Rederiselskap: Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)

Tilbake til søk
Eier Lars Christensen
Etablert
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Fangst og skipsfart. (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen overtar som midlertidig disponent i 1929. Fullstendige disponenter fra 1935)
Disponent
Tidligere navn

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
FALK 1891 1933 0 DS Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
ØRNEN III 1930/10 1930 1953 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
OTER I 1929/04 1931(?) 1940 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
NEBB 1930/09 1934 1941 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
GRIBB 1930/10 1934 1953 3 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
BEVER 1930/10 1934 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
FALK 1937/09 1937 1940 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
KLO (III) 1937/08 1937 1955 9 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
GAUPE 1941/03 1941 1956 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
HAUK 1941/12 1941 1941 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSHAVET (II) 1947 1947 1969 23 MS/FLK Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
CONDOR 1948/10 1948 1963 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORØRN 1941/05 1949 1969 9 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
GVASS 1950/10 1950 1962 3 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
PANTER 1950/09 1950 1965 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
PINGVIN 1950/10 1950 1962 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
BEVER 1951/08 1951 1963 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
DJERV 1951/08 1951 1963 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
TIGER 1952 1952 1966 7 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
NEBB 1952/10 1952 1965 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THORSØRN 1954/04 1954 1965 1 MT Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
THOR I 1978/01 1978 1994 2 MS Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
OLE WEGGER 1914/02 1928 1930 8 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
BEVER 1930/10 1930 1934 0 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
KLO (II) 1923/10 1923 1935 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
KLO (III) 1937/08 1937 1955 9 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
NEBB 1930/09 1934 1941 2 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
FALK 1937/09 1937 1940 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
HAUK 1941/12 1941 1941 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
RAVN 1943/03 1943 1945 1 DS/HVB Tyske Kriegsmarine, Berlin
THORSØY (I) 1949/08 1949 1962 5 MT Skips-A/S Thorsholm
   
https://www.sandefjordshistorie.no