Rederiselskap: Aktieselskapet Odd

Tilbake til søk
Eier Haldor Virik og Ole Wegger m.fl
Etablert 1910-06-25
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

1913 – Hvalfangst. Fangstfelt og konsesjons området var Syd-Shetland og Graham Land.
            Konsesjonen måtte fornyes årlig. Sesongen varte fra november til mars.

Disponent
Tidligere navn

1911 - I 26/06-1911 ble aksjekapitalen utvidet fra kr. 250.000 den 26/06 til kr. 700.000. I sesongen 1911/12 hadde man innleid barken ALEXANDRA og hvalbåten BLINK.
1912 - Selskapet hadde i 1912 en nettofortjeneste på kr. 18.856.
1913 – Som tillitsmenn var Ole Wegger, Sandefjord og L. T. Sterud, Moss. Adm. direktør Haldor Virik.
Aksjekapitalen var kr. 700.000, fullt innbetalt. Selskapets eiendeler bestod av landstasjonen i Sandefjord, Gonvikens trankokeri (spekk kokeri og kjøtt kokeri).
Fartøyer var kokeriet SOBRAON (3.700 tdw). Fartøyet var utstyrt med tanker som hadde en kapasitet på 10.000 fat.
Av hvalbåter hadde man OLE WEGGER (177 brt, bygget i 1911), ODD II (177 brt, bygget 1911) og HVAL (182 brt, bygget i 1912). Fartøyer og landstasjon var bokført til en sum av kr. 700.000.
Kokeriet SOBRAON var i dette året for salg og skulle erstattes av Quilimane kokeriet THØGER (5.459 tdw, bygget i 1891).
Netto fortjeneste i 1913 ble kr. 270.000.
1913/14 – Styret er det sammen, men aksjekapitalen blir i 1914 utvidet til kr. 1.000.000.
Nettofortjenesten for 1914 kr. 637.429. Regnskapene ble avsluttet etter endt sesong.
1914/15 – Kokeriet VESTERLIDE brant i februar 1915.
Nettofortjenesten for regnskapsåret 1914/15 ble kr. 588.483.
1920 – Ble sammenslått med selskapet The South Pacific Whaling Co. A/S (disponent Chr. Christensen jr), Sandefjord og Dominion Whaling (T. Dannevig), Sandefjord.

Kilde: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
SOBRAON 1889/10 1910 1913 2 Aktieselskapet Odd
ODD II 1911/11 1911 0 DS/HVB Aktieselskapet Odd
NORMANN I 1911/04 1911 1917 3 Aktieselskapet Odd
OLE WEGGER 1911 1911 1916 3 DS/HVB Aktieselskapet Odd
HVAL 1912/10 1912 1915 1 DS/HVB Aktieselskapet Odd
GUVERNØREN 1891/4 1913 1915 20 DS Aktieselskapet Odd
ODD II 1911/11 1916 1917 2 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
HVAL 1912/10 1916 1930 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
HVAL 1912/10 1912 1915 1 DS/HVB Aktieselskapet Odd
   
https://www.sandefjordshistorie.no