DS/HVB HAUK

Tilbake til søk
HAUK
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5092151
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LMSC
Byggeår 1941/12
Byggenr 131
Bruttotonn/BT 320
Nettotonn/NT 109
Skrog LOA 41,91 m
Bredde 7,8 m
Dypgående 4,51 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 stk dampkjel, dim.: 15,5x12,2', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 3.0432 ft., dapmtrykk: 225 PSI. Bygget ved Fredrikstad mek.Verksted, Fredrikstad
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (firetube boiler), dim.: 15,5’ x 12,2', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 3.043 kv/ft., damptrykk: 225 PSI
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 27
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941 - 1945
Tyskland
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1941 Bygget som hvalbåt HAUK ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord på vegne av Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl). Levert i desember.
Beslaglagt av tyskerne og døpt CIMBER (V-6409) Hafenschutzflottille Drontheim (ND).
1944 Hafenschutzflottille Drontheim (ND) omdøpt 64. Vorpostenflottille 18/05-1944. I tjeneste som minesveiper og stasjonert på Hysnes under 64. Vorpostenflottille, Hysnes som CIMBER (V-6409)
1945 64. Vorpostenflottille oppløst på sommeren. Benyttet som minesveiper og disponert av norske myndigheter de første årene etter krigen.
1947 Solgt/overlevert til Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord, omdøpt HAUK.
Skytter sesongen 1947/48 var Alfred Pedersen.
1948 Utleid til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl, disponenter), Sandefjord for fangst med kokeriet THORSHAMMER sesongen 1948/49. Skytter var Reidar L. Thorsen, Nøtterøy.
1949 Resultatet av sesongen 1948/49 ble 98.831 fat hvalolje og 14.168 fat spermolje.
Utleid til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl, disponenter), Sandefjord for fangst med kokeriet THORSHAMMER sesongen 1949/50. Skytter var Reidar L. Thorsen, Nøtterøy
Gikk fra Sandefjord 28/10, via Dakar for bunkring 08/11. Ankom Cape Town for å møte kokeriet 23/11. Hele flåten forlot Cape Town med kurs for hvalfeltet. Ankom hvalfeltet 08/12.
1950 Avgår feltet 16/03. Bunkrer i Cape Town på hjemvei i tiden 01/04 til 04/04. Ankommer Sandefjord 30/04 og blir under sommeren overhalt på Kamfjordverven.
Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1950/51. Skytter/fører var Erling Haugen, Sandar.
1951 Skytter sesongen 1951/52 var Anders Iversen, Sandar.
1952 I opplag som reserve hvalbåt.
1953 I opplag som reserve hvalbåt
1954 Ankommer Framnæs mek. Værksted fra opplag 22/11. Går i tørrdokk for inspeksjon og bunnsmøring. Ut av dokken og tilbake i opplag 24/11.
1955 I opplag som reserve hvalbåt
1956 Solgt til Cia. Ballenera del Norte SA, Callao, for N.kr. 450.000 og omdøpt DON TOMAS i september. Var i fangst fra landstasjonen Paita frem til 1966 da hvalstasjonen ble nedlagt.
1966 I opplag
1971 Antatt hugget i Peru.

1941 Built as whale catcher HAUK by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on behalf of Aktieselskap Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Seized by the Germans and named CIMBER under Hafenschutzflottille Drontheim (ND). Used as minesweeper by the German war machine.
1944 Hafenschutzflottille Drontheim (ND) changed name to 64. Vorpostenflottille stationed at Hysnes from 18/05-1944 as CIMBER (V-6409).
1945 64. Vorpostenflottille disbanded in the summer. Used as a minesweeper and used by the Norwegian authorities in the first years after the war.
1947 Returned to her owners, the Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Renamed HAUK. The season of 1947/48 the gunner was Alfred Pedersen
1948 Hired to the Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl, managers), Sandefjord for whaling with the factory ship THORSHAMMER season of 1948/49. Gunner was Reidar L. Thorsen, Nøtterøy.
1949 Result of the season 1948/49 was 98.831 barrels of whale oil and 14.168 barrels of sperm oil.
Hired by the Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl, managers), Sandefjord for whaling with the factory ship THORSHAMMER also for the season of 1949/50. Gunner was Reidar L. Thorsen, Nøtterøy
Left port of Sandefjord 28/10, heading for the south, via Dakar for bunkering 08/11. Arrived Cape Town to meet the factory 23/11. The whole expedition left Cape Town for the whaling ground and arrived 08/12.
1950 Left the whaling ground 16/03 with course for Sandefjord. Bunkering in Cape Town during 01/04 to 04/04. Arrived Sandefjord 30/04 and shifted to the Kamfjordverven for maintenance and repair during the summer. Gunner was Erling Haugen, Sandar.
1951 Gunner for the season 1951/52 was Anders Iversen, Sandar
1952 Laid up as spare catcher.
1953 Laid up as spare catcher
1954 Arrived Framnæs mek. Værksted from layup 22/11. A visit to the drydock for bottom inspection and painting. Left dry dock and returned to layup 24/11.
1955 Laid up as spare catcher
1956 Sold to Cia.Ballenera del Norte SA, Callao, for N.kr. 450.000 and renamed DON TOMAS in September. Participated in whaling from shore station at Paita until 1966 as the whaling station were closed.
1966 Laid up.
1971 Presumed scrapped in Peru.

  • HAUK

    HAUK
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, boken «Hvalfangst – Eventyret tar slutt», Norsk Hvalfangst-Tidende
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no