DS/HVB GAUPE

Tilbake til søk
GAUPE
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLJE
Byggeår 1941/03
Byggenr 128
Bruttotonn/BT 323
Nettotonn/NT 112
Skrog LOA 39,59 M"
Bredde 7,80 M
Dypgående 4,54 M
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), dim.: 11,5' x 11' kullfyrt m/2 fyrganger. Heteflate (HF): 1.587/48 kv/ft, kjeletrykk: 190 PSI
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 26"
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1939 Bestilt av Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord i november.
1940 Beslaglagt på beddingen under bygging i april. Sjøsatt, muligens i desember. Dokksettes i tiden 12/12 til 20/12-1940.
1941 Dokksettes igjen fra 04/02 til 05/02. Ferdigstilt som forpostbåt KÄRNTEN ved Framnæs mek. Værksted for den tyske marine og går under identitet V-5712 og innlemmet i 57 Vorpostenflotille under krigen fra 25/03. Går fra verksted og havnen for første gang 12/03-1941.
1942 Ankommer havnen i Sandefjord 10/06 og går direkte til verkstedet. Dokkes inn i tiden 17/09-26/09. Forlater verkstedet og havnen 21/10-1942.
1944 Innlemmet i nyopprettet 66. Vorpostenflottilla, Sandnessjøen 18/05. Registrert som KÄRNTEN (V-6609). Operasjons havn var Rørvik.
1945 Som KÄRNTEN (V-6609) underlagt 66. Vorpostenflottilla, Sandnessjøen ved krigens slutt. Reparert ved Framnæs mek. Værksted etter krigstjeneste. Ankommer verkstedet på Framnæs som KÄRNTEN 09/08. Dokkes inn i tiden 24/08 til 12/09. Overtatt av Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Forlater verkstedet 18/10, ombygget til det den opprinnelig var bestilt som, hvalbåt, med navnet GAUPE.
1946 Ankommer havnen 07/09. Forhaler til verkstedet og dokking 09/09. Dokkes ut og forlater verkstedet 13/09. Utlånt til fangst for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS for sesongen 1946/47 som et ledd i fellesdriften.
1947 Resultatet for fangsten 1946/47 ble 148.573 fat hvalolje, 11.789 sekker hvalkjøttmel og 82 tonn saltet hvallever.
I fangst som fangstbåt sesongen 1947/48. Skytter var Iver Iversen, Sandefjord.
1948 Utleid som fangstbåt for kokeriet THORSHØVDI i sesongen 1948/49. Sesongen starter 15/12. Skytter var Bærulf Andersen, Helgeroa
1949. Sesongen avblåses 26/03. Går til Cape Town for opplag og overhaling.
For sesongen 1949/50 i fangst for kokeriet THORSHAVET. Avgår Cape Town 27/11 og ankommer fangstfeltet 04/12. Skytter var Olav B. Olsen, Sandar (Sandefjord)
1950 Forlater fangstfeltet 16/03-1950 etter endt sesong. Går til Durban og ankommer 09/04 for sommeropplag og overhaling ved The Union Whalings fasiliteter under sommeren.
Deltar i hvalfangsten i Sydishavet sesongen 1950/51 med kokeriet THORSHAVET. Skytter var Olav B. Olsen, Sandar (Sandefjord)
1951 I fangst som bøyebåt for kokeriet THORSHAVET i sesongen 1951/52. Skytter for sesongen var Jens Andersen, Sandefjord.
1952 I fangst som bøyebåt for kokeriet THORSHAVET i sesongen 1952/53. Skytter for sesongen var Ludvig Fremstad, Sandefjord.
1956 Solgt til Compania Ballenera del Norte, Lima 29/09-1956 og omdøpt DON CHRISTOBAL.
1960 Forliste 20 n.mil syd av Punta Negras (S 06.10/W81.04) 25/03-1960. Total forlis.

1939 Ordered by Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord in November.
1940 Seized at the slipway during construction in April. Probably lunched in December. Dry docking from 12/12 to 20/12-1940.
1941 Back in dry dock from 04/02 to 05/02. Completed as coast guard ship KÄERTEN at Framnæs mek. Værksted for The German Navy and get the identification number V-5712 and incorporated in 57 Vorpostenflotille during the war from 25/03. Left the yard and the port for the first time 12/03-1941.
1942 Arrived the port of Sandefjord 10/06 and went directly to the repair yard. In dry dock from 17/09 to 26/09. Left the yard and port of Sandefjord 21/10-1942.
1944 Incorporated in the newly established 66. Vorpostenflottilla, Sandnessjøen 18/05. Registered as KÄRNTEN (V-6609). The port of operation was Rørvik.
1945 In May, as KÄRNTEN (V-6609) subject to 66. Vorpostenflottilla, Sandnessjøen at the end of the war. Repaired at Framnæs mek. Værksted after war service. Arrival the yard of Framnæs as KÄRNTEN on 09/08. In dry dock from 24/08 to 12/09. Taken over by Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Left the yard 18/10, after conversion to her original status, as catcher. Renamed GAUPE.
1946 Arrived the port 07/09. Shifted to repair yard and docking 09/09. Left the yard and dry dock 13/09. Lent to catch for the factory SIR JAMES CLARK ROSS for season 1946/47.
1947 Result of season 1946/47 was 148.573 bbls whale oil, 11.789 bags of whalemeat flouver and 82 tonn of salted whale liver.
Operated as catcher season 1947/48. Shooter was Iver Iversen, Sandefjord.
1948 Hired out as catcher for the floating factory THORSHØVDI in the season of 1948/49. Season commenced 15/12. Shooter was Bærulf Andersen, Helgeroa
1949. End of season 26/03. Left the whaling ground heading for Cape Town for summer layup and maintenance.
For the season of 1949/50 catching for the factoryship THORSHAVET. Left Cape Town 27/11 and arrived the whaling ground 04/12. Shooter was Olav B. Olsen, Sandar (Sandefjord).
1950 Left the whaling ground after end of season 16/03-1950. Left for Durban, South Africa with arrival 09/04 for summer layup and maintenance at The Union Whaling facilities during the summer.
Whaling with the factory ship THORSHAVET in the Southern Seas season of 1950/51. Shooter was Olav B. Olsen, Sandar (Sandefjord).
1951 Operated as buoy boat for factory THORSHAVET during season 1951/52. Shooter was Jens Andersen, Sandefjord.
1952 Operated as buoy boat for factory THORSHAVET during season 1952/53. Shooter was Ludvig Fremstad, Sandefjord.
1956 Sold to Compania Ballenera del Norte, Lima (Callao) 29/09-1956. Renamed DON CHRISTOBAL.
1960 Lost 20 nautical miles south of Punta Negras 25/03-1960. Total loss.

  • GAUPE

    GAUPE
Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt, Byggelister/dokkelister Framnæs mek Verksted, DnV reg.-1953
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no