DS/HVB CELINA

Tilbake til søk
CELINA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LETC
Byggeår 1912/04
Leveringsmåned April
Byggenr 227
Bruttotonn/BT 156,52
Nettotonn/NT 56,44
Skrog LOA 30,81 M
Bredde 6,13 M
Dypgående 3,63 M
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 11,5' x 11' m/2 fyrganger, kullfyrt. Heteflate (HF): 1.587/482 kv/ft, kjeletrykk: 190 PSI
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-19 ½"-33", slag 24", 84 NHK/462 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1912 Bygget som LINGA I ved Nylands Værksted, Kristiania (Oslo) for A/S Capella (Bogen & Støkken), Sandefjord. Levert 20/04-1912. Satt i fangst for selskapets kokeri CAPELLA I ved Linga-Linga nær Inhambane i Mocambique. Peder Bogen var disponent.
1913 Solgt til Hvalfangerselskapet A/S Capella (P. Bogen, disp.), Sandefjord. Omdøpt HIDALGO.
1914 Leid bort til den norske marine som bevoktningsfartøy fra 10/12-1914. Båten ble overtatt i Sandefjord kl 14.00. Leien var satt til kr. 1.500 pr. mnd. Utrustet som bevoktningsfartøy ved Fredriksstad mek. Verksted. En 76 mm L/28 HK MII Bofors kanon ble montert ombord. Var under militær kommando fra 12/12-1914 kl 09.00. Første militære skipssjef var vernepliktig premier løytnant Carl Gustav Jacobsen.
1916 Leien endret 12/02 til kr. 90 per døgn.
1917 HIDALGO ble utstyrt med radiostasjon fra 14/03-1917.
1918 Solgt til A/S Sandefjords Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange disponenter), Sandefjord 01/01.
Kommandoen ble strøket 25/03-1918. HIDALGO ble overtatt av Statens Hvalfangstkontor. Allerede 21/09 ble militærkommandoen heist igjen, grunnet mineoppdrag.
1919 Militær kommandoen ble strøket 16/04.1919 kl 11.00 i Harstad
1920 Solgt til Lars Christensen & Kr. Wiese, Sandefjord. Omdøpt THOR JUNIOR. Utleid til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, Sandefjord
1924 Solgt til Hvalfanger-A/S Vega (Henrik A. Christensen), Sandefjord. Omdøpt CELINA. Satt i fangst ved Magdalena Bay på vestkysten av Mexico for fl/k KOMMANDØREN(1).
1927 A/S Vega ble likvidert og CELINA blir solgt til Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires sammen med kokeriet og hvalbåten DELFIN. CELINA får navnet LOBO og registrert i Buenos Aires.
I pelagisk fangst for Fl/k ERNESTO TÖRNQUIST (ex. KOMMANDØREN I) med Søren Fagerli som fangstbestyrer utenfor Syd Amerika og i Antarktis i to sesonger.
1928 Kjelen lagt om til oljefyring.
1929 Solgt i desember til Hvalfangstselskapet Frango A/S (A/S Thor Dahl (Lars Christensen), disponent), Sandefjord. Omdøpt RØVERN. Fikk WQGB som kallesignal. Satt i fangst med kokeriet FRANGO.
1933 Solgt til Bryde og Dahls Hvalfangstselskap A/S (AS Thor Dahl, disponenter), Sandefjord etter Hvalfanger-A/S Frango var konkurs. Overført til norsk skipsregister og får LETC som kallesignal.
Fanget for kokeriet FRANGO i sesongene 1929/30 og 1930/31.
1936 Etter 24 år som hvalbåt ble fartøyet solgt via meglerfirma N. B. Pran, Oslo, (per Importadore y Exportadora de la Pategonia SA, Buenos Aires) til Buenos Aires Tugboats Lda. SA, Argentina. Ombygget til taubåt ved Kristiansand mek. Verksted, omdøpt ALTAIR og registrert i Buenos Aires. Ny måling: 157 brt.
1948 Solgt til Cia. Argentina Navegacion Dodero SA.
1949 Solgt 13/05 til argentinske myndigheter v/ Direction Nacional de Flota Dodero.
1951 I januar overført til Flota Argentina de Navegacion de Ultramar i Buenos Aires.
1959 I august overført til Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino.
1969 Etter 57 års maritim innsats under syv forkjellige navn og talløse eierskifter, solgt til MEM SA i august måned for hugging i Rio Santiago, La Plata, Argentina

1912 Built as steam whale catcher LINGA I by Nylands Værksted, Oslo for Mozambique Whaling Co. (Johan Bryde, manager), Sandefjord Norway. Delivered on 20/04, registered in Sandefjord. Catching for the Linga-Linga station in Mozambique.
1913 Sold to the whaling company A/S Capella (Peder Bogen, manager), Sandefjord. Renamed HIDALGO
1914 Hired by the Norwegian Navy as coastal patrol boat on 10/12-1914. Taken over by the navy in the port of Sandefjord on 14.00 hrs. The rent was set to NOK 1.500 per. mth. Equipped as patrol boat at Fredriksstad mek. Verksted. A 76 mm L/28 HK M.II Bofors gun was mounted on board. The military command was set on 12/12-1914 at 09.00 hrs. First in command of HIDALGO was lieutenant Carl Gustav Jacobsen.
1916 Hire adjusted to NOK 90 per day on 12/02.
1917 HIDALGO was equipped with wireless on 14/03-1917.
1918 Sold to A/S Sandefjords Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange disponenter), Sandefjord on 01/01.
Military command was ended on 25/03-1918. HIDALGO was taken over by governmental office of whaling. Already on 21/09 the military command again was hoisted trigged by a message of a drifting mine.
1919 Military command again ended on 16/04-1919 at 11.00 hrs in the port of Harstad.
1920 Sold to Lars Christensen and Kr. Wiese, Sandefjord. Renamed THOR JUNIOR (I) and leased to A/S Bryde & Dahl for Antarctic whaling.
1924 Sold to the whaling company A/S Vega (H. A. Christensen, manager), Sandefjord. Renamed CELINA Catching for Fl/F KOMMANDØREN I off the west coast of Mexico.
1927 As A/S Vega was liquidated, sold to Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires together with the factory ship and whale catcher DELFIN. CELINA was renamed LOBO. Registered in Buenos Aires.
Pelagic whaling off South America and in Antarctic waters with the factory ERNESTO TORNQUIST (ex. KOMMANDØREN I) in the season of 1927/28 and 1928/29
1929 Sold to the whaling company A/S Frango (A/S Thor Dahl as manager), Sandefjord. Renamed RØVEREN and registered in Sandefjord with call signal WQGB. Pelagic whaling for the Fl/F FRANGO expedition during season 1929/30 and 1930/31
1928 Main boiler converted to oil firing.
1931 A/S Frango now managed by Thor Dahl & Co., Sandefjord.
1933 Transferred to A/S Thor Dahl & Co. Name unchanged, registered in Sandefjord. New call sign LETC
1936 Sold after 24 years in service as whale catcher via shipbroker N. B Pran, Oslo and Importadore y Exportadore de la Pategonia SA, Buenos Aires to Buenos Aires Tug Boats Lta. SA after being converted to tugboat at Kristiansand mek. Verksted, Norway. Renamed ALTAIR and registered in Buenos Aires.
1948 Sold to Cia. Argentina Navegacion Dodero SA. Name and port of registery unchanged.
1949 Sold to the Argentine Government and placed under jurisdiction of Direccion Nacional de Flota Dodero 13/05.
1951 In January transferred to Flota Argentina de Navegacion de Ultramar, Buenos Aires.
1959 In August finally transferred to Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino.
1969 After 57 years of maritime service and seven different names companies, sold to breaking in September to MEM SA, Rio Santiago La Plata, Argentina

  • CELINA

    CELINA
Kilde: : Lloyd’s Reg. 1930 – 1945, ”PESCA”, Ian B. Hart 2001, Hvalfangstregisteret 1928 – 1931, ”Hvalfangst på Syd Georgia – Strømnes 1906-1931”, Odd Galteland 2009, «Bevoktningsfartøyer» av Atle Wilmar
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no