M/T THORSVAAG

Tilbake til søk
THORSVAAG
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Tanker for Oil
Kallesignal JWTX
Byggeår 1958/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 164
Bruttotonn/BT 21.904
Nettotonn/NT 12.879
Dødvekt/TDW 36.388
Skrog LOA 212,86 m
Bredde 26,93 m
Dypgående 11,24 m
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Tankskip for råolje
Hastighet 16,75
Drivstoffkapasitet 42,0 t/døgn
Lasthåndtering 20 x lastetanker (5BB/10C/5SB), 1 x pumperom m/4 lossepumper m/total kapasitet på 4.000 kub.meter pr time (vann)
Kjeletype 3 x hjelpekjeler (donkey boiler), oljefyrt, 180 PSI, 1 x hjelpekjel (exh.gas economiser), eksosfyrt, 180 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3x dieselgenerator, 378 BHK 1x turbogenerator, 220 SHK
El-kraft 1.354kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Radio peiler, ekkolodd, gyrokompass og radar
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 2 x Dieselmotorer
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Gøtaverken 680/1500 VGS-9 DM, 2-takt, enkeltv., 9-sylindret, syl.dim.: 680 mm, slag 1.500 mm, 8.250 IHK/6.750 BHK v/112 o/min.
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Uddevalla
Reg havn Sandefjord

1955 Byggekontrakten ble skrevet og undertegnet i juni. Byggesummen på basis 28,5 mill svenske kroner.
1958 Bygget som motorskip THORSVAAG ved Uddevallavarvet A/B, Uddevalla for A/S Thor Dahls Hvalfangerselskap og Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
THORSVAAG var rederiets største skip da hun gikk prøveturen på Vingamilen utenfor Uddevalla 28/5. Gikk til Sandefjord fra Uddevalla, hvor hun ankom 29/5 om morgenen. Stavernslos Morgan Aarø loset henne trygt inn fra Svenner til hun la til på Thorøya i Sandefjord rundt kl.07.00. Forlot Sandefjord på sin jomfrutur 1/7. Gikk inn på en 5-års time charter for Standard-Vacuum Transportation Company Limited, London. Første tur gikk til Arabiske Gulf for å ta en last til Durban, Syd-Afrika. Kaptein var Hans Andreassen.
1961 THORSVAAG redder besetningen på svenske SARABANDE. I alt 28 mann blir tatt hånd om utenfor Oman 06/10-1961.
1962 I tett tåke kolliderte THORSVAAG 29/03 med tyske KÄTHE GRAMMERSTORF ved South Goodwin i Engelske Kanal. Det tyske skipet måtte ha hjelp og ble satt på land ved Dunkirk, men THORSVAAG fikk kun en bulk i baugen og mistet det ene ankeret. Hun gikk til Falmouth, England for reparasjon. Etter reparasjonen fortsettes reisen til Persiske Gulf.
1964 Inngår en ny tidsbefraktning på 5 år i september. Denne gang med selskapet BP. Går i opplag på sommeren da den nye kontrakten ikke påbegynnes før på høsten.
1965 Solgt til Skips-A/S Agnes (Einar Saanum), Mandal 8/8-1965 for £905.000. Omdøpt RONAVILLE. Hun ble overlevert nye eiere i Valetta på Malta.
1975 Går til Mandal for opplag. Solgt i oktober til Makrynitsa Shipping Corp. Eletson Maritime Services Inc., Piraeus for $1.250.000 og omdøpt til PALM B. Registrert i Piraeus, Hellas og var i fart igjen i november.
1983 Solgt til opphugging. Ankom Kaohsiung, Taiwan 23/08. Hugging påbegynt 03/09-1983

1955 Building contract signed in June. Contract sum was based on 28,5 mill swedish kroner.
1958 Built as motor ship THORSVAAG by Uddevallavarvet A/B, Uddevalla for A/S Thor Dahls Hvalfangerselskap and Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
THORSVAAG was the biggest ship in the company at that time, when she started her sea trail on Vingamilen outside Uddevalla 28/5. After trail she went to her home town, Sandefjord. She arrived 29/5 in the morning. The Stavern based pilot Morgan Aarø took her safely in from Svenner light house to her arrival at Thorøya around 07.00. Left Sandefjord on her maiden voyage 1/7. Started a 5-years’ time charter for Standard-Vacuum Transportation Company Limited, London. First trip was to the Arabian Gulf to take a load of oil to Durban, South Africa. Her master was Hans Andreassen.
1961 THORSVAAG she was involved in a dramatic rescue operation off Oman on 06/10-1962. She picked up the crew of 28 from the Swedish SARABANDE.
1962 On 29/03-1962 she collided with the German KÄTE GRAMMERDORF off South Goodwin in the English Channel. She went to Falmouth, England for repair.
1964 A new freight contract signed in September. A time charter to BP of 5 year.
1965 Sold to Skips-A/S Agnes (Einar Saanum), Mandal 8/8-1965 for £905.000. Renamed RONAVILLE. Handed over to her new owner in Valetta, Malta.
1975 She went to Mandal, Norway for layup. Sold in October to Makrynitsa Shipping Corp. Eletson Maritime Services Inc., Piraeus for $1.250.000. Renamed PALM B. Registered in Piraeus, Greece and was trading again in November.
1983 Sold to breaking. Arrived Kaohsiung, Taiwan 23/8. Breaking started 3/9-1983.

  • THORSVAAG

    THORSVAAG
  • THORSVAAG

    THORSVAAG
  • THORSVAAG

    THORSVAAG
46-48 pers
Kilde: Kilde Thor-Glimt, Ragnar Andersens notater, boken «De norske Uddevalla-skipene» av Dag Bakka jr
Utarbeidet av: Myhre Jørn
   
https://www.sandefjordshistorie.no