Rederiselskap: A/S Odd (Chr. Christensen jr)

Tilbake til søk
Eier Chr. Christensen jr.
Etablert 7427
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Fangst og nyttiggjørelse av hval og dermed i forbindelse stående virksomhet, samt fraktfart. Fangstfelt er Syd Shetland
Disponent
Tidligere navn

Aksjeselskapet Odd, Sandefjord.Stiftet: Desember 1913. Tidligere aksjekapital kr. 1.000.000. Pr 1. mai 1921 sammensluttet med A/S Dominion Whaling Ltd., aksjekapitalen kr. 3.250.000, og The South Pacific Whaling Co., aksjekapital kr. 3.850.000.Omregistrert 15. januar 1921.
Formålet var fangst og nyttiggjørelse av hval og dermed i forbindelse stående virksomhet samt fraktfart.Fangstfelt var Syd-Shetland i tiden November - april.
I styret satt O. Wegger. Rich. Osmundsen, Anders Jahre. P. Johannessen og disponent.
Disponent var Chr. Christensen jr.
I henhold til de forskjellige generalforsamlinger trådte sammenslutning av A/S Dominion Whaling Ltd. og The South Pacific Whaling Co. A/S og denne sammenslutningens opptagelse i A/S Odd i kraft fra 01/05-1920 således at det fra den tid har vært en felles administrasjon medens den definitive sammenslutning og kapitalforhøyelse lovformelig fant sted 01/11. Aksjonærene i så vel A/S Dominion Whaling Ltd. som The South Pacific Whaling Co A/S fikk sine verdier regulert overensstemmende med de vedtatte betingelser før sammenslutningene før utvidelsen og opptagelsen i A/S Odd

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
DOMINION II 1912/07 1920 1926 1 DS/HVB A/S Odd (Chr. Christensen jr)
ODD III (ex NORMANN I) 1911/04 1921 1921 1 DS/HVB A/S Odd (Chr. Christensen jr)
ODD 1912/06 1921 1924 1 DS/HVB A/S Odd (Chr. Christensen jr)
GUVERNØREN 1889/02 1912 1919 3 DS/FLK The South Pacific Whaling Co A/S
PYTHIA 1897/03 1911 1918 9 DS/FLK Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
ODD I 1912/07 1926 1932 2 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
ODD III (ex NORMANN I) 1911/04 1911 1917 3 Aktieselskapet Odd
   
https://www.sandefjordshistorie.no