DS/HVB ØRNEN III

Tilbake til søk
ØRNEN III
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDPK
Byggeår 1930/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 457
Bruttotonn/BT 249
Nettotonn/NT 81
Skrog LOA 35,35 m
Bredde 7,28 m
Dypgående 4,11 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/firw tube boiler), dim.: 14,3’ x 11,5' (ft), oljefyrt m/3 fyrganger, heteflate (HF): 2.383 kv/ft, arbeids trykk: 200 psi
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1930 Bygget som hvalbåt ØRNEN 3 ved Aker mek. Verksted for regning av A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1936 Fanger for kokeriet OLE WEGGER sesongen 1936/37. Ankom Cape Town 22/10 på nedtur sammen med ENERN og THORVARD. Skytter var Hans Jerpetjønn.
1939 Fanger for kokeriet OLE WEGGER sesongen 1939/40. Sesongen starter med spermfangst 23/11 og forsetter med langhvalfangst fra 08/12. Totalt 8 hvalbåter deltar.
1940 Sesongen avsluttes 07/03. Ankom Trinidad 24/04. Gikk videre til Los Angeles samme dagen og ankom Los Angeles 14/06. Innleid av Den Norske Marine som hjelpefartøy og minesveiper fra januar.
1945 Ankommer Dakar 01/08 og videre til Sandefjord hvor hun ankom 02/11. Returnert til eiere A/S Ørnen (A/S Thor Dahl) i desember.
1946 Repareres og vedlikeholdes ved Holmens Verft.
1949 Går til Sydishavet med kokeriet THORSHAVET for sesongen 1949/50. Fangst av spermhval tok til 02/12.
1947 Fanget for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1947/48.
Prøveskytter var Reidar L Thoresen, Nøtterøy
1948 Reparert ved Holmens Verksted, Risør denne sommeren.
I fangst sesongen 1948/49 som bøyebåt. Skytter var Christian Henriksen, Nesbryggen/Cape Town
1949 I fangst sesongen 1949/50 som bøyebåt. Skytter var Bærulf Andersen, Helgeroa og Hjalmar Andreassen, Sandar som prøveskytter.
1950 Resultatet av fangsten sesongen 1949/50 ble 134.326 fat hvalolje og 5.790 fat spermolje.
I fangst sesongen 1950/51 som bøyebåt. Skytter var Gilbert Knutsen, Sandefjord
1953 Hvalfangerselskapene i A/S Thor Dahl (A/S Ørnen, Thor Dahls Hvalfangst-A/S, A/S Odd) går sammen med Brødr. Brunvoll, Tromsø og danner Interesseselskapet Tromstrål. Eierskapet fordeles på 49% på A/S Thor Dahl og 51% på Brødr. Brunvoll, som ble disponenter. Dette var et tiltak som staten (Utbyggingsfondet) satte i gang for å bygge opp og modernisere fiskeflåten i Nord-Norge etter krigen.
De gamle hvalbåtene ØRNEN 3 og SEKSERN ombygges til moderne fiskefartøyer med dieselmotor bygget av Deutz Klöckner–Humbolt-Deutz AG, Köln og ny dampkjele, samt 2 x dieselgeneratorer på 77 BHK. Kostnaden for anskaffelse og ombygging av begge trålerne kom på kr. 3,7 mill. Intensjonen var at de skulle skaffe fisk til fiskeanlegget på Skjelnan.
Ombygging ble utført ved Bolsønes Verft, Molde i mars. Maskineri, vinsjer, lugarer og alt teknisk utstyr ble fornyet, kun skroget ble beholdt.
ØRNEN 3 omdøpes TROMSTRÅL I, registrert med Tromsø som hjemmehavn, og innført i merkeregisteret som T-36-TD.
Ny tonnasje er 288 brt, 98 nrt.
1961 Eiere er AS Tromstrål, Tromsdalen (disponent er Per Olsen, Kristiansund). Registrert i Kristiansund og innført i merkeregisteret som M-36-K.
1967 Nytt fremdriftsmaskineri. Ny Atlas-Mak diesel, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 320 x 450mm, 850 BHK v/375 o.min, bygget av Atlas-Mak Maschinenbau G.m.b.H, Kiel.
1973 I DnV reg.1973 står Ulrik Olsen A/S, Kristiansund som eier.
1979 Solgt til David Monsen, Åkrehamn, omdøpt SJØHELT. Registrert i Kopervik.
1982 Nedrigget og opphugget i Kristiansund

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3 sylindret, syl. dia.: 14"-22"-37,5", slag/stroke: 24", 800 IHK (141 NHK). Bygget av Aker mek. Verksted, Oslo

1930 Built as whale catcher ØRNEN 3 by Aker mek. Verksted on behalf of A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1939 Catching for factory OLE WEGGER season of 1939/40. The season commenced with sperm whaling on 23/11 and continued with baleen whale from 08/12. A total of 8 catchers participated in the expedition.
1940 The whaling season terminated on 07/03.
Hired by Royal Navy as auxiliary patrol vessel and minesweeper from January.
1945 Returned to A/S Thor Dahl in December.
1946 Was repaired at Holmens Verft.
1949 Left Sandefjord with the factory THORSHAVET for whaling at Southern Seas the season of 1949/50. Sperm whale season commenced on 02/12.
1950 Result of the catch season of 1949/50 was 134.326 barrels of whale oil and 5.790 barrels of sperm oil.
1953 Whaling companies in A/S Thor Dahl (A/S Ørnen, Thor Dahls Hvalfangst A/S, A/S Odd) joins Brødr. Brunvoll, Tromsø and form Interest Company Tromstrål. Ownership is allocated 49% of A/S Thor Dahl and 51% on Brødr. Brunvoll, who was owner-managers. This was a measure that the government (Development Fund/Utviklingsfondet) started to build up and modernize the fishing fleet in northern Norway after the war.
The old catchers ØRNEN 3 and SEKSERN retrofitted as modern fishing vessels with diesel engines built by Deutz Klöckner-Humbolt-Deutz AG, Cologne and new steam boiler and 2 x diesel generators at 77 BHP. The cost of acquisition and reconstruction of both trawlers arrived in NOK 3.7 million. The intention was that they would provide fish for fish plant at Skjelnan.
Reconstructed at Bolsønes Verft, Molde. Machinery, winches, cabins and all technical equipment replaced, only the hull was left
Renamed TROMSTRÅL I. Registered with Tromsø as homeport, and in the fishery register as T-36-TD.
1961 As manager: Per Olsen, Kristiansund. Registered in Kristiansund.
1967 New propulsion engine fitted, a new Atlas-Mak diesel, 4-stroke/single acting, 6-cylinders, cyl.dim.: 320 x 450mm, 850 BHP at/375 rpm, built by Atlas-Mak Maschinenbau G.m.b.H, Kiel.
1973 As recorded in the DnV 1973 the owner was Ulrik Olsen A/S, Kristiansund.
1979 Sold to David Monsen, Åkrehamn, renamed SJØHELT. Registered in Kopervik.
1982 De-rigged and broken up in Kristiansund..

  • ØRNEN III

    ØRNEN III
  • ØRNEN III

    ØRNEN III
Kilde: DnV 1935/1973, Narve Sørensen, www.warsailors.com
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no