MS/HVB THORGLIMT (II)

Tilbake til søk
THORGLIMT (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger (1957)
Kallesignal JWQP
Byggeår 1941/08
Leveringsmåned Juli
Byggenr 1106
Bruttotonn/BT 838
Nettotonn/NT 252
Skrog LOA 63,21 m
Bredde 10,08 m
Dypgående 5,03 m
Skipsbeskrivelse Motorskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 16,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x damp hjelpekjel (donkey boiler), 220 PSI arbeidstrykk.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x dieseldrevet generatorer, hver på 175 BHK (120 kW)1 x dieseldrevet nød generator, 41 BHK (25 kW)
El-kraft 240kW/220VDC
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger Sulzer Bros., Winterthur, Sveits
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1956 - 1969 hugget
Norge
Sted Belfast
Reg havn Sandefjord

1941 Bygget som Flower-class korvett EGLANTINE ved Harland & Wolff for den britiske marine (Admirality). Kjøl strukket 16/01-1941, sjøsatt 11/06-1941.
Utstyrt originalt med en standard dampmaskin med 3-trinns ekspansjon fordelt på 4 sylindere som ble benyttet i Flower-class korvettene på 2.750 IHK.
Utleid til den Kongelige Norske Marine (KNM). Norsk flagg og kommando heist i Belfast 14/08. Gikk til Tobermory på nordvestkysten av Skottland. Inngikk i Liverpool Escort Force fra 14/09-1941. Mannskapet ble drillet og var klar for krigen fra 01/10-1941. Deltok, i desember samme år, i en ekspedisjon til Lofoten.
1944 Går ut av Liverpool Escort Force 29/11-1944 og overføres til Kirkenes avdelingen 07/12-1944 under kommando av sjefen for den sovjetrussiske "Nordflåten" admiral Golovko.
1945 I mai seilt over til Norge.
1946 Innkjøpt til Norge. 10/08 omdøpt SØRØY. Tildeles identitetsmerke K.02 fra 19/09. Omdøpt KNM SØRØY 30/10.
1947 Får nytt registreringsnummer K.32.
1950 Fra desember får betegnelsen fregatt og får tildelt nummer F-308, og blir satt inn i fiskerioppsynet.
1956 Innkjøpt i august av Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd og Aktieselskab Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord, sammen med KNM NORKYN for NOK 875.000. Ombygges til hvalbåter. Dampmaskineriet erstattes med dieseldrift.
1957 Ferdigstilt som hvalbåt og omdøpt THORGLIMT. Gjort klar og forlater Sandefjord for sesongen 1957/58 med THORSHØVDI-ekspedisjonen. Kjell Steen Hansen, Helgeroa var skytter.
1958 Til isen som fangstbåt for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1958/59. Kjell Steen Hansen, Helgeroa var skytter.
1959 Sesongen 1959/60, fangstbåt for THORSHØVDI. Kjell Steen Hansen, Helgeroa var skytter.
1960 Sesongen 1960/61, fangstbåt for THORSHØVDI. Kjell Steen Hansen, Helgeroa var skytter.
1961 Sesongen 1961/62, fangstbåt for THORSHØVDI. Kjell Steen Hansen, Helgeroa var skytter.
1962 Sesongen 1962/63, fangstbåt for THORSHAVET. Kjell Steen Hansen, Helgeroa var skytter.
1963 Sesongen 1963/64, fangstbåt for THORSHAVET. Kjell Steen Hansen, Helgeroa var skytter.
1964 Sesongen 1964/65, fangstbåt for THORSHAVET. Skytter Alf A. Andreassen.
1965 Sesongen 1965/66, fangstbåt for THORSHAVET. Skytter og telefonist Einar Abrahamsen, Sandar.
1966 Sesongen 1966/67, fangstbåt for THORSHAVET med Leif Fon som skytter.
1967 Siste hval fanget for A/S Thor Dahl med denne båten ble gjort 06/04.
Går til isen for sesongen 1967/68 som fangstbåt. Utleid til Anders Jahres rederi som fangstbåt med KOSMOS IV. Skytter var Asbjørn Martinssen.
1968 Lagt i opplag i Sandefjord fra mai.
1969 Solgt til Christiania Spigerverk 25/06-1969 og slept til Grimstad for opphugging

 

1941 Built as a Flower-class corvette EGLANTINE by Harland & Wolff for the Royal Navy (Admirality). Keel laid on 16/01-1941, launched 11/06-1941.
Originally equipped with a standard steam engine with 3-stage expansion distributed on 4 cylinders that were used in the Flower-class corvettes of 2,750 IHK.
Hired out, and under Norwegian flag and command in Belfast 14/08. Went to Tobermory at the north-west coast of Scotland. Joined the Liverpool Escort Force from date 14/09-1941. The crew drilled in warfare and ready for the task on 01/10-1941.
Equipped with 1 x 20,1 cm, and 1 x 37 mm gun. Participated in an expedition to Lofoten of Norway in December.
1944 Left the Liverpool Escort Force on 29/11-1944. Transferred to the Kirkenes division 07/12-1944 under command of the Soviet Russian “North-fleet”, admiral Golovko.
1945 In May, sailed over to a Norwegian port.
1946 Purchased by the Norwegian Government, and 10/08 named SØRØY. Pennant K.02 from 19/09. Renamed KNM SØRØY on 30/10.
1947 New pennant, K.32.
1950 From December, assigned as frigate and new pennant, F-308. Put to service as a fishery protection vessel.
1956 In August, purchased by whaling company Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd and Aktieselskab Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord, together with the KNM NORKYN en bloc for NOK 875.000. Re-constructed to diesel propelled whale catchers.
1957 Completed as diesel driven catcher with new main engine, a SULZER type 6TD56/1957, 2.400 BHP. Renamed THORGLIMT. Made ready for whaling season. Left Sandefjord for the season of 1957/58 for the THORSHØVDI-expedition, with Kjell Steen Hansen, Helgeroa as shooter.
1958 Season 1958/59, catcher for the factory THORSHØVDI. Kjell Steen Hansen, Helgeroa was the shooter.
1959 The season of 1959/60, catcher for factory THORSHØVDI. Kjell Steen Hansen, Helgeroa as shooter.
1960 The season of 1960/61, catcher for factory THORSHØVDI. Kjell Steen Hansen, Helgeroa as shooter.
1961 The season of 1961/62, catcher for factory THORSHØVDI. Kjell Steen Hansen, Helgeroa as shooter.
1962 The season of 1962/63, catcher for factory THORSHAVET. Kjell Steen Hansen, Helgeroa as shooter.
1963 The season of 1963/64, catcher for factory THORSHAVET. Kjell Steen Hansen, Helgeroa as shooter.
1964 The season of 1964/65, catcher for factory THORSHAVET. Alf A. Andreassen as shooter.
1965 The season of 1965/66, catcher for factory THORSHAVET. Shooter and wireless operator were Einar Abrahamsen, Sandar.
1966 The season of 1966/67, catcher for factory THORSHAVET. Leif Fon as shooter.
1967 Last catch of whale for the A/S Thor Dahl with this boat executed on 06/04.
This autumn, for the season of 1967/68, hired as catcher for the company of Anders Jahre as catcher for factory KOSMOS IV. Shooter was Asbjørn Martinssen.
1968 Laid up in Sandefjord from the month of May.
1969 Sold to Christiania Spigerverk 25/06-1969 and towed to Grimstad for breaking.

  • THORGLIMT

    THORGLIMT
  • THORGLIMT

    THORGLIMT
Offiserer om bord siste sesongen 1966/67:
Skytter: Leif Fon, Eik
Fører: Agnar Edv. Wennerød, Tønsberg
Overstyrmann: Hans Harneshaug, Sandøy
1. styrmann: Ivar Bjørklund, Salangen
Radiooffiser: Lars P. Berg Sandar
Stuert: Johan J. Støldal, Sandar
Mas
Kilde: DnV reg 1961, ”Thor-Glimt”, Forsvarets Museers nettside,
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Narve Sørensen
   
https://www.sandefjordshistorie.no