DS/HVB RAVN

Tilbake til søk
RAVN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5160714
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLJN
Byggeår 1943/03
Byggenr 135
Bruttotonn/BT 327
Nettotonn/NT 115
Skrog LOA 41,9 m
Bredde 7,8 m
Dypgående 4,54 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 15,5' x 12,2', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate: 3.043 kv.ft. Arb. trykk 225 PSI
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 27", 194 NHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1945 - 1948
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1943 Bestilt av Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord som hvalbåt RAVN, bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted. Konfiskert av tyske marine (Admiral Norwegen) og ferdigstilt som Vorpostenboot av den tyske okkupasjonsmakt, omdøpt ORION (NN-08) og satt i tjeneste under Hafenschutzflottille Narvik (NN)
1944 ORION går over fra Hafenschutzflottille Narvik (NN) fikk nytt identitets nummer, V-6306 og inngikk i den nyopprettede (mai 1944) 63. Vorpostenflottille fra 15/05.
1945 Beslaglagt i Namsos. Overtatt av norske myndigheter i mai som krigskompensasjon og utrustet for fangst og utleid til Hvalfanger-A/S Suderøy og gitt navnet SUDERØY VIII. Fanger med Suderøy- ekspedisjonen under Fellesdriften.
1946 Resultat av sesongen 1945/46 ble 39.634 fat hvalolje.
SUDERØY VIII (I) ble overhalt ved Haugesunds mek. Verksted denne sommeren.
Fanger for SUDERØY kokeriet sesongen 1946/47.
1947 Fanger for SUDERØY sesongen 1947/48. Hans Hansen, Tønsberg var skytter.
1948 Solgt til A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord i mai og gitt sitt opprinnelige påtenkte navn RAVN.
Fanger for kokeriet THORSHAVET sesongen 1948/49. Sperm fangsten startet 15/11 og langhvalen 15/12. Prøveskyttere var Rolf Jonassen og Øivind Mogensen, Sandar.
1949 Etter endt sesong 26/03 var resultatet 100.980 fat hvalolje og 29.570 fat sperm olje. Totalt fanget ekspedisjonen 2.047 hval denne sesongen.
Fanger også sesongen 1949/50 for THORSHAVET. Møter kokeriet i Cape Town 23/11. Ekspedisjonen avgikk Cape Town, og ankom fangstfeltet 02/12. Skytter var Christian Henriksen.
1950 Gikk til feltene i syd på høsten med THORSHAVET-ekspedisjonen for 1950/51 sesongen sammen med 13 andre hvalbåter. Tre av dem var bøyebåter. Skytter denne sesongen var også denne sesongen var Christian Henriksen
1951 Fanger for THORSHAVET sesongen 1951/52. Skytter var Arild O. Mathisen.
1952 Opplagt i sesongen 1952/53.
1954 I dokk på Framnæs for inspeksjon 18/11 til 20/11.
1955 Forhalt til verkstedet 11/01. I tørrdokk nr 2 fra 11/01 til 20/01. Forhales fra verkstedet 04/02. Solgt til Pesquera Industrial Ruiz y Cia Ltda, Valparaiso (INDUS), Chile i juni og overlevert 09/02-1955. Omdøpt INDUS 15.
1992 Strøket av registeret i 1992.

1943 Ordered by Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord as whale catcher RAVN, built by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Confiscated and completed as patrol boat for the German Government, named ORION (NN-08) put to service under administration of the Hafenschutzflottille Narvik (NN)
1944 In May, a new division of German coastguard ships is established, the 63. Vorpostenflottille based in Namsos. ORION is transferred from Hafenschutzflottille Narvik (NN) and get a new identity number, V-6306.
1945 Seized in Namsos. Taken over by the Norwegian authorities in May as war compensation and equipped for whaling and leased to Hvalfanger-A/S Suderøy and given the name SUDERØY VIII. Catching for the Suderøy-expedition during “Whaling Joint Venture” agreement.
1946 The result of the 1945/46 season was 39,634 barrels of whale oil.
SUDERØY VIII (I) was maitained at Haugesunds mek. Workshop this summer.
Catching for the SUDERØY factory season 1946/47.
1947 Catcher for SUDERØY season 1947/48. Hans Hansen, Tønsberg was the gunner.
1948 Sold to A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord and given the original name RAVN.
As catcher for the factory THORSHAVET season 1948/49. Sperm catch started on 15/11 and whaling on baleen whale 15/12. Test shooters were Rolf Jonassen and Øivind Mogensen, Sandar.
1949 After end of season on 26/03 the result were 100.980 barrels of whale oil and 29.570 barrels of sperm oil. Totally for the expedition was 2.047 whales this season.
Catching for factory THORSHAVET season of 1949/50. Left Sandefjord for Cape Town. Meets with the factory 23/11 in Cape Town. Departed for the whaling ground with arrival 02/12. Gunner was Christian Fredriksen.
1950 Left Sandefjord for the whaling ground with factory THORSHAVET season of 1950/51 together with 13 other catchers. Three of them pointed out as buoy boats. Also, this season Mr. Christian Henriksen was the gunner.
1951 Catcher for factory THORSHAVET season of 1951/52. Gunner was Arild O. Mathiesen.
1952 Laid up during season of 1952/53.
1954 In dry dock at Framnæs from 18/11 to 20/11 for inspection.
1955 Shifted from storage to shipyard 11/01. In dry dock no. 2 from 11/01 to 20/01. Shifted from shipyard 04/02. Sold to Compania Industrial (INDUS), Chile and delivered 09/02-1955. Renamed INDUS 15.
1992 Deleted from the records in 1992.

  • RAVN

    RAVN
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, Miramar Shipindex, Framnæs mek dokklister, boken «Hvalfangst-eventyret tar slutt» v/Dag Bakka jr
Lardex-arkivet
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no