DS/HVB NORMANN I

Tilbake til søk
NORMANN I
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal MGNW
Byggeår 1911/04
Leveringsmåned April
Byggenr 214
Bruttotonn/BT 135,26
Nettotonn/NT 47,32
Skrog LOA 111,0' (33,83 m)
Skrog LBP 98,3' (29,96 m)
Bredde 19,1' (5,82 m)
Dypgående 11,5'’ (3,05 m)
Dybde (i riss) 13'1 1/2" (4,00 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 10,6' x 9,8' m/2 fyrganger. Heteflate (HF): 1.097 kv.ft. 180 PSI Arbeidstrykk.
Kjelebygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kart, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11,5"-18,5"-31", slag 22", 45 NHK
Maskin-/motorbygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1917 - 1918
Norge
1921 - 1923
Norge
1925 - 1933
Norge
1933 - 1938
Norge
1938 - 1952
Danmark
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1911 Bygget som hvalbåt NORMANN I ved Nylands Værksted, Kristiania (Oslo) for A/S Normann (Haldor Virik & Albert Grøn m.fl), Sandefjord..Levert i april
1912 Sesongen 1912/13 i fangst ved Syd-Orkenøyene med kokeriet NORMANNA.
1913 Total resultat av sesongen 1912/13 ble 9.200 fat hvalolje. Ekspedisjonen fanger ut fra Borge Bay på Signy Island, Syd-Orkenøyene. Utbyttet ble magert.
1914 Sesongen 1913/14 ble resultatet 8.000 fat.
Dette året utvides fangsten til også å gjelde Syd-Shetland. Man øker også fangstkapasiteten med en hvalbåt til, hvalbåten RAVN. RAVN skifter navn til NORMAN II. NORMANNA ble utleid til Sociedad Ballenera de Magellanes, sesongene 1914/15 og 1915/16. De fanget ved Syd-Shetland. Sociedad Ballenera de Magellanes selskapet var det Sandefjords mannen Adolf Amandus Andresen som dannet. Andresen var den første som tok i bruk Deception Bay som havn på Syd-Shetland.
1917 Selskapets kokeri NORMANNA (1885) var satt i fraktfart og ble senere torpedert. NORMANN I blir leid ut 15/01-1917 for NOK 90 pr dag til den norske marine for bruk som bevoktningsfartøy på kysten. Først utstyrt med en 37 mm kanon. Senere samme år ble den utstyrt med en større kanon på 76 mm.
I 1917 var det fettmangel i Norge. Proviantdepartementet rådet til å oppheve fangstforbudet av hval, men under så betryggende måte som mulig, og at det utelukkende skulle brukes på det innenlandske markedet. Ved kongelig resolusjon 23/11-1917 ble det gitt tillatelse til fangst på norskekysten. Statens Hvalfangstkontor ble derfor opprettet 05/12, og i en lov av 14/12 ble det bestemt at kun staten kunne drive denne hvalfangst.
1918 Marinen stryker kommandoen 20/03-1918 og fartøyet bli overtatt av Statens Hvalfangstkontor samme dato.
1920 Fanger for kokeriet GUVERNØREN i sesongen 1920/21.
1921 Forlater fangstfeltet ved South Shetland 22/03. Sesongen 1920/21 ble resultatet 28.000 fat hvalolje. Ankommer Montevideo for sommeropplag 30/03.
Overtatt av selskapet A/S Odd (Chr. Christensen jr), Sandefjord etter sammenslåing av selskapene Odd, Dominion Whaling og The South Pacific Whaling Co 01/05-1921. Omdøpt ODD III.
Satt i fangst med kokeriet GUVERNØREN for sesongen 1921/22. Forlater Montevideo med kokeriet og hvalbåtene ODD og ODD I 24/11. Like utenfor Port Stanley grunnstøtte kokeriet GUVERNØREN 29/11. Hvalbåtene blir bortleid for sesongen. ODD III blir bortleid til A/S Hvalen (PYTHIA) for kr. 50.000 for sesongen.
1922 GUVERNØREN blir kondemnert av assurandøren 18/01. A/S Odd overtatt av Ingvald Bryde og Lars Thorsen, Sandefjord som disponenter.
ODD III og ekspedisjonen ankom feltet 16/11.
1923 Resultatet for sesongen 1922/23 ble 20.400 fat. PYTHIAS hvalbåter ODD, ODD I og ODD III blir lagt i opplag i Montevideo.
ODD III er funnet for liten for fangst i Sydishavet og settes for salg i 1923. Overlevert nye eiere 20/08-1923. Prisen var kr. 140.000. Kjøper var A/S Bas II (N. T. Nielsen - Alonso). Fanger som ODD III (VEIERLAND?) for kokeriet BAS II på Vest-Afrika kysten sesongen 1923/24 sammen med to innleide hvalbåter, HERMA og KAPDUEN.
1924 Kokeriet BAS II blir i april solgt til Lorentz Bruun (South Atlantic), Tønsberg sammen med hvalbåten KAPDUEN for kr. 1.550.000. Hvalbåtene ODD III og HERMA leies ut for sesongen 1924 ved Afrika kysten.
1925 Solgt til A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg (omdøpt VEIERLAND?) Omdøpt CHRISTOVAM RIBEIRO.
1933 Solgt til Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn, Molde under samme navn. Registrert i Molde og innført som M-3-SØ i merkeregisteret.
1936 Fangsten startet 07/01-1936 og varte til 14/11-1936 fra landstasjonen i Harøy. Det ble til sammen fanget 140 hval som ga et utkok på 3.574 fat. Av dette var det 415 fat spermolje.
1937 I opplag under sommersesongen.
1938 Solgt i juni til P/f Vidt Air Hvalaveidtufelag A/S (H. J. Joensen), Torshavn, Færøyene.
1948 Solgt/overført til P/f Sperm (H. J. Joensen), Torshavn, Færøyene.
1950 Solgt til P/f Sperm (Niels Mortensen), Torshavn, Færøyene.
1952 Solgt til opphugging

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 11,5"-18,5"-31", slag/stroke: 22", 45 NHK. Bygget ved Nylands Værksted, Kristiania (Oslo)

1911 Built as whale catcher NORMANN I by Nylands Værksted, Kristiania (Oslo) for A/S Normann (Haldor Virik & Albert Grøn and more), Sandefjord.
1912 Season of 1912/13 catching at the South-Orkeneys with the floating factory NORMANNA.
1913 Total result of the season 1912/13 was 9.200 barrels of whale oil. The expedition started catching out from the Borge Bay at Signy Island, South-Orkeneys. The outcome was very poor.
1914 Season 1913/14 the result was 8.000 barrels.
This year the hunt also included the South-Shetland. Catcher capasity increased by another catcher, the RAVN. NORMANNA hired out to Sociedad Ballenera de Magellanes the season of 1914/15 and 1915/16. Catching round South-Shetland Islands. Sociedad Ballenera de Magellanes company, established by a former citizen of Sandefjord, Mr. Adolf Amandus Andresen. Andresen was the first taking into use the Deception Bay as port at the South-Shetland Island.
1917 The companies floating factory engaged in freight trading. Later same year sunk by torpedo. NORMANN I hired out to the Royal Norwegian Navy (KNM) on 15/01-1917 for use as coastal patrol vessel during WWI.
In 1917, it was fat deficiency in Norway. The Directorate of Provision wanted to repeal the hunting ban on whaling, but under strict manner as possible, and that it was to be used exclusively on the domestic market. By Royal resolution 23/11-1917 it was given permission to capture on the Norwegian coast. The Governmental office of Whaling therefore created 05/12, and in a law of 14/12, it was decided that only the Government of Norway could do this whaling
1918 Taken over by Statens Hvalfangstkontor on 20/03-1918.
1921 Left the whaling ground at South Shetland on 22/03. The season 1920/21 the result was 28.000 barrels of whale oil. Arrived port of Montevideo for summer layup on 30/03.
Taken over by company A/S Odd (Chr. Christensen jr), Sandefjord after merging between A/S Odd, Dominion Whaling and The South Pacific Whaling Co on 01/05-1921. Renamed ODD III. Left Montevideo with factory and catcher ODD and ODD I on 24/11. Just outside Port Stanley GUVERNØREN went on shore on 29/11, with major damage. The catcher ODD III hired out to A/S Hvalen for NOK 50.000 for the season.
1922 Management of A/S Odd taken over by Ingvald Bryde & Lars Thorsen, Sandefjord. ODD III and the expedition arrived the whaling ground on 16/11.
1923 The result of season 1922/23 was 20.400 barrels. The catcher ODD, ODD I and ODD III went to Montevideo, Uruguay for layup after the season. ODD III found too light for the whaling in south and put on sale. Handed over to her new owner in Montevideo on 20/08. Sold for NOK 140.000 to A/S Bas (N. T. Nielsen - Alonso), renamed VEIERLAND.
1925
Sold to A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Renamed CHRISTOVAM RIBEIRO.
1933 Sold to Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn. Name unchanged. Molde as homeport and as M-3-SØ in the register of fishing.
1936 Whaling from the shore station at Harøy commenced 07/01-1936 and was terminated 14/11-1936. Total result was 140 whales giving 3.574 bbl. whale oil. Included was 415 bbl. sperm oil.
1937 Laid up during summer season
1938 Not involved in catching.
Sold in June to P/F Vidt Air Hvalaveidtufelag A/S (H. J. Joensen), Torshavn, Faroe Islands.
1948 Sold/transferred to P/F Sperm (H. J. Joensen), Torshavn, Faroe Islands.
1950 Sold to P/F Sperm (Niels Mortensen), Torshavn, Faroe Islands.
1952 Sold to breaking

  • NORMANN I

    NORMANN I
  • NORMANN I

    NORMANN I
  • NORMANN I

    NORMANN I
Kilde: Boken «Bevoktningsfartøy under første verdenskrig» v/Atle Wilmar, Kierulfs Handbok i Norske obligasjoner og aksjer.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no