DS/HVB BEVER

Tilbake til søk
BEVER
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Sandefjordshistorie team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDFJ
Byggeår 1930/10
Byggenr 313
Bruttotonn/BT 252
Nettotonn/NT 84
Skrog LOA 35,08 M
Bredde 7,28 M
Dypgående 4,02
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14' x 11,1'. Oljefyrt m/3 fyrganger. Total heteflate: 2.3192 ft, damptrykk 200 PSI.
Kjelebygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941 - 1944 minesprengt
Syd-Afrika
Sted Oslo
Reg havn Tønsberg

1930 Bygget som hvalbåt HEKTOR 10 ved Nylands Verksted, Oslo for regning av A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg. Fanger for kokeriet HEKTORIA fra sesongen 1930/31.
1934 Solgt til A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord og omdøpt BEVER.
Sesongen 1934/35 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1935 Sesongen 1934/35 blir total resultatet 82.385 fat hvalolje og 4.620 fat spermolje.
Sesongen 1935/36 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1936 Sesongen 1935/36 blir total resultatet 97.554 fat hvalolje og 6.542 fat spermolje. Fem hvalbåter går til Cape Town for sommeropplag og overhaling. BEVER går hjem til Sandefjord. Forhaler til Framnæs mek. Værksted 23/09 for dokking og vedlikehold. Forhaler fra verkstedet 29/09.
Sesongen 1936/37 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1937 Sesongen 1936/37 blir total resultatet 92.257 fat hvalolje og 4.841 fat spermolje
Sesongen 1937/38 i fangst for kokeriet OLE WEGGER. Ekspedisjonen består av 8 hvalbåter denne sesongen. KLO (b. 1937), FALK (b. 1937), SCOTT (b. 1936), THORVARD (b. 1930), NEBB (ex HEKTOR 11 b. 1930), BEVER (ex HEKTOR 10, b. 1930), ØRNEN 3 (b. 1930) og OTER 1 (ex. S H GRIMWOOD, b. 1929).
1938 Sesongen 1937/38 blir total resultatet 121.343 fat hvalolje og 4.681 fat spermolje
Forhaler til Framnæs mek. Værksted 07/05 for vedlikehold. Forhales til opplagsplass 09/05.
Sesongen 1938/39 i fangst for kokeriet OLE WEGGER.
1939
Sesongen 1938/39 blir total resultatet 67.288 fat hvalolje og 9.530 fat spermolje
Fanger for kokeriet OLE WEGGER sesongen 1939/40. Sesongen starter med spermfangst 23/11 og forsetter med langhvalfangst fra 08/12. Totalt 8 hvalbåter deltar.
1940 Sesongen avsluttes 07/03.
Sesongen 1940/41.
1941
Innleid av den Syd-afrikanske marine som minesveiper i oktober med besetning fra Syd-Afrika. Omdøpt HMSAS BEVER. I tjeneste fra 10/10.
1942 HMSAS BEVER er best husket for retretten fra Tobruk i juni 1942 sammen med HMSAS PARKTOWN (SIDNEY SMITH, ex SOUTHERN SKY) som de siste som forlot havnen og plukket opp allierte sprengnings grupper fra innløpet til havnen lenge etter at tyske stridskrefter hadde etablert sitt forsvar og stillinger på begge sider av innløpet. PARKTOWN ble senket av tyske e-båter dagen etter, men BEVER kjempet seg gjennom og kom frem til Alexandria i god behold. De Syd-Afrikanske offiserer og menn fra BEVER og PARKTOWN ble dekorert for tapperhet i uttaket fra Tobruk i juni i den hendelsen.
1944 BEVER hadde vært i tjeneste for Syd-afrikanske marine i Middelhavet i tre år da hun ble minesprengt og forliste i Middelhavet 30/11. Utenfor Tobruk, mens hun manøvrerte maskineriet for å holde henne på plass, traff HMSAS BEVER en mine med det uunngåelige resultatet for et så lite skip
Rederiet mottok en krigserstatning på kr. 729.151,20 samlet for OTER I og BEVER.

1930 Built as whale catcher HEKTOR 10 by Nylands Verksted, Oslo on behalf of A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg.
1934 Sold to A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord and renamed BEVER.
Season of 1934/35 catching for the factory OLE WEGGER.
1935 Season of 1934/35 the total result for the fleet was 82.385 barrels of whale oil and 4.620 barrels of sperm oil.
Season of 1935/36 catching for the factory OLE WEGGER.
1936 Season of 1935/36 the total result for the fleet was 97.554 barrels of whale oil and 6.542 barrels of sperm oil. NEBB and four other catchers went to Cape Town for summer layup and maintenance.
Season of 1936/37 catching for the factory OLE WEGGER.
1937 Season of 1936/37 the total result for the fleet was 92.257 barrels of whale oil og 4.841 barrels of sperm oil
Season of 1937/38 catching for the factory OLE WEGGER. Expedition consists of 8 catchers this season, the KLO (b. 1937), FALK (b. 1937), SCOTT (b. 1936), THORVARD (b. 1930), NEBB (ex HEKTOR 11 b. 1930), BEVER (ex HEKTOR 10, b. 1930), ØRNEN 3 (b. 1930) and OTER 1 (ex. S H GRIMWOOD, b. 1929).
1938 Season of 1937/38 the total result for the fleet was 121.343 barrels of whale oil og 4.681 barrels of sperm oil
Season of 1938/39 catching for the factory OLE WEGGER.
1939
Season of 1938/39 the total result for the fleet was 67.288 barrels of whale oil og 9.530 barrels of sperm oil
Catching for factory OLE WEGGER season of 1939/40. The season commenced with sperm whaling on 23/11 and continued with baleen whale from 08/12. A total of 8 catchers participated in the expedition.
1940 The whaling season terminated on 07/03.
1941 Hired by the South African Navy as minesweeper in October.
1942 HMSAS BEVER is best remembered for the retreat from Tobruk in June 1942 together with HMSAS PARKTOWN (SIDNEY SMITH, ex SOUTHERN SKY) as the last to leave the harbor and pick up Allied blasting groups from the entrance to the harbor long after German forces had established their defenses and positions on both sides of the inlet. PARKTOWN was sunk by German e-boats the next day, but BEVER fought his way through and arrived in Alexandria safe and sound. The South African officers and men from BEVER and PARKTOWN were decorated for bravery in the withdrawal from Tobruk in June in that incident.
1944 Went on a mine and went down in Agean Sea outside Piraeus 30/11-1944.
The company received NOK 729.151,20 as compensation for catcher OTER I and BEVER after the war.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: "Register for Hvalfangstflåten" 1936, www.warsailors.com., DnV reg-1935, boken ”Aktieselskapet Ørnen 1903-1953”
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no