter var Ivar Storm-Larsen, Sandar
1953 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1953/54. Skytter var Ivar Storm-Larsen, Sandar og Bjarne L Olsen, Onsøy
1954 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1954/55. Skytter var
1955 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1955/56. Skytter var
1956 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1956/57. Skytter var
1957 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1957/58. Skytter var Ole Amundsen, Teie.
1958 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1958/59. Skytter var Alf S. Karlsen, Tjøme.
1959 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1959/60. Skytter var Alf S. Karlsen, Tjøme
1960 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1960/61. Skytter var Alf S. Karlsen, Tjøme
1961 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1961/62. Skytter var Alf S. Karlsen, Tjøme
1962 Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1962/63. Skytter var Leif Fon, Sem.
1963 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1963/64. Skytter var Einar Abrahamsen, Sandar.
1964 Anløp Cape Town 13/04 sammen med søsterskipet THORKILD på hjemtur etter endt sesong.
1965 Solgt for ombygning til fiskebåt, Ole Torrissen & Sønner, Halsa i Helgeland 16/09-1965.
1967 Ferdigstilt som havfiskefartøy og omdøpt MELØYVÆR med Ole Torrissen & Sønner, Halsa i Helgeland som eier. Dampmaskineriet er fjernet og erstattet med dieseldrift. Ny fremdriftsmaskin installert, en Deutz diesl, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 450 mm, 1.500 bhk v/380 o. min. Også installert side thruster forut. Elektrisk anlegg oppdatert til 220VAC/60Hz, og utstyrt med 2 x dieselgenerator, 190 bhk (106 kW) og 1 x dieselgenerator 109 bhk (56kW). Fart: 10,5 knop. Nye dimensjoner: Loa: 184,1’, tonnasje: 708 BT. Registrert i Bodø med kjennetegn N-540-ME.
1969 Dette året kan Torrisen-familien ta i bruk Norges største snurper, MELØYVÆR. - som etter forlengelse får en kapasitet på 9.000 hektoliter sild eller lodde.
1976 Solgt til A/S Jakobsen & Sønner, Tromsdalen. Omdøpt TORSON og registrert i Tromsø.
1982 Solgt til Polarson A/S K/S (Polar Offshore), Tromsø. Omdøpt POLARSON og ombygd til standby-fartøy og utstyrt for mottak av 100 personer i redningssituasjon. .
1989 Solgt til Simon Møkster og omdøpt STRILVARD
(Jeg var kokk ombord i 1993 (Jan Tore Knudsen))
2005 Solgt til Hellas og gikk fra Stavanger for egen maskin mot Middelhavet og en uviss skjebne

1952 Built as whaling catcher THORVARD by Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for the Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Connected to the THORSHAMMER-expedition. Shooter was Ivar Storm-Larsen, Sandar
1953 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1953/54. Shooter was Ivar Storm-Larsen, Sandar og Bjarne L Olsen, Onsøy
1954 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1954/55. Shooter was
1955 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1955/56. Shooter was
1956 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1956/57. Shooter was
1957 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1957/58. Shooter was Ole Amundsen, Teie.
1958 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1958/59. Shooter was Alf S. Karlsen, Tjøme.
1959 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1959/60. Shooter was Alf S. Karlsen, Tjøme
1960 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1960/61. Shooter was Alf S. Karlsen, Tjøme
1961 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1961/62. Shooter was Alf S. Karlsen, Tjøme
1962 As catcher for floating factory THORSHAMMER sesongen 1962/63. Shooter was Leif Fon, Sem.
1963 Catching for the THORSHAVET-expedition the season of 1963/64. Shooter was Einar Abrahamsen, Sandar.
1964 Called port of Cape Town on her way back home on 13/04 in company with her sistership THORKILD.
1965 Sold for conversion to fishing vessel. Owner Ole Torrissen & Sønner, Halsa 16/09-1965.
1967 Completed as fishing vessel and renamed MELØYVÆR. Ole Torrissen & Sønner, Halsa i Helgeland registered as owners.
Steam machinery replaced by diesel propulsion. A new diesel engine of Deutz type installed. 4-stroke/single acting 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 450 mm, 1.500 bhp at 380 rpm. Also a bow thruster installed. Electric supply upgraded to 220VAC/60Hz, and equipped with 2 x diesel generator, 190 bhp (106 kW) and a diesel generator 109 bhk (56kW). Service speed: 10,5 knots. New dim.: Loa: 184,1’, tonnage: 708 BT.
Registered in Bodø and registered as N-540-ME.
1969 This year, the Torrisen-family can take in to use the biggest seiner in Norway, MELØYVÆR. – as after the lengthening have a capacity of 9.000 hectolitre herring or capelin.
1976 Sold to A/S Jakobsen & Sønner, Tromsdalen and registered with Tromsø as home port. Renamed TORSON
1982 Sold to Polarson A/S K/S (Polar Offshore), Tromsø. Renamed POLARSON and converted to standby-vessel with capacity of 100 persons in a rescue situation.
1989 Sold to Simon Møkster and renamed STRILVARD
(I was employed as Chief Cook on board in 1993 (Jan Tore Knudsen))
2005 Sold to Greece and left Stavanger by own power heading for the Mediterranean Sea and a unknown destiny.

  • THORVARD (II)

    THORVARD (II)
  • THORVARD (II)

    THORVARD (II)
  • THORVARD (II)

    THORVARD (II)
Kilde: Narve Sørensen, Jan Tore Knudsen, DnV reg. 1973/1986, www.skipshistorie.net
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no