DS/HVB TIGER

Tilbake til søk
TIGER
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5361148
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LANF
Byggeår 1952
Leveringsmåned November
Byggenr 34 (3190)
Bruttotonn/BT 631
Nettotonn/NT 210
Skrog LBP 153,7' (46,84 m)
Bredde 29,7' (9,05 m)
Dybde (i riss) 16,1' (4,90 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 15,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoveddampkjeler (vannrørskjeler/water tube boiler) m/overheter, oljefyring m/kunstig trekk, Total heteflate (HF): 4.990 kv/ft. Damptrykk før/etter overh.: 250/220 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampgenerator
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radio peiler, radar og ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C4, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3-"34,3"-14,6", slag 32,5", 293 NHK/2.200 IHK
Maskin-/motorbygger Bremer Vulkan, Bremen-Vegesack, Tyskland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1977 - 2023 i fangst
Island
Sted Langesund
Reg havn Sandefjord

18-19 personer, omtrent. Varierte under fangst og turer til fra feltet). Lugarplass til 23 mann.

1952 Bygget som hvalbåt TIGER ved Langesunds mek. Verksted, Langesund og Fredriksstad mek. Verksted for Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
TIGER var et «Fredriksstad mek» produkt. Vanligvis ble skroget produsert på et annet verksted og så tauet til «Fredriksstad mek» for videre utrustning. «Dampmotoren» var bygget av Bygget av Bremer Vulcan, Bremen/Vegesack (maskin nr. 514)
I denne serien finner vi tre båter til levert til A/S Thor Dahl. Det var SEKSERN, NEBB og ODD XIII. Mange andre rederier hadde også denne kopien i sin flåte. Siste hvalbåt bygget på Fredrikstad mek. før NORTREFF ble bestilt og bygget i 1955. Siste hvalbåt fra Fredriksstad mek. var KOS 53 i 1959. Dampmotoren her var a FMV type bygget av Smith’s Dock i England.

Sesongen 1952/53 satt i fangst for Fl/k THORSHAVET.
1953
I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1953/54 sesongen. Skytter var Hans Marthinsen, Tjøme.
1954 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1954/55 sesongen. Skytter var Hans Marthinsen, Tjøme.
1955 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1955/56 sesongen. Skytter var Hans Marthinsen, Tjøme.
1956 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1956/57 sesongen. Skytter var Hans Marthinsen, Tjøme.
1957 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1957/58 sesongen. Skytter var Asbjørn Arvesen, Durban.
1958 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1958/59 sesongen. Skytter var Kristian Sletsjø, Tjølling.
1959 Ankom Thorøya 18/04 etter endt sesong. I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1959/60 sesongen. Skytter var Herman Berntsen, Cape Town.
1960 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1960/61 sesongen. Skytter var Herman Berntsen, Cape Town.
1961 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1961/62 sesongen. Skytter var Herman Berntsen, Cape Town.
1962 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1962/63 sesongen. Skytter var Christian Henriksen, Nesbryggen/Cape Town
1963 I fangst som fangstbåt for Fl/k THORSHØVDI i sesongen 1963/64 sesongen. Skytter var Herman Berntsen, Cape Town.
1964 I fangst som bøyebåt for Fl/k THORSHAVET i sesongen 1964/65 sesongen. Skytter var. Einar Henriksen, Sandar.
1965 Forhales til Framnæs mek. Værksted for dokking og besiktigelse for salg 19/10. Går i dokk 19/10 og frem til 28/10. Solgt 30/11-65 til Hvalur H/F (Bjarnarsson, Hvalur), Hafnarfjordur, som hvalbåt. Omdøpt til HVALUR 9. Forlater Sandefjord med kurs for Island 11/12-1965.
1973 Overtatt av den islandske stat som en del av kystvakten. Malt om og utstyrt med en 57 mm kanon. Omdøpt TYR. Utstyrt for å kutte fiskeredskaper fra utenlandske trålere som etter Islandsk lov fisket ulovlig innenfor den nye fiskerisonen. Fikk klengenavnet HVAL-TYR for å vise forskjellen fra et tidligere fartøy ved samme navn. Deltok i det som gikk under navnet «The Second Cod War».
1977 Får tilbake navnet HVALUR 9.
1989 I opplag
2021 Ifølge Wikipedia så lever dette fartøyet enda under samme navn og samme eier. For tiden i opplag på Island med alle sertifikater intakt.
2023 Tilbake i fangst igjen i september. Første hval tatt 07/09. Kristján Loftsson, leder i Hval hf. Fangsten foregår sammen med HVALUR 8. Dagens fangst ble to på HVALUR 9 og en på HVALUR 8. (ex GOS XII)

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type FMV C4, 2 x 2-trinns ekspansjon (compound exp.), 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3"-34,3"-14,6", slag/stroke: 32,5", 2.200 IHK (293 NHK). Bygget av Bremer Vulcan, Bremen/Vegesack (maskin nr. 514)

1952 Built as whale catcher TIGER by Langesunds mek. Verksted, Langesund and Fredriksstad mek. Verksted for Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
TIGER was a "Fredriksstad mek" product. Usually the hull was produced in another workshop and then towed to "Fredriksstad mek" for further equipment. “Steam motoren” was built by Bremer Vulcan, Bremen/Vegesack (Eng. no. 514).
In this series we find three more boats delivered to A/S Thor Dahl. It was SEKSERN, NEBB and ODD XIII. Many other shipping companies also had this copy in their fleet. This was the last catcher built by Fredriksstad mek. before NORTREFF ordered and built in 1955. He final and last catcher from Fredriksstad mek. was KOS 53 in 1959. She was fitted with a “steam motor” of FMV type built by Smith’s Dock in England.

The season of 1952/53 catching for Fl/F THORSHAVET.
1953 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1953/54 season. The shooter was Hans Marthinsen, Tjøme.
1954 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1954/55 season. The shooter was Hans Marthinsen, Tjøme.
1955 Caught as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1955/56 season. The shooter was Hans Marthinsen, Tjøme.
1956 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1956/57 season. The shooter was Hans Marthinsen, Tjøme.
1957 Caught as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1957/58 season. The shooter was Asbjørn Arvesen, Durban.
1958 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1958/59 season. The shooter was Kristian Sletsjø, Tjølling.
1959 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1959/60 season. The shooter was Herman Berntsen, Cape Town.
1960 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1960/61 season. Shooter was Herman Berntsen, Cape Town..
1961 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1961/62 season. Shooter was Herman Berntsen, Cape Town.
1962 Used as a catcher for FL/F THORSHAVET in the 1962/63 season. The shooter was Christian Henriksen, Nesbryggen/Cape Town.
1963 Used as a catcher for FL/F THORSHØVDI in the 1963/64 season. The shooter was Herman Berntsen, Cape Town.
1964 Used as a buoy boat for FL/F THORSHAVET in the 1964/65 season. Shooter was. Einar Henriksen, Sandar.
1965 Shifted to Framnæs mek. Værksted for docking and suvey for sale on 19/10. Went into drydock from 19/10 to 28/10. Sold 30/11-65 to Hvalur H/F (Bjarnarsson, Hvalur), Hafnarfjordur, as whale catcher. Renamed HVALUR 9. Left Sandefjord for Iceland 11/12-1965.
1973 Taken over by the Icelandic Government as part of the Coast Guard. Repainted and equipped with a 57 mm cannon. Renamed TYR. Equipped to cut fishing gear from foreign trawlers who according to Icelandic law fished illegally within the new fishing zone. Got the nickname HVAL-TYR to show the difference from a previous vessel of the same name. Participated in what went by the name “The Second Cod War”.
1977 Returns to the owner renamed HVALUR 9.
1989 Laid up.
2021 According to Wikipedia, this vessel still lives under the same name and the same owner. Currently in layup at Iceland with all certificates intact.
2023 Back in whaling in September. First whale shoot on 07/09. Kristján Loftsson, is the whaling manager og Hval hf. Catching together with HVALUR 8 (ex GOS XII). Catch of the first day was two for HVALUR 9 and one for HVALUR 8 (ex GOS XII)

 • TIGER

  TIGER
 • TIGER

  TIGER
 • TIGER

  TIGER
 • TIGER

  TIGER
 • TIGER

  TIGER
 • TIGER

  TIGER
 • TIGER

  TIGER
18-19 personer (omtrent. Varierte under fangst og turer til fra feltet). Lugarplass til 23 mann.
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, «Thor-Glimt», «Hvalfangsten, eventyret tar slutt» av Dag Bakka jr
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no