Verftsinformasjon: Nylands Verksted

Tilbake til søk
Navn Nylands Verksted
Sted Oslo
Land Norge

Det er stor usikkerhet omkring tidspunktet da Nylands Mekaniske Værksted i Kristiania (Oslo) ble etablert. Det man mener å vite er at verkstedet ble etablert i 1854 og deretter reorganisert i 1857 ifølge boken om Nylands Verksted 1854-1954.. Dokumenter fra den tid har gått tapt i branner eller på annen måte. Navnet Nylands Værksted dukket opp i 1881 på det nye selskapet etablert på ruinene av det gamle. Blandt det nye selskapets grunnleggere nevnes grosserer Thv. Ellingsen. I Ellingsens dagbøker kan man følge nøkterne og fornøyelige skildringer av Christianias høyere forretningsmiljø. Etter å ligget ute for salgkunne de nye eiere overta den 24. mai 1881. Generalforsamling i det nye verkstedet ble satt til 13 juni.
Regnskapet for driftsåret 1882-83 var meget gunstig. For første gang i verkstedets histori oversteg produksjonsverdien en million kroner. Den første styreformann i Nylands Værksted var Thv. Ellingsen. Han var formann fra 1881 til 1904. Direktør var ingeniør M. Mortensrud fra 1881 til 1900. Bare to år etter 100 års jubileet overtok Akergruppen Nylands Værksted og verkstedene ble slått sammen. I dag figurer Opera Huset som ble åpnet i 2008 på verkstedets grunn.
Man startet med  bygging av dampmaskiner, dampskip og damplokomotiver og endte med dunk fra pauker, operastemmer og ballett.Kilde: Utdrag av boken "Nylands Verksted 1854-1954"

 

 

 

 

Ingen bilder er lagret for dette verftet

Følgende skip er bygget på verftet:

Navn Byggenr Bygget Bilder Type Eier
DON MILES 284 1926 1 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
ORCA 285 1926 1 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
SKUA 290 1927 1 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
PETREL 293 1928 4 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
NARVAL 302 1929 2 DS/HVB Cia. Argentina de Pesca S.A.,
ATLANTIS (I) 164 1906/06 0 DS D/S A/S Atlantis
ROSARIO DI GIORGIO 173 1907/05 0 DS D/S A/S Avance
ATHOS (1) 236 1913 0 DS D/S A/S Concordia
KARLANDER 242 1914/12 0 DS/HVB Skibs-A/S Karlander (H.T.Wiknes)
SUDERØY IV 310 1930/08 3 Hvalfanger-A/S Suderøy
SUDERØY V 310 1930 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
UNION 87 1893/05 3 DS A/S D/S Union
GLOBE III 277 1925 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Globus A/S
POL II 281 1926 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Polaris A/S
POL IV 282 1926 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Polaris A/S
POL VI 325 1935 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Polaris A/S
POL VII 328 1936 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Polaris A/S
BALDUIN 114 1899 0 DS Fred.Olsen
BALZAC (I) 234 1913 0 DS Fred.Olsen
RAVNEFJELL (2) 335 1938/01 1 DS A/S Rudolf
ETOILE 196 1908/10 0 DS/HVB Aktieselskabet Kerguelen
ECLAIR 195 1908 0 DS/HVB Aktieselskabet Kerguelen
KOMMETJE 304 1930/03 1 DS/HVB Irving & Johnson (South Africa) Ltd, Cape Town
TAS III 283 1926/08 1 DS/HVB Fraternitaskompagniet A/S. (A. P. Møller/A. Jahre, Sandefjord), København, Danmark
SKUDD 3 297 1929/06 1 DS/HVB A/S Finnhval, Oslo
SKUDD 4 298 1929/06 1 DS/FLK Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co)
SKUDD 5 311 1930/08 2 A/S Skytteren & Matros
KOS 39 359 1941/08 2 DS/HVB Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord
SKJOLD 47a 1883 2 DS/HVB Chr. Christensen (II)
DIMON 42a 1881 1 DS/HVB A/S Verdande (Thor Dahl)
KOLTER 60 a 1885 1 DS/HVB A/S Verdande (Thor Dahl)
ODD II 220 1911/11 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
HAVØRN II (I) 228 1912/05 1 DS/HVB Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
THOR JUNIOR (I) 227 1912/04 4 DS/HVB Lars Christensen & Kr. Wiese
ODD III (ex NORMANN I) 214 1911/04 1 DS/HVB A/S Odd (Chr. Christensen jr)
THOR SENIOR 220 1911 1 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
ODD III (ex THOR MAJOR (I)) 407 1923/08 2 Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
GRIBB 312 1930/10 3 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
BEVER 313 1930/10 1 DS/HVB Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl)
FIRERN (II) 363 1943/11 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
TREERN 352 1941/01 1 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
HIDALGO 227 1912/04 1 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
JUAREZ 228 1912/05 0 DS A/S Capella Whaling Co.
SKYTTEN 50a 1883 1 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
STAR VIII 283 1926/08 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
KIAUTSCHOU V 6502 289 1928/08 3 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR XIV 299 1929 3 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
STAR XII (I) 296 1929 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR XV 300 1929 1 DS/Hvb Hvalfanger-A/S Vestfold
STAR II (III) 295 1929/04 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Rosshavet
STAR III (II) 362 1943/08 4 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet & Co
ODD II 220 1911/11 0 DS/HVB Aktieselskapet Odd
NORMANN I 214 1911/04 3 Aktieselskapet Odd
OLE WEGGER 219 1911 3 DS/HVB Aktieselskapet Odd
IMHOFF 286 1927 1 DS/HVB Irvin & Johnson
NORRØNA 140 1903 1 DS/HVB Norrøna Hvalfangeraktieselskap
SKYTTEN 50a 1883 2 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet "Viking" (Peder Bogen)
LINGA I 227 1912/04 2 DS/HVB A/S Capella, Sandefjord
RØVEREN 227 1912/04 3 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
HIDALGO (ex LINGA I) 227 1912/04 1 A/S Capella Whaling Co.
BET 45 1882 0 A/S Bas II (N. T. Nielsen, Alonso)
ODD III (ex NORMANN I) 214 1911/04 2 MT A/S Bas II (N. T. Nielsen, Alonso)
LINGA 90 1893/01 0 DS/HVB A/S The Mozambique Whaling Company, Limited,
ANADYR 220 1911 0 DS/HVB Hvalfanger A/S Vega
CELINA 227 1912/04 1 DS/HVB Hvalfanger A/S Vega
IMMANUEL 44 1882 0 DS/HVB
SKUDD 3 297 1929/06 0 DS/HVB Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co)
SKUDD 5 311 1930/08 2 DS/HVB Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co)
HEKTOR 9 312 1930/10 0 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
BEVER 313 1930/10 0 DS/HVB A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg
FARMAND (II) 27/616 1967/04 2 MS Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
BLANCA 620 1967/11 8 MS Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
A-N-6 315 1929/09 0 DS/HVB Falkland Shipowners Ltd.
BUSEN 2 (II) 329 1936/10 3 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
CARSTEN BRUUN 188 1908/05 0 DS/HVB Lorentz Foyn Bruun
IMMANUEL 45A 1882 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
ELDRID (1) 248 1915/12 2 DS A/S D/S Eldrid
MILDRID (2) 351 1946/12 1 DS A/S Turid & D/S A/SEldrid
HEGRA 368 1951/09 2 DS A/S Djerv, Skibs-A/SNea, A/S Herdis & A/STurid
   
https://www.sandefjordshistorie.no