DS/HVB THORARINN (II)

Tilbake til søk
THORARINN (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5160738
Kallesignal LLIW
Byggeår 1945/09
Leveringsmåned September
Byggenr 1137
Bruttotonn/BT 361
Nettotonn/NT 129
Skrog LBP 138,4' (42,18 m)
Bredde 26,4' (8,04 m)
Dypgående 15' (4,57 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørkjel/fire tube boiler), oljefyring, heteflate: 3.250 kv/ft
Kjelebygger Central marine Engineering Works, W Hartlepool, England
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44,5", slag 27", 204 NHK/1.382 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1945 Bygg nummer 1137 var ved Smith's Dock Co Ld egentlig bestilt som et marinefartøy av britiske marine. Navnet skulle vært HMS LOCH KEN. Men i og med at krigen var over ble denne avbestilt, og THORARINN ble tildelt dette bygg nummeret.
Bygget som hvalbåt THORARINN ved Smith's Dock Co Ld, South Bank-on-Tees, Middlesbrough for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. Sjøsatt 23/08-1945 og overlevert i september. Søsterskip til THORDR som ble levert en måned senere.
Det var andre gang man brukte navnet THORARINN.
I fangst for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1945/46. Forlot Middlesbrough med kurs for fangstfeltet 18/10 via St. Vincent sammen med søsterskipet THORDR. Skytter var Ivar Storm-Larsen, Sandar.
1946 Resultat for sesongen ble 217 hval og best på ekspedisjonen.
Reparer og vedlikeholdes i Cape Town denne sommeren.
I fangst for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1946/47. Gikk mot feltet i følge med kokeri og de andre hvalbåtene 09/11.
1947 Lagt opp i Cape Town etter sesongen sammen med THORDR, THORGAUT og NEBB.
I fangst for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1947/48. Skytter var Sverre Hansen, Hvasser.
1948 Fangsten avsluttet 31/03. Ankom Cape Town 13/04 for bunkring. Videre mot nord 16/04 via Dakar 29/04 og ankom Sandefjord 11/05.
Reparert ved Kristiansands mek. Verksted denne sommeren.
Gikk til Sydishavet som fangstbåt for Fl/k THORSHAMMER for sesongen 1948/49. Spermhvalfangsten startet 19/11. Langhvalfangsten startet 15/12.
1949 Fangsten ble avsluttet 26/03-1949. Total resultatet ble 93.831 fat hvalolje og 14.168 fat spermolje. Det ble tatt totalt 334 blåhval denne sesongen.
I fangst for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1949/50. Forlot Sandefjord 31/10 via St. Vincent for å bunkre 12/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 22/11 og videre til hvalfeltet 24/11 med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
1950 Sesongen avsluttet 16/03. Hjemturen går via Cape 18/03 og videre 21/03. Ankom Las Palmas 09/04 for bunkring. Ankom Sandefjord 17/04. Reparerer ved Sarpsborg mek. Verksted, Greåker denne sommeren.
I fangst for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1950/51. Skytter var Otto Olsen, Veierland.
1951 I fangst for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1951/52. Skytter var Øivind Mogensen, Sandar (Sandefjord).
1952 I fangst som bøyebåt for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1952/53. Skytter var Kurt Baglo, Tønsberg.
1953 I fangst som bøyebåt for kokeriet THORSHØVDI sesongen 1953/54. Skytter var Kristian Sletsjøe, Tjølling.
1954 I fangst som bøyebåt for sesongen 1954/55. Skytter var Bærulf Andersen, Helgeroa.
1955 I fangst som bøyebåt for sesongen 1955/56. Skytter var Bærulf Andersen, Helgeroa
1956 I fangst som bøyebåt for sesongen 1956/57. Skytter var Bærulf Andersen, Helgeroa
1958 Om sommeren benyttet som skoleskip for førstereisgutter ved Thorøya i Sandefjord med kaptein Olaf Niemann som leder, og stuert Naubert Nilsen som sjef for byssepersonalet.
1959 Solgt 02/04 til Compania Industrial, Iquique, Chile. Omdøpt til INDUS 17.
1968 Solgt til Macaya Hermanos y Cia., Talcahuano, Chile.
1983 Senket 31/03 i posisjon 36.43S-75.07V.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 15"-26"-44,5", slag/stroke: 27", 1.400 IHK. Bygget av Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough, England, UK

1945 Building number 1137 was actually commissioned as a naval vessel by the Royal Navy. Name of vessel was to be HMS LOCH KEN, but as the war ended in the spring of 1945, the vessel was cancelled, and the number used on THORARINN.
Contract converted to be a whale catcher by Smith's Dock Co Ld, South Bank-on-Tees, Middlesbrough on behalf of Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. Launched on 23/08-1945 and delivered in September. Sister of THORDR delivered a month later.
This was the second time the name THORARINN was in use. Catching for the factory THORSHAMMER (A/S Thor Dahl, Sandefjord) season of 1945/46
1946 Repair and maintenance in Cape Town this summer.
Catching for factory THORSHAMMER season of 1946/47. Left Cape Town for the whaling ground with the expeditions factory and catchers 09/11.
1947 Catching for factory THORSHAMMER season 1947/48. Shooter was Sverre Hansen, Hvasser.
1948 Catching for factory THORSHAMMER season 1948/49. Catching season of sperm commenced on 19/11. The baleen season commenced on 15/12.
1949 The season commenced on 26/03-1949. Total result was 93.831 barrels of whale oil and 14.168 barrels of sperm oil. A total catch of blue whale was 334 this season.
Catching for factory THORSHØVDI season 1949/50. Left Sandefjord on 31/10, called St. Vincent to take bunkers oil on 12/11, and proceed to Rio de Janeiro, Brazil where she called 22/11. Continued to the whaling ground on 24/11 and arrived on 05/12 where she met the rest of the fleet.
1950 The season terminated 16/03. The route back home was via Cape 18/03 and continued 21/03. Arrives Las Palmas 09/04 for bunkering. Arrives Sandefjord 17/04. Repaired at Sarpsborg mek. Verksted, Greåker this summer.
Catching for factory THORSHØVDI sesongen 1950/51. Shooter was Otto Olsen, Veierland.
1951 Catching for factory THORSHØVDI sesongen 1951/52. Shooter was Øivind Mogensen, Sandar (Sandefjord).
1952 Catching as buoy boat for factory THORSHØVDI season 1952/53. Shooter was Kurt Baglo, Tønsberg.
1953 Catching as buoy boat for factory THORSHØVDI season 1953/54. Shooter was Kristian Sletsjøe, Tjølling.
1954 Catching as buoy boat for season 1954/55. Shooter was Bærulf Andersen, Helgeroa.
1955 Catching as buoy boat for season 1955/56. Shooter was Bærulf Andersen, Helgeroa
1956 Catching as buoy boat for season 1956/57. Shooter was Bærulf Andersen, Helgeroa
1958 During the summer she serviced as training center for new recruits to the Thor Dahl fleet in general, at the Thorøya in Sandefjord
Captain Olaf Niemann, a senior officer of the Thor Dahl fleet, was the leader of the total course. The leader of the galley department was chief steward Naubert Nilsen.
1959 Sold 02/04 to Compania Industrial, Iquique, Chile. Renamed INDUS 17.
1968 Sold to Macaya Hermanos y Cia., Talcahuano, Chile.
1983 Scuttled 31/03 in position 36.43S-75.07W.

  • THORARINN

    THORARINN
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, bladet «Thor-Glimt», boken «Hvalfangsten-Eventyret tar slutt»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no