Rederiselskap: Fiskerioppsynet/Kystvakten

Tilbake til søk
Eier Fiskeridirektoratet
Etablert
Sted Oslo
Land Norge
Formål

Påse at fisket foregår i samsvar med gjeldende lover og regler. Fiskerioppsynet utføres av Kystvakten, som ble opprettet 1977 som en fortsettelse av det tidligere sjømilitære fiskerioppsyn

Disponent
Tidligere navn

Eier er Staten via Stortinget, Regjering og Fiskeridepartementet 
Underliggende forvaltningsorganer er:

Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Kontrollverket/Fiskerioppsynet

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
KNM NORKYN 1942/04 1956 1969 Hugget 3 MS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl)
KNM SØRØY F-308 1941/08 1956 1969 hugget 2 MS/HVB Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
KV GOS I 1949/10 1949 1954 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
KNM GOS IV 1950/10 1950 1962 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
GARPESKJÆR (W 318) 1956/10 1956 1970 6 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
EIGUN 1959/11 1964 1967 3 MS/HVB A/S Odd og Aktieselskabet Ørnen
   
https://www.sandefjordshistorie.no