DS/HVB THORDR (II)

Tilbake til søk
THORDR (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5160726
Kallesignal LLIX
Byggeår 1945/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 1138
Bruttotonn/BT 361
Nettotonn/NT 129
Skrog LOA 42,18 m
Bredde 8,04 m
Dypgående 4,57 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate: 3.250 kv/ft.
Kjelebygger Central marine Engineering Works, W Hartlepool, England
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44,5", slag 27", 204 NHK/1.382 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1945 Som bygg nummer 1137 (THORARINN) skulle også b.nr 1138 bestilt ved Smith’s Dock Co. Ltd. egentlig vært en korvett i den britiske marine. Navnet skulle vært HMS LOCH LINFERN. Men i og med at krigen var over ble denne avbestilt, og THORDR ble tildelt dette bygg nummeret. THORARINN og THORDR var blant de første hvalbåter levert fra Smith’s Dock i 1945. Seks andre ble levert til Chr. Salvesen, Leith.
Bygget som hvalbåt THORDR ved Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 23/08, levert i november. Satt i fangst for THORSHAMMER sesongen 1945/46.
1946 Reparer og vedlikeholdes i Cape Town denne sommeren.
Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1946/47. Gikk mot feltet i følge med kokeri og de andre hvalbåtene 09/11.
1947 I fangst som fangstbåt i sesongen 1947/48. Skytter var Bjarne Krogh Andersen, Sandar (Sandefjord)
1948 I fangst som fangstbåt i sesongen 1948/49. Skytter var Theodor Olsen, Tjøme
1950 Etter endt fangst 1949/50 overhales i Durban.
Fanger for THORSHAMMER sesongen 1950/51. Hjalmar Paulsen, Engelsviken var skytter/fører
1951 I fangst som fangstbåt i sesongen 1951/52. Skytter var Rolf Jonassen, Sandar (Sandefjord)
1952 Moderselskapet bytter navn fra Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S. I fangst som bøyebåt i sesongen 1952/53. Skytter var Asbjørn Klaveness, Sandefjord.
1953 I fangst som bøyebåt i sesongen 1953/54. Skytter var Thorbjørn Sørlie.
1954 I fangst som bøyebåt i sesongen 1954/55. Skytter var Reidar W. Olsen, Sandefjord
1955 I fangst som bøyebåt i sesongen 1955/56. Skytter var Arne Andreassen, Onsøy.
1956 I fangst som bøyebåt i sesongen 1955/56. Skytter var Arne Andreassen, Onsøy
1957 I opplag som reservebåt sesongen 1957/58
1958 I opplag som reservebåt sesongen 1958/59
1959 Solgt til Compania Industrial, Chile 02/04-1959.
1968 Overført til den chilenske marinen i april.
1990 Slettet fra registrene.

1945 As building number 1137 (THORARINN), ship nr 1138 was also to be ordered from Smith’s Dock Co. Ltd. actually as a corvette in the British Navy. The name should have been HMS LOCH LINFERN. But as the war was over, it was cancelled, and THORDR was assigned this building number. THORARINN and THORDR were among the first whale catchers delivered from Smith's Dock in 1945. Six others were delivered to Chr. Salvesen, Leith.
Built as a whale catcher THORDR at Smith's Dock Co. Ltd., Middlesbrough for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 23/08, delivered in November. Catching for factory THORSHAMMER season 1945/46.
1946 Repaired and maintained in Cape Town this summer.
Catching for factory THORSHAMMER season 1946/47. Went to the field accompanied by the factory and the other whale catchers 09/11.
1947 Catching as catcher in the 1947/48 season. The shooter was Bjarne Krogh Andersen, Sandar (Sandefjord)
1948 Catching as a fishing boat in the 1948/49 season. The shooter was Theodor Olsen, Tjøme
1950 After the season of 1949/50 is overhauled in Durban.
Catcher for THORSHAMMER 1950/51 season. Hjalmar Paulsen, Engelsviken was the shooter and master.
1951 Catching as catcher in the 1951/52 season. The shooter was Rolf Jonassen, Sandar (Sandefjord)
1952 The company Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S changes its name to Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S. Catching as a buoy boat in the 1952/53 season. The shooter was Asbjørn Klaveness, Sandefjord.
1953 Catching as a buoy boat in the 1953/54 season. The shooter was Thorbjørn Sørlie.
1954 Catching as a buoy boat in the 1954/55 season. The shooter was Reidar W. Olsen, Sandefjord
1955 Catching as a buoy boat in the 1955/56 season. The shooter was Arne Andreassen, Onsøy.
1956 Catching as a buoy boat in the 1955/56 season. The shooter was Arne Andreassen, Onsøy
1957 Laid up as spare boat season of 1957/58
1958 Laid up as spare boat season of 1958/59
1959 Sold to Compania Industrial, Chile 02/04-1959.
1968 Transferred to the Chilean Navy in April.
1990 Deleted from the registers.

  • THORDR (II)

    THORDR (II)
  • THORDR (II)

    THORDR (II)
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, Norsk Hvalfangst-Tidende 1946, Smith’s Dock byggelister
boken "Hvalfangsten-eveentyret tar slutt" v/Dag bakka jr
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no